Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


El yazısından fal bakımı

logoYazıları tahlil ederken kenarındaki boşlukları da dikkate almak gerekir.

Solda Geniş Boşluklar: Bazıları satırlara kağıdın sol tarafında büyük bir aralık bırakarak başlarlar. Bu onların emniyet sınırları içinde serbest olduklarını gösterir. Bu insanlar cömert ve samimidirler. Yeni fikirlere açıktırlar. Evdeki tamir işlerini yaparlar. Gezmeye gitmeyi sevmezler.

Sağda Geniş Boşluklar: Bazıları satırların sonunda, yani nın sağında geniş boşluklar bırakır. Bu kişilerin huyları çok tuhaftır. Tamamen modaya uyarlar. Basit oldukları için en büyük amaçları kimseden geri kalmadan modayı takip etmektir.
İki Tarafta Geniş Boşluklar: Satırların başlangıcında ve bitişinde fazla yer bırakırlar. Bu kişiler dikkatsiz ve savurgandır. Parayı har vurup harman savurur, tabağında yemek bırakır. Gereksiz yere para harcar. Kimseyi dinlemez. Her şeyi ben bilirim zanneder. Ciddiye alınmazsa kırılır.

Dar Boşluklar: Bir insan ya başlarken veya bitirirken az boşluk bırakıyorsa bu kişi fazla eli sıkıdır. Gereksiz hiçbir şey yapmaz. Savurgan değildir. Temkinlidir.

Geniş Başlayıp Daralan Boşluklar: nın başında genişken sonuna doğru daralan yazıyı yazan kişi pratik zekalıdır. Sağlam zihinleri vardır ve ayaklarını yere sağlam basarlar. Para savurmak isteselerde bunu engellemeyi başarırlar.
Dar Başlayıp Genişleyen Boşluklar: Yazıya başlarken az ara bırakırken sonunda geniş boşluklar bırakan kişiler savurgandır. Para onların elinde durmaz. Onun içinde çoğu zaman cebinde parası yoktur.

Satır Sonuna Sıkıştırılan Kelimeler: Bazıları satır sonuna gelince aşağıya geçmeyi sevmezler. Hemen sona sıkıştırırlar. Böyle kişiler yeni işlere kalkışmaktan da hoşlanmazlar. Emin olmadıkları işe kalkışmazlar. Samimi ve neşeli insanlardır. Değişiklik yapmayı sevmemelerine rağmen, hoşlarına giden yeni bir gidişata da ayak uydurabilir ler.

Solda Geniş Boşluklar: Bazıları satırlara kağıdın sol tarafında büyük bir aralık bırakarak başlarlar. Bu onların emniyet sınırları içinde serbest olduklarını gösterir. Bu insanlar cömert ve samimidirler. Yeni fikirlere açıktırlar. Evdeki tamir işlerini yaparlar. Gezmeye gitmeyi sevmezler.

Tepeleri Açık Harfler:
Bazıları “a” “o” “d” “g” harflerini tepeleri açık bir şekilde yazarlar. Bu insanların içi dışı birdir. Samimi insanlardır. Tanımayan insanlar bile onlan kolayca çözerler. O kadar açıktırlar ki hayatlarmda
ki her şeyi bilerek yada bilmeyerek anlatırlar. Sır tutamazlar.

Tepeleri Kapalı Harfler: Yukarıda söylediğimiz harflerin tepelerini kapalı yazan kişiler içlerine kapanıktırlar. Kendilerine özel şeylerin başkalarını ilgilendirmediğini düşünürler. Ne kendi sırlarını ne de dostlarınmki ni asla söylemezler.

Dar Başlayıp Genişleyen Boşluklar: Yazıya başlarken az ara bırakırken sonunda geniş boşluklar bırakan kişiler savurgandır. Para ‘onların elinde durmaz. Onun içinde çoğu zaman cebinde parası yoktur.

Dipleri Açık Harflerr:
Harfleri açık bırakan insanlardan sakının. Bunlara güvenilmez. Doğruyu yanlıştan ayıramazlar. Herkese ihanet etmek yaşam tarzlarıdır. Kurnaz oldukları için ihanetlerini nezaket çerçevesinde çaktırmadan yaparlar.