Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Gırtlak Çakrası ve Hara Çakrası

Tarot Falı bakarken çift halindeki çakralarda birine enerji verdiğimizde diğerinin de enerji aldığı gözlenmiştir. Bu nedenle, herhangi bir rahatsızlık için bir çakrayı tedavi ederken eşleştiği çakrayı da tedavi etmeniz önerilir.

7. Solar pleksus çakrası duygulara, gerginliğe ve strese oldukça duyarlıdır. Örneğin; sinir, endişe, uzun süren rahatsızlık ve hayal kırıklıkları solar pleksus çakrasının çevresinde pranik daralmaya neden olabilir veya solar pleksus çakrasında ve ön kalp çakrasında tıkanıklık olarak ortaya çıkabilir. İlk durumda, kendisini, uzun vadede hazımsızlık ve bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak, kısa vadede ülser veya safra kesesi problemleri olarak gösterir. İkinci durumda, kendisini, kalp büyümesi veya kalple ilgili bir çok sorun şeklinde gösterir. Solar pleksus çakrası, yiyecekler ile ilgili çok fazla düşünmekten ve alkol, çok yağlı yemekler gibi kötü besinlerin alınmasından da çok etkilenir.

8.Eğer bir kişinin yaşamsal bedeni kuvvetliyse, bakteri  virüs, kirleticiler gibi harici faktörlerden dolayı bir hastalığa yakalanma olasılığı çok azalır çünkü bedenin aurası ve savunma mekanizması harici faktörlerin etkilerine kolaylıkla karşı koyar.

9.Bazı çakralar psişik yetenek bölgeleri veya merkezleridir. Belirli çakraların harekete geçirilmesi, bu psişik yeteneklerin veya melekelerin gelişmesine neden olabilir. Örneğin, Ajna çakrasının aktive edilmesi gaipten haber verme ve geleceği görme gibi güçler verir. Avuç çakrasının (küçük çakra) aktive edilmesi gizli pranik enerjinin hissedilmesini sağlar.

10.Çok fazla plan yapmak, çok fazla düşünmek, aşırı duygusallık ve çok ilaç kullanmak, alkol ‘Svvadhisthana’ veya Hara çakrasını yorar.

11.Duman, özellikle sigara dumanı, solumak ve çirkin bir dil kullanmak veya bağırmak Vishuddhi Çakrasına ve Gırtlak merkezine zarar verir. Bu çakrayı temizlemenin en iyi yolu

* Not: Usta Chao Kok Sui, Tedavi ile Gelen Mucizeler” ındaki bilgileri, 27 & 28. lardaki 6. & 7. maddeleri açıklarken kullanmama izin verme teveccühünde bulundu.
alçakgönüllü olmak ve İnsanlarla, onlara hak ettikleri saygıyı göstererek, tatlı tatlı konuşmaktır.

12.Eğer bir kişinin gözleri yalpalıyorsa Ajna Çakrası bloke olmuş demektir. Eğer Ajna Çakrası iyi ise gözler de iyi olur. Gözler baktıkları her yere sevgi verirler. Bu çakra, bağışlayıcılığın geliştirilmesi ile de temizleneuilir. Düşmanlarını bağışlayamayan insanlar Ajna çakrasına yakalanırlar. Ajna çakrası açıldığında, Kundalini bu çakradan geçerek Sahasrara çakrasına gidebilir.

13.Güçlü bir arka Ajna iyi bir uyku için gerekliyken, aşırı aktif olan Ajna uyumayı engeller.

14.Yoga yapıp bu çakraları derin bir meditasyonda algılayan insanlar, bu çakraların gölgeleri ve yaprak sayıları farklı olan nilüfer çiçeklerini andırdığını görmüşlerdir. Her çakranın, ana çakranın ana pleksusla ilgili olduğu gibi, alt pleksusla ilgili olan belirli sayıda yaprağı vardır. Örneğin, 6 yapraklı olan Svvadhisthana çakrası ana sinir pleksusu olarak Aortik pleksusla ilgilidir ve altı alt pleksus, altı yaprakla ilgilidir. Şekil 6 her bir çakranın yaprak sayısını verir.

15.Yüksek çakralar (Kalp, Gırtlak, Ajna ve Sahasrar) yüksek bilinç seviyesine denk gelirken, alttaki üç çakra (Kök, Hara ve Solar pleksus), evrim cetvelinde, düşük bilinç seviyesini gösterir. Bir insanın enerjisi öncelikle düşük seviyeli çakralarda yoğunlaştığında, çakralar tablosunda belirtildiği gibi, zihni tutumları ve özellikleri bu çakraların psikolojik yönleri tarafından yönetilir.

Benzer şekilde, bir insan yüksek çakraların seviyesinde hareket ettiğinde, tabloda belirtildiği gibi, zihinsel davranışları bu çakraların psikolojik yönlerine uygun hale gelir. Bu yalnızca, enerji düşük seviyeli çakraların egemenliğinden çıkıp, yüksek seviyeli çakraların egemenliğine girdiğinde olur.

16.Her bir çakra bir mantra ve yantra (geometrik şekil) ile birlikte çalışır. Eğer bu mantra ve yantralar üzerinde yoğunlaşırsak, o çakrayı daha kolay harekete geçirebiliriz .

Gırtlak Çakrası ve Hara Çakrası