Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İllüminati liderliğinin planı

indir (1)“Dünya Planı’nın İçerdikleri”

Tüm dünyayı yönetebilmek için Illuminati, tüm dünya hükümetleri organları ve tüm toplumsal kurumlar üzerinde bir demir pençe inşa etmeleri gerektiğinin farkındadır. İşte bu nedenle, esrarengiz dünya düzeni teorisyenlerinin önde gelenlerinden biri olan Vera Stanley Alder açık sözlülükle şunu ifade etmiştir:
“Gerçekten de tüm yaratılanların arkasında bir neden ve bir plan vardır. Evrimin yöneldiği nihai hedef ise bir dünya birliğidir. Dünya Planı zaten; bir Dünya Organizasyonu. Bir Dünya Ekonomisi, bir Dünya Dini kurulmasını içerir.”

Alder’in söz konusu planı, dünyanın yaratılmasından bu yana geçen tüm insanlık tarihi kapsamında değerlendirdiğine dikkat edilmeli. O ve diğer okült (esrarengiz öğreti taraftarları) komplocular, gelişmiş ruhani hiyerarşinin gizli efendilerinin,

‘“Huysuz Küçük Şeytan’ isimli kısa hikâyesinde Edgar Ailen Poe’nun ustaca açıkladığı gibi suçlular, işledikleri suçları itiraf etmek için dayanılmaz ve garip bir istek duyarlar. Sosyalist ler, Komünistler, Naziler, Cumhuriyetçiler, Demokratlar gibi politik suçlular da işledikleri suçları hemen itiraf etmek için dayanılmaz ve garip bir istek duyarlar. Böylesi bir içgüdü bizim için bir umuttur. Bu itiraf için duyulan dayanılmaz istek, tahminlerde bulunmamıza yardımcı olur.”

Temsilciler Meclisi Sözcüsü Newt Gingric de işleyeceği suçu önceden itiraf etmek için garip ve dayanılmaz istek duyanlardan biri gibi gözüküyor. Radikal liberal teorisyenler Alvin ve Heidi Tofler’in kitaplarında detaylıca anlatılan bir yeniçağ felsefesi olan “Üçüncü Dalga’yı” onaylaması Gingrich’in, Amerikan toplumunun değerini düşürmek ve yeni bir küresel düzen kurmakla ilgili şeytani niyetlerini açıkça ortaya koymaktadır. İlerleyen bölümlerde göreceğimiz üzere, Newt Gingrich’in Amerikayı yeni baştan kurgulama ve “Yeni Bir Medeniyet” yaratma planı, devrimci fikirlere sahip İlluminati’nin asırlardır takip ettiği planla, neredeyse bire bir aynıdır.
Bazan Nazi lideri Adolf Hitler’in bir dünya düzeni kurma planını, konudan konuya atlayan kendi kitabı Mein Kampf ta (Kavgam) da açıkladığı iddia edilir. Geleceğin hırslı Alman Başbakanı, kitabın giriş bölümünde, “Sadece hareketimizin amaçlarını ortaya koymakla kalmadım, nasıl gelişeceğine dair bir yol haritası da çizdim,” diye yazmaktadır.

Hitler’in küresel bir hâkimiyet kurmak için uygulamayı düşündüğü planla, bugünkü İllüminati liderliğinin planının yapısındaki benzerlikler çok çarpıcıdır. Bu durum elbette anlaşılabilir bir şeydir. Çünkü Führer de hareket emrini, bugünkü İllüminati liderliği ile aynı “Gücün Prensi”nden alıyordu.

sonuçlanmasını ve DeccaPın dünya hâkimiyetine yol açmasını ümit etmişti. Ama bu asla gerçekleşmeyecek. Şeytanın bu eski planının son aşamasının gerçekleştirilebilmesi için, Tanrı’nın müsaadesini beklemek zorunda kalacaklardır:
Zamanı gelince ortaya çıkarılacak olan bu adamı şimdilik neyin engellediğini biliyorsunuz. Evet, yasa tanımazlığın gizli gücü şu anda bile etkindir; ama bu gücü şimdilik engelleyen ortadan kaldırılıncaya dek görevini sürdürecektir. Bundan sonra Rab İsa’nın, ağzından çıkan solukla öldüreceği, gelişinin görkemiyle yok edeceği o yasa tanımaz adam ortaya çıkacak. O, her türlü mucizede, yanıltıcı belirtilerle harikalarda sergilenen şeytanın etkinliğiyle gelecek (II Selanikliler 2:6 9)

Daha da ötesi, İncil’in kehanetleri (Selanikliler 2, Matta 24, Vahiyler, Daniel) bize, kıyametin gelişini haber veren temel alametleri açıklamaktadır. Bu alametler, insanlık tarihinin kararmaya başlayacağı kaçınılmaz dönemde gelecek kuşağa işaret etmektedir. Bu nedenle, gerçek Hıristiyanların, şeytanın iğrenç gündemindeki son değişimleri takip edip anlamaları bir zorunluluktur. Tanrı’nın uzun süredir gerçekleşmesine engel olduğu şeytani “Üçüncü Dalga” plan, artık gerçekleşmek üzeredir.