Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Gizemli doğaüstü olaylar

Çeşitli tarihlerde, yerlerde İnsanlar, insan gruplan, hafta araçlar kaybolmuştur Kimi, kısa ya da uzun Ur şûradan sonra, başka Ur yerde bulunuyor, kimi de bütünüyle ortadan siliniyor. Bu kaybolmaların dosyası her ne kadar pak kabarık görünmüyorsa da konumuza avlanma görüşüne bağlanabilen giderek ayn bir açıklık getiren ilginç olayları yaratıyor.

Ortaçağ için kaybolan kâfilerin altın çağı denilebilir. 779-640 yıllan arasında yaşayan Lyon şehri başpiskoposu Agobınd, kaybolup yeniden ortaya çıkan kimselerin bir kısmını sorguya çektirmiş, çoğunun uçan bir gemi ile Magonya diye adlandırdıktan çok uzak bir ülkeye götürüldükten sonra geri getirildiklerini öğrenmiş, bunları araştırma notlarına geçirmiştir. Mantıklı ve inanç sahibi bir kimse olan başpiskopos bu masaldan bir türlü vazgeçmek islemeyen dört kişiyi idam etmek zorunda kalmıştır.

Magonya efsanesine az çok benzeyen bir olay 1593 yılında er Gil Perez’in başından geçmiştir. Perez 25 Ekim günü Manilla’da (Filipin Adaları) Valinin Sarayı önünde nöbet tutmaktayken kendinden geçmiş ve sonradan kendini Meksiko şehrinde bulmuştur. Önce buna ne kendisi inandı ne de başkalarını inandırabildL Sonunda İspanyol askeri bir çare buldu:

“Geçen akşam, Filipin Valisi Ekselans Don Fomez Perez das Marinas balta ile öldürüldü. Haberi alınca yalana olmadığımı göreceksiniz.” dedi onu sorguya çeken papazlara.

Papazlar için bu apaçık bir büyücülük olayıydı ve Perez zindana atüdı. Bir ay geçmemişti ki Filipinler’den gelen bir gemi askerin hikâyesini doğruladı: Vali cinayete kurban gitmişti. Şaşkın w çaresiz Pere serbest bırakıldı ve olay kapandı.

Bu olay için bir hikâye, bir masal, bir ruh hastasının serüveni denilebilir. Üstelik tek kişinin hikâyesi. Ya kaybolanlar bütün bir köy halkıysa.

1930 yılında, Kanadanın kuzeyindeki Angikuni eskime köyünün halkı ortadan kayboldu. ÜSselik yalnız köy halkı değil, mezardaki cesetler de. Göç fikri kabul e-dilemez çünkü yola çıkan hiçbir Eskimo ne silâhım ne de köpeklerini bırakmaz, üstelik köpeklerini bağlayıp bile bile ölüme terketmez.

Ava Joe Labelle’in keşfettiği bomboş Eskimo köyü o-tuz kişiyi banndmyordu ve ünlü Kanada Atlı Polisleri tarafından yürütülen araştırmada bu otuz kişiye ait hiçbir iz bulunmadı. Yakın köylerin sakinleri için olayda bir esrar yoktu: Angikuni halkı ormanlarda gizlenen korkunç yaratık VVendigo tarafından kaçırılmıştı!

Bir kişi, otuz kişi derken koca bir geminin bile kaybolduğu oluyor: Danimarka okul gemisi Kobentıaven’in 1928 yılında kaybolduğu gibi. Bu modem, radyolu gemi 14 Aralık günü Montevideo’dan hareket ediyor ve ortadan kayboluyor. Kuşkusuz, böyle bir olayda esrar aramak çılgınlık olur; çünkü semi kaybolmaz, gemi denizde batar.