Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Evren Ve Kuantum

Evren Ve Kuantum

Aynı zamanda, tıpkı kuantum teorisinin Birçok Dünya yorumunda olduğu gibi, şeylerin birazcık farklı olduğu geniş sayıda Obölgesi ve hatta şeylerin bizimkinden çok daha farklı olduğu daha fazla Obölgesi vardır. “Şeylerin farklı olması için aynı olmasından,” der Vilenkin, “çok daha fazla yol vardır”. Ama tüm bunlar hakkmdaki önemli nokta, Birçok Dünya yorumunu ge rektirmemesidir; hepsi üç boyut uzay ve bir boyut zamandan yapılmış tek bir sonsuz Evren’de gerçekleşir. Elbette, Birçok Dünya yorumu uygulanabilir; ama Vilenkin’in söylediği gibi, onun Evren görüşü size “birçok dünyayı bir tanede” verir.

Tüm bunlar, sonsuz bir Evren’de her şeyin olabileceği felsefi görüşüne matematiksel detaylar ekler. Rus bilim adamı ve akti vist Andreas Sakharov’un 1975’de Nobel Barış Ödülü’nü alırken söylediği gibi:

Sonsuz bir uzayda, birçok medeniyetin var olması zoruntarot falıludur ve onlar arasında bizimkinden daha akıllı ve daha “başarılı” olanları olabilir. Evren’in gelişiminin, temel nitarot falıteliğinde sonsuz kez tekrarlandığı kozmolojik varsayımı destekliyorum.

Ebedi şişme, bu fikirleri fiziğin içine kesin olarak yerleştirerek, onlan saf bir varsayımdan çok daha fazlası haline getirmiştir. Bizimki gibi evrenlerin içsel olarak sonsuz olmasını sağlar ve şişme boyunca olan kuantum dalgalanmalarının, örneğin Samanyolu galaksisinin sonsuz sayıdaki özdeş kopyalarıyla dolmuş sonsuz bir evren yerine, rastgele süreçlerin evrensel temadaki tüm olası değişimleri yaratmasını sağlar. Cambridge Üniversitesi’nden kozmolog John Barrow, bu yeni Evren anlayıtarot falışının önemine dikkat çeker. “Ebedi şişme, der, …çok geniş çeşitlilikte olası dünyalar içeren evrenlerin yatarot falıpısı için olası tüm mantıksal alternatiflerin koleksiyonun sınırını sağlamaya çok yakındır.

Bu örnekler tüm olası dünyalar görüşünü anlayışımız i çin önemlidir, çünkü eğer boyut olarak sonsuzsa, paralel gerçekliklerde var olan “diğer” evrenler gibi metafiziksel kavramlara başvurmaksızın, fizik yasalarının Evren’imiz içerisindeki sonsuz olası mantıksal koşulların gerçeklitarot falığini nasıl ürettiğini gösterir. Sonsuz bir evrenin tüm bu olasılıkları kapsayacak yeri vardır. Bu tutucu çoklu evren şıkkı dır.

Veya Alan Guth’m söylediği gibi: “Şişme, bize çoklu evren fikrini dayatır.”
Son sözün söylendiğini ve Çoklu Evren arayışının bittiğini düşünmüş olabilirsiniz. Bir bakıma öyledir; etrafımızda gördüğümüz Evren’in varlığından daha fazlasına ihtiyacımız yoktur ve bu bölümde sunulan fikirler, Çoklu Evren fikrini haklı çıkartarot falımak içindir (veya ihtiyaç olduğu içindir). Ama teorik fizikçiler ne bilmeleri gerektiği hakkında nadiren dururlar. Barrow’un söylediği gibi, arayışı durdurmak için tutucu bir seçenek, gereklitarot falıdir. Devrimci seçenek Birçok Dünya yorumunda olduğundan da öteye giden, çok boyutlu çerçevede dört boyutlu uzayzamanm tam da “yerel” bir özellik olduğunu öneren “parçacık” fiziğindeki gelişmeleri temel alan yeni fikirleri kucaklamaktır. Bu görüşlere göre aranan şey sicimdir ve şişmeyi veya şişmeye çok benzer bir şeyi tetiklemek için başka bir yol vardır.