Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


GEZEGENSEL YÖNETİCİLİKLER

Bir gezegenin fokalizör olduğunu bilmek bize çok az şey anlatır. Daha ileri gitmemiz ve bu güçlülüğün doğum haritasmda nasıl bir fonksiyonu olduğunu anlamamız gerekir.

Yükselen’in yöneticisi tam olarak ne vapar? Bu soruyu cevaplayabilmek için Yükselenin nevi temsil ettiğim hatırlamalıyız. Yükselen maskedir, arkasına saklandığımız ve kendimizi onun kanalıyla ifade ettiğimiz sosyal kişiliktir. Evrimsel bir bakış açısına göre, Yükselen bize kendimiz için en iyi sosyal kişiliği nasıl organize edeceğimizi, onu nasıl iyi çalıştırabileceğimizi, kendimize nasıl bir çekicilik ve güven duygusu, “hakimiyet” duygusu verebileceğimizi gösterir. Yükselenin yöneticisi bütün özelliklerimizi bir merkezde toplayıp dışa sunma sürecini bir adım ileri götürür. Onu doğum haritasının bir başka bölümüne gönderilen, ama aynı hizmeti gören bir elçi olarak düşünün. Nerede olursa olsun, onun aktivitesinin bireyin kişisel kimliği ve farklılığı duygusunun oluşturulmasında hayati bir işlevi vardır. Bireye kendim tanımlamasında yardımcı olur.

Yükselen’in yöneticisini analiz etmek genellikle basit bir prosedürdür. Ona her hangi bir “birim” gibi yaklaşarak başlarız. Onun ev ve burç konumlarını inceleriz. Diğer gezegenlerle, özellikle birincil üçlüyle yaptığı açılara bakarız. Daha soma yorumu bir adım ileri götürürüz: yukarıdaki süreçte tanımlanan fonksiyonların kişinin kendisi hakkmdaki imajını oluşturmasıyla sıkı sıkıya ilişkili olduğunu vurgularız. Bu fonksiyonlara güçlü bir tepki kişinin kendisi hakkında olumlu düşünceler taşıdığım ve günlük yaşama kolay adapte olduğunu gösterir. Zayıf bir tepki ise tam aksini: kişinin rolü hakkında çelişkilerle dolu olduğunu, kendini beceriksiz, anlamsız hissettiğini, ve tipik olarak, sosyal çekingenliğini gösterir.

Eğer Yükselenin iki yöneticisi varsa, aynı prosedürü izleyin. Her “birim’i katkıları açısından ayrı ayrı değerlendirin. Ancak ikisi arasmda kare veya karşıt açı mevcutsa, ikisini çatışan rakipler olarak düşünün dolu, zor bir iştir. Gezegenlerin ne’leri birbiriyle çelişebilir. Yöntemimiz her “birim”i ayrı ayn incelemek, sonra uzlaşma ile onlan birbirine dokumak olacaktır. Bu arada, kümeleşmenin yer aldığı burç ve evin önde gelen etkisini de göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu şekilde incelenen kümeleşmenin gölgesi haritanın bütünü üzerinde gezinecektir.