Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Evrene mesaj gönderme

Sonunda, tabii tüm olasılıklan tam anlamıyla keşfetmiş olarak birinde karar kılacak, evlenip adaylardan yalnız biriyle yaşayacaktır. Fakat geçici olarak işgal ettiği diğer evlerdeki ‘izlerini’ kaybetmeyecektir. Komşular onu gördüklerini hatırlayacaklardır ve eğer doğa her zamanki düzenini devam ettirirse, bu geçici ilişkilerin, daha sonra büyüyüp dünyayı etkileyecek meyveleri de olacaktır. (‘…Birçok fiziksel ilerleme bu gerçek olmayan geçişlerin sonucunda ortaya çıkmıştır.

Aslında, kuantum teorisi için evler arası uzaklık önemli değildir. Çünkü eletronlar bu geçişleri yaparken birbirlerine sonsuz uzaklıktan da uzaklaşabilir.

Kuantum seviyesinin zilli kızı örneği biraz zorlama gibi görünse de, kuantum kuramının ana yorumunun çok ciddi bir şekilde tartıştığı şey, belirsiz bir fiziksel işlemin kendi kendine çözümlenebildiği her seferinde buna benzer çoklu seçimlerin gerçekten görüldüğüdür. Buna “çok dünya kuramı” denir. Bu kuram Tarot falı gibi sonsuz sayıda dünyanın varolduğunu ve bizim bunların her birinde bir versiyonumuzu bulabileceğimizi, bunlann hepsinin birbirinden farklı olduğunu, bu yüzden de hepsinin farklı olaylar zincirinin gelişmesini sağladığını ileri sürer. Bu görüşe göre hiçbir kayıp olasılık yoktur. Hepsini yaşayabiliriz.

Artık çok dünya kuramını sözlük anlamıyla daha fazla yorumlamaya çalışmayacağım. Ama yine de psikolojik işlemlerle sanal kuantum geçişlerinin oynadığı rol arasında zaman zaman benzerlikler kurmak yararlı olacaktır.

logo