Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İlluminati’nin gizli kardeşliğinin küreselci üyeleri

indir (1)Yeni Dünya Düzeni’ne Doğru Hızlıca Gidiş

Bili Clinton’a Has Daire’deki amirleri tarafından, Amerika’nın Yeni Dünya Düzeni’ne doğru hızla gidişini gözetleme sorumluluğu verilmişti. Bunu başarabilmek için de Clinton, Amerikan vatandaşlarına kendi gelecek vizyonunu sunmuştu ve Amerikalıları, komplocuların gizli planlarıyla

Başkan John Kennedy’nin çağrıları ile Quigley’in bu çağrıla rı açıklaması arasındaki can alıcı en önemli fark nedir? Basitçe ifade edersek şudur: JFK’nın meşhur Tarot falı ve vatanseverlik konuşması Amerikalıları muhatap alıyordu, dünya vatandaşlarını değil: “Ülkem benim için ne yapabilir diye sorma. Fakat ben ülkem için ne yapabilirim diye sor,” çağrısı yapıyordu.

Fakat Illuminati’nin gizli kardeşliğinin Tarot falı bakma ve küreselci üyeleri gibi Carroll Quigley de, vatan ve milliyetçilik düşüncelerinden nefret ediyor hatta onlara küfrediyordu. Quigley bir dünya hükümeti için aktif olarak çalışıyordu. Hatta Bili Clinton’ı, seçkinlerin küresel hâkimiyetini amaçlayan Büyük Plan1 la tanıştıran da oydu. Dolayısı ile JFK’nın çağrılarına Quigley’in açıklaması ancak aşağıdaki gibi olabilir:

Gezegenin ve onun efendileri, senin için ne yapabilir diye sorma. Sen, gezegenin ve onun efendileri için ne yapabilirim diye sor.

Komplocuların Amacı
1966 yılında yayımlanan Trajedi ve Umut isimli 1300 sayfalık hayret verici kitabında Profesör Quigley, kendisinin de dünya komplosu içerisinde yer aldığını kabul etmişti. Quigley bu kitapta komplocu arkadaşları için şunları yazıyordu: “Onların amacı, sorumluluğu özel kişilerin ellerinde bulunacak şekilde, dünya çapında bir finansal kontrol sistemi kurmaktır. Bu sis tem tüm dünyadaki ülkelerin politik ve ekonomik sistemleri üzerinde söz sahibi olacaktır.”

Bili Clinton’ın akıl hocası Carroll Quigley’e övgüler düzmesi onun, hem Illuminati hem de onun güçlü finansal örgütlenmesi Bilderberg’in bir kuklası olduğunun apaçık bir delilidir. Zaten New York’taki konuşmasında; başkan seçildikten sonra New York’taki Demokrat Parti Ulusal Kongresi’nde yaptığı kabul konuşmasında Bili Clinton, dünyanın gizli seçkinleri ara sına katılmasını temin ettiği için Profesör Carroll. Quigley’e çok şey borçlu olduğunu itiraf etmişti.

Bili Clinton, o gece Madison Square Garden’da aşağıdaki sözleri telaffuz ettiğinde, her bir sözcüğü, bizi yönetmek isteyen gizli kişileri, güçlü çarları ve gizli kardeşliğin derebeylerini işaret ediyordu:

“Kitab ı Mukaddes’te söylendiği gibi neyi inşa edebileceğimizi, hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak işitmedi, hiçbir zihin hayal edemedi. Ama yapabiliriz.

Genç yaşlarda iken John Kennedy’nin yurttaşlara çağrılarını işitirdim. Daha sonra Georgetown Üniversitesi’nde öğrenciyken, Profesör Carrol Quigley, bu çağrıların ne anlama geldiğini bana anlattı.”

Bu satırlarda iki ezoterik sır gizlidir. İlki, kutsal metinleri kafasına göre değiştirme eylemidir. Clinton kutsal kardeşliğin amacının Yeni Bir Dünya düzeni inşa etmek olduğunu tasdik etmektedir. Ancak kutsal metinler, Tanrı’nın (insanların değil) zaten kendisini sevenler için bir düzen inşa ettiğini yazar. Kutsal metinlerde geçen gerçek sözler I. Korintliler 2:9’da aşağıdaki şekildedir:

“Yazılmış olduğu gibi Tanrı’nın, kendisini sevenler için hazırladıklarını, hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir insan yüreği kavramamıştır.”

İkinci olarak da, Clinton, John Kennedy’nin “yurttaşlara çağrılarından” kısaca bahsetmekte, daha sonra da gizli topluluk üyesi dinleyicilerine güvence vermek için Georgetown Üniversitesi’nden Profesör Carroll Quigley’in bü çağrıları kendisine açıkladığını belirtmektedir.

Çünkü belirli komplocu figürlerle akrabalık bağı vardı ve kan bağları güçlü idi. Bu üstadlar liseden sonra Bili Clinton’a, Ar kansas eyaletinin yüz karası Senatörü J. William Fulbright’m yanında bir iş verdiler ve onun bir Katolik Cizvit okulu olan Georgetovvn Üniversitesinde eğitim almasını sağladılar. Burada Clinton’ın akıl hocası ve sorumlusu Illuminati üyesi Profesör Carrol J. Quigley idi.

Daha sonra Clinton, Rhodes burslusu olarak Oxford Üniversitesine gitti ve burada ona dünya komplosunun Büyük Planinm incelikli noktaları öğretildi. Daha sonra da onun seçkinci üstatları, bu ümit vadeden yeni hizmetkârlarını eğitim için George Bush’un Kafatası ve Kemik Tarikatının ana yurdu olan Yale Üniversitesine gönderdiler.
Yale Üniversitesinden Hukuk Fakültesi mezunu olarak ayrılan Clinton, bankacı Rockefeller ailesinin yıllardır tamamen kontrolü altında tuttuğu Arkansas eyaletine geri döndü. Gerçekten de, homoseksüel olarak bilinen Arkansas Valisi Winthrop Rockefeller, genç Bili Clinton’ın kariyerine yardımcı olan kişiydi. Sadece 29 yaşındayken Clinton, eyaletin başsavcısı oldu. Kısa bir süre sonra da gizli kardeşlik, sadık ve gelecek vadeden hizmetkârlarını, Arkansas valiliği gibi çok gıpta edilecek bir makamla ödüllendirecekti. Clinton bu makamı, başkanlığa giden yolda bir atlama tahtası olarak kullandı.

O dönemlerde Little Rock’taki basın Bili Clinton’dan, kurnazlığı, kaypaklığı ve hilekârlığı nedeniyle “Kaypak Willie” olarak söz ediyordu. Fakat ben, Başkanlık makamında iken İllu minatiye başarıyla hizmet ettiği için başka bir takma isim öneriyorum: “Bilderberg Bili”. Sonuçta, 1991 yılında Almanya’nın Baden Baden eyaletindeki gizli toplantılarında, Clinton’m Oval Ofis için adaylığını uygun görenler Bilderbergçilerdi.

Sapık ve hilekâr bir adamı bile, işe alacağını, eğiteceğini ve dünyanın en üst makamlarına çıkaracağını açıkça ispat etmesi bakımından ibret verici niteliktedir. Bay Clinton çok kısa bir süre içerisinde, görünmeyen efendilerine gayet iyi hizmet etmeyi başararak, kendini onlara ispat etmiştir.

Masonik kardeşleri, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Newt Ging rich ve Senato Çoğunluk Lideri Robert Dole’un yardımı ile Clinton, yoğun dış yardım harcamalarını, Dünya Bankası’nı ve Birleşmiş Milletleri fonlamayı ve silahlanmanın kontrolü yasasını Kongre’den geçirmeyi başarmıştır. NAFTA, GATT ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) düzenlemelerini boğazımıza zorla tıkıştırmış ve Meksika Peso’sunun çöküşü sırasında, Wall Street bankerlerini kurtarmak için vergi ödeyicilerin milyar larca dolarını onlara aktarmıştır.

Başkan Clinton ayrıca vatanseverlere, Hıristiyanlara ve Anayasa’ya karşı nefret gruplarını da teşvik etmiştir. Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından yayımlanan Clinton’ın 25. başkanlık kararı ile ABD askeri güçlerinin BM güçleri ile birleşmesi ve BM komutanlarının ABD subayları üzerinde direkt otorite sahibi olmaları emredilmişti.1
Başkan Bili Clinton’ın tüm bu kıvraklıkları ve manevraları daha pek çok zikredilmeyenlerle birlikte Illuminati’nin övgülerini ve ödüllerini kazanmasına neden olmuştur. O artık tüm hırslı politikacılar için parlayan bir ışıktır efendilerini memnun etmeye istekli ve esnek olabilen herkesin neleri kazanabileceklerine dair bir rol modeldir.