Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İkizler burcu iş hayatı

indirSorun Çözme

İkizler burcu olanlar diğer Ten renklerinin aksine yeni fikirlere açıktırlar. Farklı yaklaşımları görmeye isteklidirler. Olayları sayısız perspektiften görebildikleri için sorunların pek çok farklı yolla çözülebileceğine inamrlar. Farklı seçenekleri keşfetmeye ve herkesin bakış açısını görmeye açık olsalar da, o anda mevcut olan inanç sistemlerine en çok uyum sağlayan çözümü tercih ederler. Düşünsel ve akılcı temelleri olan çözümleri yeğlerler. Bütün Ten renkleri gibi karar almadan önce bütün detayları dikkatle incelerler.

İkizler burcu olanlar sorunun aciliyetine göre değil, o an için gözlerinin önünde duran çözüme göre fikir üretir.

Sistemsiz düşünen bireyler olmalarma rağmen, mevcut bir soruna birçok farklı ve uygulanması mümkün çözümler üretebilirler.

Para
İkizler burcu olanlar paralanm idare etme konusunda sıkıntı yaşarlar. Ekonomik yükümlülükleri öncelik sırasına göre düzenlemek onlar için zordur. Paraları rastgele dağılmıştırfatura borçlan aydan aya değişir. Planlarını iyi yapmazlar bu yüzden paralarını da her zaman akıllıca harcamazlar. İkizler burcu olanlar sınırlı bütçeye ya da ekonomik planlara uyum göstermekte zorluk çekerler. Başka insanlar onların maddi yükümlülüklerini yerine getirdiğinde daha mutlu olur ve daha rahat çalışırlar.

Başarı
İkizler burcu olanlar başkaları tarafından sevilmekten zevk alan neşeli ve çocuksu insanlardır. İnsanların onları anladığım ve benimsediğini hissettikleri zaman daha mutludurlar. Onlara güvende olduklarını hissettirecek insanlarla beraber olmaktan hoşlanırlar. Hayatı eleştirilmeden, kendileri için doğal olan rastgele ve soyut bir biçimde algılamayı severler. Kendilerinden yoğun duygusal taleplerde bulunulmasını istemezler. Bir projenin bütün parçalarını bir araya getirebildiklerinde mutlu olurlar.

Meslekler
İkizler burcu olanlar pek çok farklı işi birden içeren ve yeteneklerini rastgele göstermelerini sağlayacak mesleklere ihtiyaç duyarlar. Kendi programlarını yapmak için özgür olmaya ve kararlaştırılmış projeleri tamamlamak için alana ve zamana ihtiyaçları vardır. Gerekli bütün işleri gelişigüzel bir şekilde halletmek için özgür olmalıdırlar. Dar kısıtlamalara hapsolmaya ya da sınırlanmaya gelemezler.

İkizler burcu olanlar bir başkasının yanında çalıştıklan zaman daha iyi iş görürler. Düşünme süreçleri mantıklı ve sıralı akıl yürütmelerden oluşmasa da, İkizler burcu olanlar eninde sonunda parçaları bir araya getirir. Projenin bütün parçaları üzerinde eşzamanlı olarak çalışabildiklerinde mutlu olurlar. Çok fazla evrak işiyle başa çıkmakta usta değillerse de, mesleklerinin düşünsel bir temele oturmasını tercih ederler. Düşünce üretmeyi, okumayı ve fikirler üzerine tartışmayı severler.

İkizler burcu olanlarnin ilgisini çeken mesleklerden bazıları şunlardır:
Öğretmen, Danışman, Şehir planlamacısı, Peyzaj mimarı, Pratisyen hekim, Çevirmen, Çocuk bakımı uzmanı, Seyahat acenteliği, Bahçıvan, Satış elemanı, Bilgisayar programcısı, TaKoçmcı, İç mimar, Grafiker, Tur rehberi.

İkizler burcu olanlar genel olarak sık sık ve çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşırlar. Hekimler onlardaki rahatsızlığı takip etmekte zorlanırlar çünkü hiçbir hastalık vücutlarında teşhis edilebilecek kadar uzun kalmaz. İkizler burcu olanlar normal hastalık düzeni izlemezler. Alışılmış sağlık sorunlarıyla karşılaşmadıklan için doktorlar sorunu İkizler burcu olanlarnin fiziksel sorunlara değil zihinsel ve duygusal sorunlara odaklandıklarında daha verimli tedavi yöntemleri bulurlar.

Bütün parçaları dar bir süre ve katı kuralları çerçevesinde bir araya getirmeye zorlanmak İkizler burcu olanlarnde hastalığa yol açabilir. Fazlasıyla asabi olduklarında ve parçalan bir araya getiremeyecekleri için korktuklarında rahatsızlık kendini gösterir.