Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Horbiger’in kozmogoni kuramı

Horbiger’in kozmogoni kuramına göre Ay dünyamızın ilk uydusu değildir; birçok Ay’lar olmuştur ve her jeolojik çağda değişik bir uydu dünyamızın çevresinde dönmüş, her çağ bu Ay’ın dünyaya düşmesiyle kapanmıştır. Ay dünyamızın çevresinde kapalı bir elips çizerek dönmüyor, tersine dünyaya yaklaşan bir spiral yaratıyor ve bu spiral daralınca Ay dünyanın üzerine düşüyor. Her çağda, yüzbinlcrce yıl boyunca, Ay dünyanın çevresinde dönmüş, yaklaşmış yaklaşmasıyla yerçekimi kurallarını bozup ayçekimi olayına neden olmuştur, bu dönemlcrede, organizmalar olağanüstü büyümüştür. Birinci Zamanın sonundaki dev bitkileri. İkinci Zamanın sonundaki dev yara tıklan bu irileşmeye örnek verebiliriz. Üçüncü Zamanda, Ay’ın uzaklarda olduğu bir dönemde, insanlar türüyor ve bu ilk insanlar, İkinci Zamandan kalma devlerin yönetimi altında, uygarlıklar kuruyor. Üçüncü Zamanın sonunda Ay düşünce devlerin çağı da sona eriyor, arta kalan, bozulan, yamyamlaşan devler insanlar tarafından öldürülüyor.

Horbiger’in Efsanevî Tarihi ırkçı kuramdan başka bir şey değilse de dünya mitologyasına bütünüyle bağlı bîr sisteme dayanıyor.

Horbiger’in doktrini, bunu hâlâ sürdürenler karanlık kalmış birçok tarihî esrarları bu kuramlara dayanarak aıklıyorlar. Bizim amacımız Horbiger’in görüşünü savunmak değil, oldukça karmaşık bir şekilde ortaya attığı kuramla eski mitos, gelenek ve İnançlar arasında görülen bağlantıyı belirtmektir.
Daha önce de sözünü ettiğimiz Toltek kozmogonisi dünya tarihini dört ayrı çağa ayınyor:
Birinci çağ ve dünyanın yaradılışı. Bu çağ büyük bir tayfunla sona eriyor;
İkinci çağ ve devler, bu çağ düyayı kasıp kavuran yer sarsıntılarıyla bitiyor;
Üçüncü çağ ve devleri öldüren insanlar.
Çağımız olan ve genel bir patlama ile bitecek olan Dördüncü çağ.
Yeni Gine yedililerinde de benzer motiflere rastlanılmak tadır.