Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Gergin Olmak

Gerginlik konusundaki araştırmaların bir sonucu olarak doktorlar giderek hastalarının gevşemesine yardımcı olmakla ilgilenmektedirler. Sakinleştiriciler sık sık tavsiye edilmekte, bunlar gerginlik tepkisini yalnızca gizleyebilmektedirler.

Bunlar etkisiz bir dinlenme sağlamakta ve alışkanlık doğurabilmektedirler. Tatiller kişileri sorumluluklarından uzaklaştırabilmekte fakat birçok kişiler tatil sırasında bile çözülemediklerini görmektedirler. Doktorlar hâlâ derin gevşeme sağlamak için etkili araçlar aramaktadırlar.

Aynı zamanda gergin kişiler de kendi dertlerine umutsuzca çözüm yollan aramaktadırlar. Tehlikeleri açıkça belirtilmesine rağmen sigara alışkanlığının artması kesilmemekte ve bu da ciğer kanseri ve kalp hastalığı olaylarının artmasına yardımcı olmaktadır. Binlerce birey barbütratlara, amfetaminli ilaçlara ya da eroine alışmakta ve her on aileden birini alkolizm etkilemektedir.

Uyuşturucu madde alışkanlığı otomobil kazalarına her cins hastalık ve intihara neden olmaktadır. Etkileri toplam olarak alınırsa uyuşturucu madde alışkanlığı Birleşik Devletlerde kalp hastalığından soma ikinci derecede sık ölüm nedenidir.

Bunalımlarla yüklü olup sağlık ve mutluluktan bu kadar yoksun toplumumuzu iyileştirmek için modem insanın sağlıksız fizyolojisini düzeltecek bir programa gereksinme duymaktayız.

Gergin Olmak