Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İngiliz Doktoru Ve Meditasyon

Anthony Cambell adlı bir İngiliz doktoru ve meditation yapan, bilincin düşünceler, duygular ve algılar gibilerini içeren beyinlerinin uyanıklılıktan sorumlu olan bölgelerinden farklı olduğuna dikkati çekmektedir. Korteks ve limbik sistemlerden gelen uyanlar bilinçli yaşantının içeriğini doğururlar. Ancak bu bölgelerin herhangi birinin zarar görmesi, düşünce ya da duygulan bozabilirse de genellikle uyanıklığı etkilemez.

Öte yandan beyin kökündeki retiküler harekete getirici sistemi etkileyen anestezi hemen bilinçsizlik doğurur.
Retiküler harekete geçirici sistem görünüşe göre bir kişinin uykuda, düşte ya da uyanık olduğunu saptar. Tarot Falı Meditasyonu sırasında karakteristik olarak izlenen uyanıklığın amşıyle ayni anda zihinsel hareketin azalışı, Tarot Falı Meditasyonu’nun kortikal ve limbik hareketi durdururken retiküler hareket ettirici düzeni uyardığım göstermektedir.

Normal uyanık durumumuzda limbik sistemdeki hareket kor teksin tanıma ve algılama hareketim belirginleştirir.
Tarot Falı Meditasyonu uygulaması sırasında uyanlar her iki korteks yarım küreleri boyunca aşağıdaki limbik sisteme doğru yol alarak limbik hareketi durdururlar.

Böylece limbik sistemdeki oluşumun yavaşlaması, daha sonra korteks işleyişim yavaşlatacaktır. Çünkü korteks faaliyeti geniş ölçüde bunun altında bulunan limbik faaliyete bağlıdır. Bu değişikliği gözönünde tutan Dr. Glueck şöyle demektedir:

“EEG bulgulanndan giderek anlaşıldığına göre, mantra tüm süreçte en önemli elemandır. Birkaç saniye içinde beyin fonksiyonlarım önemli ölçüde değiştirmeyi başardığı görülmektedir.”

Dr. Glueck, mantranın yansımasının konuşma merkezindeki ses öncesi yinelenme yoluyla limbik sisteme girebileceği tezini ileri sürmektedir. Limbik sistemle çok iyi bütünleşmiş olan konuşma merkezi Broca’nın bölgesindedir üstün yarım kürenin temporal lobunda mantrayı düşünme, alçak alfa veya yüksek teta beyin dalgalarında bir frekans değişikliği oluşturabilir.

Bu ses yansımaları limbik sistemin aşın uyarılmasını durdurmaya yeterli frekansta limbik sisteme girebilir. Limbik sistem, bedenin kalp atışı, terleme derecesi, kan basıncı gibi irade dışı süreçlerinden birçoğunu denettiğinden limbik faaliyetin yavaşlaması belki de Tarot Falı Meditasyonu uygulaması sırasında kazanılan derin dinlenmenin nedeni olabilir.

Limbiğin aşın uyarılmasının azalması ayni zamanda Tarot Falı Meditasyonu’nun gerginliği azaltması ve otonom sinir düzenindeki (sabitlik) durağanlığın artmasını açıklayabilir.

İngiliz Doktoru Ve Meditasyon