Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Hz. İsa için yorumlanan çok meşhur bir kehanet

Bu kehanet beklenen Mesih, yani Hz. İsa için yorumlanan çok meşhur bir kehanettir. Oysaki son 11,12 ve 13 cümleler dikkatli okunduğunda bu kehanetin de yine zor durumdaki İsrail (Efraim) ve Yahuda halkları için olduğu açıkça anlaşılmaktadır ve bu da gerçekleşmemiş, sürgündeki İsrail Yahuda ile bir daha ömür boyu bir araya gelemeyecek bir şekilde yok olup tarihten silinmiştir. Yahudiler bu geçmişte gerçekleşmemiş kehaneti günümüzde İsrail Devleti’nin kurulmasına yorumlamaktadırlar. İsrail Devleti kuruldu ama Mesih ve kayıp on kabileden haber yok. Şimdi Tevrat’m Yeşaya bölümündeki çok daha meşhur diğer bir kehaneti daha görelim:

Uzziya oğlu Yotamoğlu Ahaz Yahuda Kralı’yken, Aram Kralı Resin’le Remalya oğlu İsrail Kralı Pekah Yeruşalim’e saldırdılar, ama ele geçiremediler.

Davut’un torunları Aram’ın Efrayimliler’le güçbirliği ettiğini duydular. Ahaz’la halkının yürekleri rüzgarda sallanan orman ağaçlan gibi titremeye başladı.

Aam, Efrayim ve Remalya’nın oğlu sizin için kötü şeyler tasarlıyor. Diyorlar ki,

Haydi, Yahuda’ya saldıralım, halkı korkutup ülkeyi ele geçirelim, Taveal’ın oğlunu kral ilan edelim.

buna karşılık Egemen RAB diyor ki, bu tasan asla gerçekleşmeyecek.

Bunun üzerine Yeşaya, “Dinleyin, ey Davut’un torunlan!” dedi, “İnsanlann sabnnı taşırmanız yetmezmiş gibi şimdi de Tannm’ın sabnnı mı taşınyorsunuz?

Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.

Çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelince tereyağı ve bal yiyecek.

Ama çocuk kötüyü reddedip iyiyi seçecek yaşa gelmeden, seni dehşete düşüren o iki kralın topraklan ıssız kalacak.

RAB seni, halkını ve babanın soyunu Efrayim’in Yahuda’dan aynldığı günden bu yana görülmemiş bir felakete uğratacak; üzerinize Asur Kralı’nı saldırtacak.” (Yeşaya7)

Aslmda bir şey demeye gerek yok, her şey apaçık ortada. Kuzeydeki İsrail Devleti kralı Pekah ile Aram kralı Resin bir olup, güneydeki Yahuda Devletine saldırmaya kalkışıyorlar. Peygamber İşaya bu konuda kehanette bulunuyor ve bu kez dediği gibi kehanet gerçekleşiyor ve İsrail, Asur istilasına uğruyor. Yani bu kehanet gerçekleşmesine gerçekleşmiştir ama sanki hiç gerçekleşmemiş gibi daha sonra bu kehanet Hz. İsa’nm doğumuna, yani beklenen Mesih kehaneti olarak Tevrat’tan verilmektedir. Yani TevratYeşaya’daki bu kehanetin Hz. İsa zamanıyla ve Hz. İsa ile bir ilgisi görünmemektedir. Mattal:23’te Hz. İsa’mn doğumu Tevrat’taki bu Yeşaya cümlesine atıf vardır. Ancak Hz. İsa isminin manası “Rab Kurtarır”, İmmanuel’in anlamı ise “Tanrı bizimledir”. Yani isim bile tutmamaktadır. Ama İncillerde Hz. İsa için verilen en önemli Tevrat kehaneti budur. Bu kez de Asur’un sonu için hem de Tanrı’ya and içirtilerek söyletilen ve yine gerçekleşmeyen başka bir kehanet:

Her Şeye Egemen RAB ant içerek şöyle dedi: “Düşündüğüm gibi olacak, Tasarladığım gibi gerçekleşecek.

Asurlular’ı kendi ülkemde ezecek, Dağlarımda çiğneyeceğim. Halkım Asur’un boyunduruğundan, omuzlarındaki yükten kurtulacak.

İşte bütün dünya için belirlenen tasan budur. Bütün uluslara karşı elim kalkmış durumda.

Her şeye egemen RAB’bin tasansını kim boşa çıkarabilir? Kalkmış durumdaki elini kim indirebilir?” (Yeşaya14)

Tabi şimdi bunu okuyanlar, Tanrı’mn and içerek verdiği ve aslı çıkmayan bu ifadeler hakkında, gerçekten Tanrı’dan mı diye haklı olarak düşüneceklerdir. Ayrıca Tanrı’ya söylettirilen aslı çıkmayan bu sözlerin vebalinin kime ait olduğunu da. Üstte Hz. İsa’ya yorumlanan kehanetlerden soma, sırası gelmişken şimdi Tevrat Yeşaya’dan bir kehanette biz verelim:

Arabistan’la ilgili bildiri: Arabistan çalilıklannda geceleyeceksiniz, Ey D edan kervanlan!

Ey Tema’da oturanlar, Su getirin, susamışlan karşılayın, kaçıp kurtulana ekmek verin.

Çünkü onlar kılıçtan, yalın kılıçtan, gerilmiş yaydan, çetin çarpışmalardan kaçtılar.

Rab bana şöyle dedi: Kedar’ın bütün övüncü tam bir yıl sonra sona erecek.

Okçulardan, Kedar savaşçılarından pek az sağ kalan olacak.» Bunu söyleyen, İsrail’in Tannsı RAB’dir.” (Yeşaya21)

Nasıl Hz.MuhammecTin Hicreti ve ardından Bedir savaşını anlatıyor mu? Tema Medine, Kedar da Mekke’dir. Bedir de Hicret’ten 1, 5 yıl soma olmuştu. Aslmda Bedir’den önce çatışmalar var. Eh bu Hz. İsa için verilen kehanetlerden sanırım daha mantıklıdır. Bir kere başmda bile Arabistan’la ilgili bildiri diyor. Yani geçmişte kalmış bir olaydan çekip alınmıyoruz.