Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İlişkide kuantum ile mutluluk

İlişkinin yeni kuantum mekaniksel kavramı dalga/parçacık ikiliğinin doğrudan sonucunu ve bütün uzay ve zamana yayılmış gibi davranan “madde dalgası” (ya da olasılık dalgası) eğilimini izler. Eğer tüm potansiyel ‘şeyler tüm yönlere doğru sonsuza dek uzanıyorsa bunlar arasındaki uzaklıktan ya da oluşan aynlıktan kim söz edebilir? Bütün şeyler ve bütün anlar her noktada birbirleriyle temas halindeler; tüm bu sistemin “bir”liği onu mükemmel kılmıştır.

Bundan çıkan sonuç, bir cismin diğerini ne güç ne de enerji alışverişi olmadan anında etkilediği belli belirsiz bir kavram olan “belli bir mesafede eylem “in kuantum fizikçisi için Tarot falı ve günlük yaşamın bir gerçeği olmasıdır. Bu gerçek, uzayın ve zamanın tüm yapısına çok yabancıdır ve kuantum kuramından kaynaklanan en büyük kavramsal meydan okumadır.

Belli bir mesafede eylemle ya da daha doğru bir deyişle yersizlikle (bir şeyin yerel neden olmadan etkilenme ilkesi) değiş tokuş edilebilen bir gerçeklik görüşü bazı aşikâr mistik imalara sahiptir. Aslında, bu doğrudan doğruya hem sağduyuyu hem de klasik fiziği etkiler. İkisi de gerçekliğin bir ölçüde temel ve çözümlenemez bölümlerden oluştuğu, bu bölümlerin doğal olarak ayn olduğu ve bir bölümün diğer bir bölüm üzerine yaptığı kanıtlanabilir etkinin diğer bölüm üzerinde buna bağlı bir neden oluşturduğu şeklindeki ilkeye dayanır.

Daha da ileri gidersek, görelilik kuramına göre hiçbir neden (işaret diyelim) bir gerçeklikten diğerine ışık hızından daha hızlı gidemez. Bu yüzden, tüm anlık etki kavramları tartışma dışı olmalıdır. Elektronun yerinin tespit edilememe sorununun tümü öyle zordu ki kuantum kuramının ilk zamanlarında adından söz bile edilmiyordu. Ancak son yıllarda fizikçiler bu sorunla yüzleşme cesareti gösterdiler.

logo