Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Gezegenlerin Burçları Yöneticiliği

8822-1_31102011131634_29926Açı matrisim okumak kolay bir iştir. Ama önce bazı glifleri öğrenmek gerekir:

ÜÇGEN: A KARŞIT:

Merkür (Ş) ile Satürn (t;) arasında bir açı var mı? Merkür kolonunu bulun. Onun Satürn satırıyla kesiştiği noktaya gelin. Bu noktada karşıt açımn glifini göreceksiniz. Bu işlem matriste bulunan tüm gezegenler için tek tek yapılır.

Çok sayıda açı yapan bir gezegen oldukça önemlidir. Sanki haritada diğer gezegenleri etkileyen, stratejik bir konumu var gibidir. Ama bu konu gelecek bölümde ele alınacaktır. Şimdilik, bir gezegenin önem kazanabilmesinin daha kolay bir yolunu göreceğiz.

Gezegenler ve burçlar değişik türde zihin mekanizmalarıdırlar. Daha önce gördüğümüz gibi, gezegenler zihnin bölündüğü on temel fonksiyonu temsil ederler: egoyu oluşturma, duygular ve hayalgücü, atılganlık ve saldırganlık, v.s. Burçlar belirli hedefleri ve o hedeflere ulaşım yöntemleri olan psikolojik süreçlerdir: örneğin alışkanlığı yıkma cesaretini veya yeteneğim geliştirmek.

Belirli bir hedefi ve metodolojisi olan her psikolojik süreç, on fonksiyondan her hangi birisine, kendi amacı ve biçimi ile, bir özellik katabilir. Bir başka deyişle her hangi bir gezegen her hangi bir burçta bulunabilir.

Bazı burçgezegen kombinasyonları diğerlerine göre daha uyumludur. Ateşli Mars savaşçının burcu olan Koç’ta yer almayı sever. Ama zarif ve diplomatik Terazi’yle ilişki kurmakta zorlanır.

Her burçgezegen birleşiminin bir anlamı vardır. Her biri olumlu değerlere sahip davranış biçimleri üretebilir. Ve her biri çöküntüye uğrayabilir. Hiçbir birleşim en baştan iyi veya kötü değildir. Bunun önemi yoktur. Esas gözlemlediğimiz önemli konu, bazı gezegenlerin bazı burçların ifadesini diğerlerine göre kolaylaştırdığıdır.

Her gezegenin bir veya iki burçla özel bir ilişkisi vardır. Doğalarındaki benzerlikler nedeniyle, o gezegen o burçta yer aldığı zaman, oluşan sürtüşmenin dozu çok azdır. Her ikisi de kendisini gayet net ifade edebilir. Eski astrolojiden günümüze, bu özel bağ için güzel bir isim miras kalmıştır: bir burçla özel bir yakınlığı olan bir gezegene o burcun yöneticisi denmektedir.

Yöneticilik. Talihsiz bir sözcük. Burada, gerçekte söz konusu olan egemenlik, üstünlük veya teslimiyet değildir. Bu sadece ortaçağa özgü bir düşüncedir. Gezegen ve burcun “birbirine benzediğini” söylemek daha doğru olacaktır. Ama modern astroloji bu ortaçağ deyimini muhafaza etmektedir.

Yöneticilikleri bütünlemek üzere, zorlu gezegenburç ilişkilerini tanımlamak için bir başka kavram geliştirilmiştir. Bir gezegen nasıl ve niçin’i kendisine yabancı olan bir burçta yer aldığı zaman düşüştedir. Bu durumda, gezegen ve burcun ortak ifadelerine ortak bir zemin oluşturmak için çok çaba harcamaları gerekir.

Gezegensel yöneticilikler ve düşüşler açılar içinde en gerilimli olana, yani karşıt açıya, bağlıdırlar. Bir gezegenin düşüşte olduğu burcun karşısında yöneticisi olduğu burç bulunur. Eğer birisim bilirsek, öbürünü de biliriz.