Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Enerji Tüpünüz

Boltzmann'ın Beyni, Zaman Oku ve Nedensel Parça FiziğiKuşkusuz, temel sorunları yadsımış ya da kendilerinden etkili bir biçimde gizlemiş olanlarda bu sorunlar, doğal olarak, eğer onları ilk başta halletselerdi olacağından çok daha büyük bir yoğunlukla yüzeye çıkabilir.
Eğer siz (ya da danışanlarınız) böyle hissediyorsanız, lütfen bunun sadece, enerji tüpünüzün genişlemekte olduğunun bir işareti olduğunu bilin. Doğası gereği, bu tip genişlemenin bir derecede duygusal acı deneyimlemekle sonuçlanabileceğini anlayın. Öte yandan, bu yüzden mutsuz olmak kesinlikle zorunlu olmayan, seçime bağlı bir deneyimdir.

Bunu cildinizdeki yaralı bir doku gibi düşünmek yardımcı olabilir. Siz yaralı dokulu cildi germeye çalışsanız bile yaralı dokunun normal, sağlıklı cilt dokusu kadar esnek olmadığını, bu yüzden biraz rahatsızlık vereceğini görürsünüz. Aynı şey enerji tüpleri için de geçerlidir. Enerji tüplerini ve yaralı dokuyla kaplı olan bölümleri genişletmenin ilk iyileşmeye kıyasla çok daha az acı verici olacağını akılda tutmak yararlı olur. Sizin ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuz duyguyla başa çıkmak için yıllar süren terapiye ihtiyacınız olmayacak, çünkü bu “gölge damgalar” çok çabuk yenideniyileşecektir.

Hatırlayın: Enerji tüpü yüksek benliğiniz ile düşük benliğiniz arasındaki ya da başka bir deyişle, sonsuzsımrsız benliğiniz ile, sonlusmırlı benliğiniz arasındaki ortanoktadır. Duygular yüksek ve düşük benliğiniz arasında bir köprü oluşturduğundan, onlar enerji tüpü boyunca en yoğun biçimde hissedilirler. Bu yüzden, enerji tüpünün kendisi duygularınızın yeridir ve o tam olarak duygular aracılığıyla hissedilir.

İşte bu yüzden bu geçiş süreci erkeklere kıyasla kadınlar için daha kolay olabilir, çünkü çoğu erkek duygularını gizleme ya da bastırma eğilimi gösterirken, çoğu kadın duygularını hemen ortaya koyma konusunda daha usta ve daha rahattır.

Siz tekâmül ederken eğer eski sorunların tekrar ortaya çıktıklarını görürseniz düş kırıklığına kapılmamanız önemlidir. Bunun yerine, onları yolunuzun üzerinde bulunduğunuzu gösteren bir işaret olarak görmeye çalışın ve ortaya çıkışlarım kutlayın. Çünkü onlar ne kadar çok ortaya çıkıp giderlerse, enerji tüpünüz genişleyecek o kadar fazla yere sahip olur ve enerji tüpünüz ne kadar çok genişlerse, gelecekteki yaratımlarınızı tezahür ettirip realiteye dönüştürecek o kadar çok güce sahip olursunuz.