Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İlluminati’nin mücadelesi

indir (6)Milliyetçilik Karanlık Bir Tehdittir

Bugün, Isa Mesih’in ilk gelişinden sonraki üçüncü binyılın şafağında olarak, Illuminati’nin mücadelesinin son aşaması, milliyetçilik (tez) ve evrenselcilik (anti tez) arasında gerçekleşecektir. Sonuçta ise Yeni Bir Dünya Düzeni kurulacak ve bu düzende küresel tek bir devlet bulunacaktır. Bu küresel devlette, Tarot falı ve tek tek milletlerin üstünkörü bir statüsü olacak, neredeyse hiçbir yetkileri olmayacak, özerk alanları bulunmayacak, esasen de; Bilge İnsanlar Yüksek Konseyi1 nin otoritesine tabi olacaklardır. Has Daire1 yi oluşturan on kişi aynı zamanda bu Yüksek Konseyin de üyesi olacaklardır. Yakında, bunların yüce lideri, “kaostan doğan düzeni” sağlayacak bir dünya kurtarıcısı olarak ortaya taraflarına sahip olmuş olacağız. Yani Faşist bir Yeni Dünya Düzeni’ne sahip olacağız.

Hitler ve Mussolini’rıin Geliştirilmiş Hali
Hitler ve Mussolini’nin uyguladığı Faşizm, eksik, kusurlu ve henüz olgunlaşmamıştı. Ayrıca, başkenti Kudüs olacak bir siyonist süper devlet ihtimalini dışarda bırakıyordu. Daha da kötüsü, her ne kadar Hitler ve Mussolini başlangıçta Illuminati tarafından finanse edilmiş ve Tarot falı gibi gizli örgütler (Vril, Thule, vb.) tarafından yönlendirilmiş olsalar da, sonradan her iki diktatör de beklenmedik biçimde “başına buyruk” davranmışlardı.26 Her ikisi de kendi efendilerine isyan etmiş ve İlluminati’nin açgözlü elitlerinin kontrolü dışında, kendi dünya imparatorluklarını kurmaya kalkmışlardı.

Yine de Hitler ve Mussolini dönemi, Illuminati tarafın dan onaylanmış bir proje idi. Faşist sistemin halk yığınlarını kontrol etmede ne kadar etkin ve başarılı olabileceğine dair bir deneydi. Bu açıdan değerlendirildiğinde büyük bir başarıdır. Hitler’in Üçüncü Reich dönemi sadece on iki yıl sürmüştü. İlluminati’nin hedeflerini gerçekleştirmede yetersiz kaldığı için sonlandırılmış olsa da; Üçüncü Reich deneyimi, zenginlere ve diğer elitlere, dünyanın olgun bir erik kıvamında toplanmaya hazır olduğunu kesin olarak ispat etmiştir. Yeterli ve etkili bir propaganda ve öncü bir hazırlık çalışması ile insanlar; Faşist bir dünya imparatorluğunun bir dişlisi ve hatta bir köle olmak üzere kandırılabilir veya yönlendirilebilir.

1980’lerin ortalarına kadar yıllarca bu temel önerme üzerinde çalışaran İllüminati Komplosu’nun üstatları, tanrıtanımaz Komünizm’in bu kaygı verici görüntüsünü ve Sovyetler Birliği’nin nükleer silahların düğmesine ilk basacak devlet olacağı korkusunu kullandı. Bu sayede yurttaşları, “askerî Solda: Mihail Gorbaçov 1992 yılında ABD’yi ziyaret ettiğinde, “Kapitalist Kukla” namıyla maruf, multi milyoner yayıncı Malcom Forbes’in özel uçağı ile seyahat etmişti. Malcom Forbes homoseksüeldi ve AIDS’ten öldü.
Sağda: Başkan Ronald Reagan SSCB’yi bir “şeytan imparatorluğu” olarak adlandırmıştı. Sonrasında plana uygun olarak, şeytan imparatorluğu buharlaştı.

Solda: Bu dikkat çekici resim, Dış İlişkiler Konseyi’nin resmî yayın organı olan Foreign Affairs dergisinin 1992 yılı güz sayısından alınma. Genel yayın yönetmeni VVilliam G. Hyland, CFR’yi ziyaret eden Mihail Gorbaçov’a üstünde Lenin’in kendi el yazısı ile yazdığı notlar bulunan derginin ilk sayının orijinal kopyasını gösterirken.
Sağda: Başkan Reagan ile Gorbaçov görüşürken çekişen bu iki büyük gücün bir araya getirilmesi’ Faşim’dir. Faşizm, İllüminati için en ideal sistemdir. Rothschild ailesi, Rockefeller ailesi ve bunlar gibi pek çek sadık havariler, Fa şizm vasıtası ile yeryüzünü totaliter bir Cesur Yeni Dünya’ya dönüştürme hayalleri kurabilirler. Daha da ötesi, Knox’a göre; “İlluminati’nin takdis edilmiş liderleri, klasik mitolojideki tanri’ ları ve yaşam tarzlarını hayata geçirebilecekler ve yeni Babil’in, Romanın ve Mısır’ın efendileri olabileceklerdir.”25