Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İlluminati’nin efendileri

Geriye SekmeŞeytana Bağlılık

Sahip oldukları para ve zenginlik, kullandıkları güç ve iktidar varoluşlarını ateşleyen aç gözlülüğü besler. Fakat şeytan, İllüminati üyelerini tamamıyla kendisine bağlamak amaçlı olarak kullandığı daha büyük, ayartıcı ve baştan çıkarıcı silahlara sahiptir. Onun açıkara en etkili ve baştan çıkarıcı silahı; bu kibirli va mağrur insanlarda korkutucu bir şekilde “sahte gurur” duygusunu uyandırmasıdır. Servet fal bak ve iktidar sahibi bazı insanlar yine de şeytanın hile ve desiselerinden kaçmayı başarabilirler. Fakat servet ve iktidara sahip olup da aynı zamanda sahte bir gurur sahibi, kibirli ve mağrur insanlardan pek azı şeytanın ayartmalarından kendini koruyabilir. Bu konulara benzer şekilde, Yüce Tanrimn Kitab ı Mukaddes’teki özdeyişler bölümünde bahsettiği “Krallar” acaba Has Daire üyelerini mi tasvir etmektedir?

Krallar için kötülük yapmak iğrenç bir şeydir. Çünkü taht ve kürsü adalet üzerine kurulmuştur. Gururun hemen arkasından yıkım, kibirli bir ruhun arkasından da düşüş gelir. (Özdeyişler Peki bu sahte gurur duygusunu zirveye ulaştırmak için şeytan, bu insanlar üzerinde Tarot falı gibi hangi yöntem ve taktikleri kullanır? Bunun için şeytan onlara şoke edici bir yalan söyler. Düşman, onların kaşınan kulaklarına; “Sen Tanrısın,” diye fısıldar.

Genelkurmay Eski Başkanı Colin Powel: Mason; CFR Üyesi Senato Çoğunluk Lideri Trent Lott: 33. dereceden mason
Sivil Haklar Savunucusu Jesse Jackson: Mason, CFR Üyesi

Bu insanlar arasındaki ortak bağlantılar çok açıktır. Öncelikle hepsi masondur, ikinci olarak bu insanlar CFR (Dış İlişkiler Konseyi) üyesidir. Her iki grup da (masonlar ve CFR) küreselleşmeyi savunan, uluslararası bir kardeşlik teşkilatıdır. Her iki grup da geleneksel İncil Hıristiyanlığına karşıdır. Kesinlikle Amerikan karşıtı ve melun olan bu görüşleri desteklemediği müddetçe, hiç kimsenin ABD Başkanı seçilmesi de mümkün değildir.

İllüminati; Clinton, Gingrich, Loft, Powel, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski ve Warren Cristopher gibi adamları kendi devrimci amaçlarını gerçekleştirmek için birer hazır asker ya da intihar komandosu gibi kullanır. Onlar amaçlarına hizmet ettiği sürece bu insanları kendi alanlarında birer yıldız haline getirebilir, sonra da karanlığa ve unutulmaya terk edebilirler. Fakat çok nadiren de olsa bu “hizmetkârlar” Has Daire’ye de alınabilirler. Gerçekten de, bu Has Dairece sadece on kişi kabul edilir. Geri kalanlar, bu dairenin kenarlarında ve çeperlerinde yer almalarına rağmen, yine de müthiş bir güç elde eder ve dünya meselelerinde söz sahibi olurlar.

Has Daire’ye kabul edilenler, efendiler sınıfına dâhil olur. Piramit şeklinde olan hiyerarşide onların altında yer alanlar ise hizmetkârlardır. 33. dereceden mason olan C.W. Leadbeater Eski Mistik Ayinler kitabında; göklere çıkardığı bu güç çemberine “İmparatorlar Konseyi” demektedir. Leadbeater kitabında bu terimin “doğuştan asalet ve yüksek kültür sahibi” insanları nitelediğini belirtir. Bu insanlar, şeytanın bizzat yönlendirmesi ile masonik kardeşliğin mükemmellik ayinini ilk kez formüle eden kimselerdir.

teşvik edip desteklemek, küreselleşmeyi savunmak ve Amerikan egemenliğine tedricen son vermektir.
İlluminati’nin bu efendileri, kendilerinin adaylarının seçilmesini garantiye almak için seçim kampanyalarına milyonlarca dolar harcarlar, siyasi partileri ve kitle iletişim araçlarını demir yumrukla yönlendirir, kendi kontrollerindeki organizasyonların adaylarını öne çıkarır ve hatta gerekli olursa oy sahtekârlığına ve seçim hilelerine bile başvurular.

Hatta ABD’de yüksek makamlara aday olacak kişiler dikkatlice bir süzgeçten geçirilir ve CFR (Dış İlişkiler Komisyonu), Üçlü Komisyon, Masonluk Teşkilatı, Bilderberg, Bohemya Koruluğu gibi İlluminati’nin politik organizasyonları tarafından seçilirler. Bu söylediklerimize ışık tutmak üzere yakın zamanlarda ABD Başkanlığı’na seçilen İllüminati onaylı adaylara bir göz atmak yeterlidir. Jimmy Carter ABD Başkanlığı’na seçildiği zaman, hem masondu hem de Üçlü Komisyon ve CFR üyesiydi. Başkan Ronald Regan başlangıçta sadece Bohemya Koruluğu üyesiydi. Ancak Başkanlığı süresinde 33. dereceden masonluğa yükseldi.7 Başkanlığı boyunca George Bush, Skull & Bones (Kuru Kafa ve Kemik) Tarikatı’nm ileri gelenlerinden biriydi, CFRin eski direktörlerindendi ve Üçlü Komisyon’un onursal üyelerinden biriydi.8 Başkan Bili Clinton ise hem Bilderberg üyesi hem Özgür Masonluk Teşkilatı üyesi hem de CFR ve Üçlü Komisyon üyesiydi.

Aşağıda günümüz Amerika’sında İllumati’yle bağlantılı örgütlerin üyesi olan etkili politikacılardan bir kısmının ismini bulacaksınız. Bu insanların her birinin isminin potansiyel Beyaz Saray adaylığı için şanslı adaylar arasında geçmesi, tabii ki bizler için sürpriz değildir.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri, Richard Gephardt: 33. dereceden mason lakis onlar üzerinde de daha büyük ve esrarengiz bir güç hüküm sürmektedir. Bu konuda birbiri ile bağlantılı üç halkadan bah sedebiliriz. Birinci halkada şeytan ya da iblis mevcuttur. Onun şeytani ruhu, manevi bir hiyerarşi oluşturur ve bu ruh; Entrika Çemberi’nin içerisinde yer alan “ışık kaynaği’nı temsil eder.

Daha sonra şeytani ışık kaynağının hemen dış kısmında, birbirine sıkıca bağlı, özel ve seçkin bir avuç insanın oluşturduğu Entrika Çemberi mevcuttur. Bu insanlar genellikle ortada gözükmez ama gezegenimizin gerçek hükümdarlarıdır. Son olarak da; aydınlanmış soy bağlarının oluşturduğu dış halka mevcuttur. Daha sonraki kısımda ise maddi zenginlikler peşinde, insan efendilerinin önünde eğilmeye ve diz çökmeye hazır binlerce hizmetkâr yer alır. Bu hizmetkârlar dahi, ortalama ve sıradan insanlar üzerinde hatırı sayılır bir iktidar ve güç kullanırlar. Bu en dış kategoride; birçok devlet başkanı, başbakanlar, büyükelçiler, şirket sahipleri ve yöneticileri, kilise liderleri ve dünya çapındaki organizasyonların yöneticileri yer alır.