Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Eylemleri Sürdürmek

Her ne kadar kişi olgunlaşmış duruma gelirse de varoluşun yapısı onu eylemleri sürdürmeye zorlar. Tümüyle olgunlaşmış bir kişide böyle bir eylem isteği kendini hoşnut etmeyi arayan bir kişi ninkinden farklıdır.

En üst düzeyde yaratıcı zekâ tarafından desteklenmenin sonucu olan eylem yapmacık olmaktan çok bir anlam taşır. Kozmik olarak bilinçlenmiş kişi artık kişisel sınırlanmalardan üzüntü çekmediğinden başarısından doğal bir sevinç duyar.
Kozmik olarak bilinçlenmiş kişinin kalıcı uyanıklığı ve dış dünyaya açıklığı, bunun da ötesinde onun kendiliğinden doğru kararlar vermesini sağlar. İşt beş yıldır Meditation yapan yirmi altı yaşında bir kişinin yaşantıları:

“Yapmam gerekli şeyi, gerçekten çabuk yapabildiğimi anlıyorum. Herhangi bir şey istediğim ya da gereksindiğimde ne yapacağıma karar vermek için boşu boşuna oturup bekleyeceğime ya da keyfime, çıkarlarıma herhangi bir şeye uygun olup olmadığını araştırarak duracağıma derhal karar verip eyleme geçiyorum.

Çünkü orada uyum var. Her an en iyi fırsatın orada olduğunu anlıyorum. Böylece durumdan en iyi nasıl yararlanılacağı bir sorun olmaktan çıkıyor. En iyi durum, daima insanın elinin altındadır ve kişi bundan hem kendisi hem başkaları için en çok yarar sağlamanın yolunu bulabilir.

Burada olup biten eyleme geçen kişide kendisi için neyin yararlı olduğu ile çevresindeki başkaları için de doğru olup
olmaması, konusunun kendiliğinden yürümesidir. Böylece her iki dununda mutluluk içinde birlikte giderler. Her ne yapıyorsam, çevrenin tümüne de bir katkısı vardır.”

En üst düzeyde iç özgürlükte, sürekli kalan kozmik bilinçteki kişi, dar görüşlü gereksinmelerden çok yüksek değerlere uygun kararlar verebilir. Denebilir ki, kozmik olarak bilinçlenmiş kişi, neyi üzerine alırsa alsın, onun insanlığın en çok yaran olanı başarması amacım oluşturacaktır.

Sonsuz uyanıklıkta kalma böylece bir kişinin doğal bir ahlâk, adalet ve güzellik duygusunu kavramasına olanak sağlar. Bunlara Maslow tarafından insan yapısının en derinindeki değerler olarak ışık tutulmuşlardır. Kozmik olarak bilinçlenmiş kişi değişen çevresini kendi içinde izlediği kalıcı, mükemmel düzeye getirecek eylemlerle uğraşır.

Eylemleri Sürdürmek