Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


EVDEN ÇALIŞMA

Belirsiz Bir KuantumSadece küçük çalışma birimlerini teşvik etmek, üretimin merkezilikten ve şehirlerden uzaklaştırılmasına olanak tanımak, çalışmanın doğasını değiştirmek bir yana, milyonlarca kişi işini İkinci Dalga’nın yarattığı ofislerden, fabrikalardan alıp ilk ortaya çıktığı yere, yani eve getirebilir. Böyle bir şey olduğu takdirde, aileden okula, şirketlerden bütün büyük organizasyonlara kadar her yerde dev bir değişim gerçekleşir.

Üç asır önce tarlasını ekip biçen çiftçileri gören biri, tarlaların boşalacağına, kalabalıkların hayatlarını sürdürmek için fabrikalara doluşacağına inanması mümkün değildi. Aynı şekilde, o devasa fabrikaların, gökdelen iş merkezlerinin daha ömrümüz süresinde boşalacağına, sadece depo olarak kullanılmaya başlayacağına ya da ev haline getirileceğine inanmak zor. Ama yeni üretim şekli bunu mümkün hale getiriyor. Bu endüstri, elektronik temele dayandırılmış evi toplumun merkezi haline getirecek.

Yakında milyonlarca insanın işe gidip gelirken yolda harcayacağı zamanı evde çalışarak geçirmeye başlayacağını söylediğimde, hemen itirazlarla karşılaşacağımı biliyorum. Bu konuda şüpheci olmak için birçok haklı nedeniniz de var. “Böyle bir şey mümkün olsa bile, insanlar evlerinde çalışmak istemezler. Şu kadınların haline bir baksanıza; evden çıkıp bir işte çalışmaya başlamak için can atıyorlar!” “Çoluk çocuk ve onca ev işi arasında nasıl çalışılabilir ki?” “İnsanlar başlarında patron baskısı olmadan çalışamaz!” “İnsanlar birlikte çalışabilmek için gereken güveni ancak aynı ortamda çalıştıkları takdirde kazanabilirler.” “Ev ortamı buna izin vermez.” “Evde çalışmak da ne demek? Maden eritme ocağını bodrum katma koyacak değiliz ya?” “Bu konudaki imar kanunları ne olacak?” Ve işte en son, en güçlü itiraz: “Evde kalıp bütün gün karımın ya da kocamın yüzünü görmemi mi bekliyorsunuz?”

Bu fikre Kari Marks bile karşı çıkardı. Toplumda işü sağlamak için tek bir ortamda toplanmış aletlerin gerekliliğine inandığından, evde çalışmanın ilkel bir üretim tarzı olduğunu düşünüyordu. Kısacası, bütün bu fikrin gülünç kabul edilmesi için her türlü neden vardı ve hâlâ da var.