Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İlluminati’nin bizi kontrol etme teşebbüsünü engelleyebilir miyiz?

Ralph Epperson Yeni Dünya Düzeni

“Hangi parti iktidarda olursa olsun, gerçekte hiçbir şey değişmiyor.” Bu şikâyeti hepimiz kim bilir kaç kez işitmişizdir. Peki, bu doğru mu? Meselenin özüne inildiğinde, Demokrat veya Cumhuriyetçi fark etmeksizin, bu iki büyük parti arasında temelde bir fark yok mudur? Tarih aslında bize, yurttaşların ortak bilgeliğinin ürünü olan yanıtlardan tamamen farklı bir yanıt sunmaktadır.

Peki, bizim başarılı olma şansımız var mı? İlluminati’nin bizi kontrol etme teşebbüsünü engelleyebilir miyiz? Deccal’in kuracağı bir küresel düzen planını belki engelleyebiliriz belki engelleyemeyiz. Ama şuna eminim ki eğer Tanriya güvenirsek, toplumun derinliklerine kadar işleyen ve durmaksızın her yerde faaliyet gösteren bu baştan çıkarıcı felsefeye (Kaostan Doğacak Düzen) direnebiliriz. Aslında eğer biz Tanriya güvenirsek ve onun sözlerine inanırsak, yalanın tuzağına düşmeyeceğimize (Selanikliler 2) ve gerçeği anlayacağımıza dair Tanrı bize söz vermektedir:

“Pek çokları arındırılacak, aklanacak ve denenecektir. Ancak kötüler kötücül davranacaklar ve kötü olanların hiçbirisi anlamayacaktır. Fakat bilge olanlar anlayacaktır.” (Daniel 12:10)

çıkacaktır. Bu kişi; şeytanın insan suretine girmiş hali olan Deccal olacaktır.

Christian Auıake Nevusletter gazetesi, yeryüzünde “Tanrının Krallığı” diye tanımlanacak bir Faşist süper devletin gelmekte olduğunu ta 1983 yılında öngörmüştü:

tarot falı“Görünüşte komünizm diye isimlendirilen bir tezimiz var. Sonra antikomünizm diye isimlendirilecek bir antitezimiz olacak. Tez ve antitez birbirinin karşıtı gözükecek ve tam bir ideolojik mücadele içinde olacaklar.
Sonuçta ise daha önceden planlandığı gibi bir sentezde bir leşecekler. Sentez ya da ulaşacakları son yapı, bir dünya süper devleti olacaktır. Bu son yapı, bir tekelci kapitalizm olacak ve hayırseverlik maskesi altında zenginliğin ve sermayenin üzerinde tekel kuracaktır: ’Yeryüzündeki Tanrimn Krallığı.’”

Bu devrimci metot, tez + antitez = sentez çalışması , dünya tarihini anlamlandırmak bakımından anahtar hüviyetindedir. Bir kez bu karşıtların birlikteliğine dayanan acımasız sistem idrak edilebilirse, sonrasında geri kalan her şey rahatlıkla anlaşılabilir. Savaş ve savaş söylentilerinin hepimizi rahatsız etmesinin temel nedeni; bu diyalektik sürecin halen çalışması, bu karşıtların mücadelesinin devam etmesidir. Washington D.C.’de iktidarda kim olursa olsun Cumhuriyetçiler ya da Demokratlar , yurttaşların yaşamlarının çok az değişmesinin nedeni, çoğunluğun taleplerinin gözardı edilmesinin nedeni işte budur. Kaostan Doğacak Düzen formülü; Büyük Birader hükümetlerinin, neden terörizme destek olduklarını, neden ırkçı şiddeti körüklediklerini, neden etnik nefreti alevlendirdiklerini açıklamaktadır. Kaos yoluyla İlluminati’nin planı başarıya ulaşacaktır.

endüstriyel kompleks” diye isimlendirilen kaba saba prestij projesini bile, coşkuyla desteklemek üzere ikna etti.
Yurttaşların devasa miktarda parası ve hatta kanı bu “askeri endüstriyel kompleks” projesi için emildikten sonra, ihtiyaç kalmadığı için, yenilmez süper Komünist devlet efsanesinin sona erdiği açıklandı. Görevini yapmış, zamanı dolmuştu. Zaten insanların çoğu bu komünist tehdide artık inanmıyordu. Zaten acı verici bir şekilde ortaya çıkmıştı ki komünist devletler, beceriksiz bürokratların ve parti komiserlerinin idaresinde iflas etmiş ekonomileri ile teknik bir başarısızlık halindeydiler.

Şimdi yeni bir düşman bulunmalıydı yeni bir grup nefret objeleri ortaya konmalıydı . Yeni düşman, Illuminati tarafından yok edilmek üzere hedefe konmuş yeni korkunç canavar; milliyetçiliktir. Vatanseverler her yerde şeytanlaştırılacak ve Neanderthal dönemden kalma zamanı geçmiş, uyumsuz mağara adamları olarak karikatürize edilecekti. Diğer taraftan ise küresel vatandaşlık örnek olarak övülmeli ve herkes için rol model olarak önerilmeliydi.