Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İlluminati’nin Büyük Çalışması

Ahlak ve Dogma
İhtilal yapan kimseler bir şeyi çok iyi öğrendiler. Her tarafı kontrol etmek zorundalar.

Christians Aıuake gazetesi
Bu dünyada iki büyük güç vardır… İkisi de aynı kişiler tarafından yönetilmektedir.

James Knox American Focus
İlluminati’nin Büyük Çalışması yeryüzündeki tüm insan ların dönüştürülmesi işi , büyük ölçüde 1990’lı yıllardan sonra gelecek on yıllar içerisinde tamamlanacaktır. Bu kehanet, kendisine “Canavar, 666” denilmesinden çok hoşlanan ve yüzyılımızın en en şeytani okültistlerinden (esrarengiz inaçlar uzmanı) olan, İngiliz yazar Aleister Crowley’in bir öngörüsüdür.

tarot falı1904 yılında yayımlanan Hukuk Tarot falı Kitabı isimli uğursuz eserinde Crowley, “Horus” isimli şeytani bir ruhun bu kehaneti kendisine bildirdiğini yazar. Horus ayrıca, 1940’lı yılların kaos, kıyım ve savaş yılları olacağını da söylemiştir II. Dünya Savaşimn ateşi ve kargaşası düşünüldüğünde, bu korkutucu kehanet doğru çıkmıştır .ligin ve beraberliğin güçlü temsilcisi ve bir barış elçisi olarak gösterecektir. (Vahiyler 6). Fakat Kitab ı Mukaddes onun gerçek karakterini şu şekilde ortaya koyar:

“O, kibirli bir adamdır, kabına sığmaz, arzulan cehennem kadar, ölüm kadar geniştir. Asla tatmin olmaz, tüm milletleri bir araya getirir ve onları tutsak alır.“ (Habakkuk 2:5)
İlluminati’nin Has Daire9sinin üyesi on kişi, kendi saygın liderleri gibi kibirli kimselerdir. Kendilerinin, tanrısal olarak bahşedilmiş yüksek bilince sahip, Bilge insanlar olduklarına inanırlar. Kendilerini, bizim saygımızı ve tapınmamızı hak eden fal bak ve üstün efendiler, hatta tanrılar imiş gibi gösterirler.
Peki bu küstah ve küfür içeren bu iddiaya bizim yanıtımız ne olmalıdır? John Calvin, Daniel Kitabı ile ilgili yazdığı bir tefsirde (1561), kendilerini “tanrılar meclisi” olarak gösteren bu insanlara, gerçek Hıristiyanların nasıl davranması gerektiği konusunu incelemiş ve şöyle yazmıştır:
“Yeryüzünün kralları, Tanriya karşı geldikleri zaman, güçlerinden vazgeçmiş sayılırlar. Hatta insanlardan bir insan olarak sayılmak için bile değersizdirler. Onlara itaat etmek yerine bilakis, onlarla şiddetle mücadele etmeliyiz (corıspuere in ipso rum capita, lit, yani yüzlerine tükürmeliyiz).”

zaten Daniel Kitabı ll:23’te şu şekilde belirtilmişti. “Onun işleri hile iledir. Anlaşma yaptıktan sonra hileye başvuracak ve az bir insanla güçlü hale gelecektir.” Başka bir deyişle, Deccal canavarı, küçük bir işbirlikçi grubun hile ve aldatmaya yönelik çalışmaları ile dünya hâkimiyetinin zirvelerine ulaşacaktır.
Hitler, 1930’luve 1940’h yıllarda Avrupa’nın büyük kısmını fethettiğinde, Almanya gibi kalabalık bir nüfusu barındıran büyük bir ulusun idarecisi idi. Fakat ilk kez devlet başkanlığı makamına, kendi fanatik Nazi partisini finanse ve organize eden gizli bir teşkilat sayesinde oturabilmişti. Onun gücü aslında, küçük bir grup haydut ve toplumsal olarak uyumsuz insanları etrafına toplamasından kaynaklanıyordu. Hitler, daima hilekârca çalışarak yükseldi ve küçük bir grup insanın desteği ile güçlü bir politikacı haline geldi.

Aynı şeyler Rusya devlet başkanı Vladimir Lenin için de geçerlidir. Ona bağlı Bolşevikler (daha sonra Komünist diye isimlendirilmiştir) de, Adolf Hitler’i destekleyen aynı grup uluslararası zenginler tarafından finanse edilmiş ve desteklenmiştir. Lenin ve ondan sonra gelen yöneticilerin hiçbirisi, geniş halk yığınları tarafından desteklenmemiştir. Küçük bir grup olan Bolşeviklerin (küçük bir grup insan) esas gücü, onların komplocu yöntemlerle (hilekârca çalışırlar) iş yapmalarından kaynaklanıyordu.

1990’lı yıllara, hatta yeni milenyuma doğru geldiğimizde, küçük fakat çok güçlü bir grup kötü adam, gene sıkı bir şekilde işbaşındadır. Damarlarında ilahi bir kan taşıyan “filozof krallar” olduklarına inanan Has Daire’nin bu on adamı, tüm yeryüzünü bekledikleri yüce liderin gelmesine hazır hale getirmek üzere yoğun ve heyecanlı bir gayret içerisindedirler. Bu yüce lider, kendi aralarından çıkacak olan küçük boynuzdur. Bu küçük boynuz, hilekârca çalışarak kendisini beyaz bir ata binmiş, bir İllüminati, ulusal egemenlikleri yok etmesi ve dünyayı kontrol altına alması için Birleşmiş Milletler’i güçlendirmeyi planlamaktadır.

İlginç olan ise ABD ordusundaki Hıristiyan ve Yahudi din adamlarına, göğüs kısmında sembolik “güneş ışınları” armalarını açıkça gösteren, din adamı üniformaları giymelerinin emredilmiş olmasıdır. Bu küfür yaklaşımının, şeytanın yani İlluminati’nin Güneş Tanrısinın otoritesinin, Hıristiyanlık sembolünden de (Haç), Musa’nın Yahudilik sembolünden de (Musa’nın Levhaları) üstün olduğunu göstermek niyetiyle yapılmış olduğu muhtemeldir.