Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


İki Güneş Çizgisi

Avucun içinde iki güneş çizgisi göze çarpıyordu. Bunlardan biri avucun ortasından yukarıya doğru uzanıyordu. Diğeri ise kader çizgisini tam yirmi yedi yaşa rastlayan noktada bulunuyordu. Bilindiği gibi Napolyon’un hayret edilecek yükselmesi bu yaşta başlamıştır.

Kader çizgisinin Venüs tepesine çok yakın olması, Napolyon’un gönül işlerinde pek mutlu olamayacağına işaretti. İlk eşi Josephine ile mutlu olmaması bunu göstermiştir.

Kader çizgisinin tam ortasında 27 yaşlarına rastlayan bir noktada ayrılan dal, dümdüz olarak Jüpiter tepesine doğru gidiyordu. Bu da o yaşlarda büyük bir şöhrete ve itibara kavuşacağına işaretti.

Fakat kırk altı yaşına rastlayan bir noktada Merih tepesinden gelen bir çizgi Satürn tepesinin tam altında kader çizgisini aşıyordu. Bilindiği gibi, VVaterlo mağlubiyeti o sırada olmuş ve bütün ümitlerini mahvetmişti. Bu çizgi Napolyon’un 52 yaşına rastlayan bir noktaya kadar devam etmiştir.