Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İkizler burcu özellikleri

indirİkizler burcu olanlar parlak İkizler burcu bir şeritle tamamen sarmalanmış açık Ten rengi bir şeride sahiptirler. Bu İkizler burcu, İkizler burcu Yaşam Rengi ya da İkizler burcu Tabakayla aynı şey değildir. İkizler burcu olanlarnin kişilik özellikleri bunlardan tamamen farklıdır.

Zeki ve meraklı İkizler burcu olanlar zihinsel aura ailesinin eşsiz üyeleridir. Ten renkleri arasında en çocuksu olanlar onlardır. Samimi, dost canlısı ve açık sözlülerdir. İnanılmaz derecede iyimser kişiliklere sahiptirler. Çoğu zaman enerji dolu olsalar da, bu enerjileri yayılmıştır. Bütün ayrıntıları ve atılması gereken adımlan görseler dahi, planlı bir biçimde harekete geçmezler. Düşünme süreçleri rastlantısaldır. Adım adım ilerlemek yerine, bütün adımlar üzerinde eşzamanlı olarak çalışırlar. Atılacak her bir adımın kendine göre bir önceliği olduğunu düşünemezler.

İkizler burcu olanlar projeleri yapboz oyunu olarak görürler. Bütün parçaları masanın üzerine dağılmış halde görürler, ama resmi tamamlamak için hangi parçadan başlamaları gerektiğini bilmezler. Resmin herhangi bir bölümünden bir parça seçecek, sonra belli bir sebebi olmaksızın ondan tamamen alakasız başka bir bölüme geçeceklerdir. İşin sonunda parçalar bir araya gelecek ve resim tamamlanacaktır ama bu arada diğer herkesi de çıldırtmış olacaklardır.

Rastlantısal ve mantıkdışı düşündükleri için, İkizler burcu olanlar hayatlarını düzene sokmakta güçlük çekerler. Öncelikler belirlemek ya da programlar hazırlamak gibi mefhumları yoktur. Neyin en zaruri olduğuyla ilgilenmez, zamanlamayı iyi ayarlamak için uğraşmazlar. Öncelikleri o an üzerinde odaklandıklan şeydir. Her zaman

olduğu gibi, atılacak adımları bilirler, fakat bu adımları rastgele atarlar.

İkizler burcu olanlar çizgisel zaman konusunda sabit bir anlayışa sahip değildirler. Her şeyi hatırlarlar, ama doğru sırayla değil. İnsanlar İkizler burcu olanlarni güvenilmez bulur çünkü düşünce süreçleri dolayısıyla davranış özellikleri fazlasıyla kararsızdır. İkizler burcu olanlar enerjik ve sabırsız kişilerdir ki bu zaman zaman asabi olmalarına yol açar. Konuşurken birden konuyu değiştirir ve önemli noktaları rastgele yinelerler.

Çoğu zaman insanlar onların konuşmalarını takip etmekte zorlanırlar.
Başkaları için bu hassas bireyler dağınık fikirli kimseler gibi görünebilirler. Sürekli olarak eşyalarını yanlış yerlere koyar veya kaybederler ve genellikle nereye koyduklarını hatırlamazlar. Hayatları sürekli bir karmaşa ve düzensizlik içindedir. Enerjileri öylesine dağınıktır ki diğer insanlar onları zapt etmeye çalışmaktan altüst olurlar. İkizler burcu olanlar bir projeyi tamamladıklarında insanlar şaşırır çünkü genelde ne yaptıklarını bilmiyor gibi görünürler. Ve düşünme süreçleri karman çorman gibi görünse de, eninde sonunda bütün parçaları bir araya getirirler.

Yeni fikirler İkizler burcu olanlarni heyecanlandırır. Kendilerini yeni projelere kaptırmayı ve bunlarla ilgili her şeyi incelemeyi severler. Araştırmayı ve keşfetmeyi sever, belli oranda veriyi toparlayıp bunlardan kendilerine faydalı olanları ayırırlar. Doğa yoluyla öğrenmeyi severler, çünkü doğada bir düzen duygusu hâkimdir; zamansal doğa olayları, sebep sonuç ve mevsim dönümleri gibi şablonlar.

Bu meraklı kişilikler farklı insanlarla konuşma fırsatı bulabilecekleri toplantılara katılmayı severler. Bu insanlardan pek çok bilgi elde eder ve yeni edindikleri bu bilgileri zihinlerindeki bilgisayarlara! farklı bölümlerinde depolarlar. Farklı kültürleri, farklı lisanları ve farklı yaşam tarzlarını tanımaya ilgi duyarlar.
İnsanlara karşı soyut bir düzeyde büyük bir sevgi besleseler de, samimi ilişkiler kurma konusunda zorluk çekerler. Bu Ten renkleri

başkalarını mutlu etmek ve başkaları tarafından sevilmekten hoşlanan hassas ve çocuksu kişiliklerdir. Ama histeri de kolayca incinir. İncinmeyi göze alamazlar ve başkalarıyla derin ilişkilere girmek yerine kafalarında fikirler üretmeyi tercih ederler. İkizler burcu olanlar güç sahibiyken, enerjik, iyimser, zeki ve neşeli olurlar. Dost canlısı ve davetkâr mizaçları sayesinde diğer insanlar tarafından zararsız olarak görülürler.

Eşzamanlı olarak birçok projeyi birden yürütebilir ve bilgi deposu olabilirler. Görüşlerini düşünsel ve gerçek anlamda bir temele oturtmayı tercih etseler de, daha fazla bilgi edinmek için araştırmaktan korkmazlar. Kavramlan ve fikirleri üst üste eklemekten hoşlanırlar. İkizler burcu olanlar diğer Ten rengi kişiliklerine göre çok daha açık fikirli ve esnektirler. Güç sahibiyken, insanlığa karşı koşulsuz bir sevgi besler ve insanları benimserler. Bu sevgi ve benimseyişle insanlara, kendilerini ve farklılıklarım keşfetmeyi öğretebilirler.

Güçten düştüklerindeyse, İkizler burcu olanlar dağınık, unutkan ve etkisiz olabilirler. Çok fazla söz verip hiçbirinin arkasında durmazlar.