Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


HARFLER ARASI BOŞLUKLAR

Taklitçilerİki türlü boşluk vardır. Eşit olan ve eşit olmayan boşluklar.

Bu durum yazı yazanın düşünce biçimini açıkça ortaya koyar. Fikirleri açık seçiktir. Önceden mi düşündüğü ya da aceleyle mi karar verdiği anlaşılır. Eşit boşluklar önceden karar vermenin, eşit olmayan boşluklar da, acele karar almanın belirtisidir.

Bitişik Yazı: Bu yazı tipi her sözcükteki harflerin kesinlikle birbiriyle bağlantılı olmasıdır. Kişinin olumlu bir kişilik özelliğinin belirtisidir. Verdikleri kararda ısrarlı, tekrar eden hatalarda hoşgörülü olmayan, biraz kuşkucu a ma iyi bir yönetici, müdür özeliğinin işaretidir.

Kesik Yazı: Bu tip yazıya sahip kişiler genellikle sanatçı ruhludurlar. Hemen hemen her işte yeteneklidirler. Bu güzel düşünce akışı ilham geldikçe tuşlara dokunmaya benzetilir.

Bitişik Olmayan Harfler: Bu yazı tipinde hemen hemen hiçbir harf ötekisiyle bitişik değildir. Bu yazı genellikle hayalperest insanlara aittir. Bu kişiler mantıktan daha çok sezgileriyle hareket ederler. Doğa sevgisine sahip insanlardır. Ama bazı insanlar okunuşları kolay olsun diye bilerek küçük yazarlar. Bunu dikkate almayın.
Yanlardan Basık Yazı ve Yayılmış Yazı: Yanlardan basık yazı; Bu kişiler maddi konuda titizdirler ve pazarlık kabiliyetleri çok kuvvetlidir. Kuşkucu bir yapıları vardır ve malları çok kıymetlidir. Böyle yazmalarının sebebi yerden tasarruf etmek isteyişleridir.

Yayılmış yazı ise; tam bir savurgan kişiliği gösterir. Bu kişiler arkadaş canlısı veya böyle gözüken bir havaları vardır. Fakat hiçbir şeyde sistemli değildirler. İşlerine gelmeyen hiçbir şeyi yapmazlar ya da unuturlar.
Bu iki tip yazı, peşin parayla ödünç para gibidir. Yani birbirinin tamamen zıttı.