Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Doğum haritası hesaplama

imagesDoğum haritası hesaplandığında, belli bir zaman ve yerde gezegenlerin nerede olduklarını gösteren bir harita ortaya çıkar. Gökyüzünde hareket etmekte olan gezegenler transit gezegenler olarak adlandırılır. Transit gezegenler gelecek tahmini yapmak üzere doğum haritasında mevcut gezegenlerin karşısına yerleştirilir. Transit bir gezegenin belli bir evden ne zaman geçeceğini bilmek kişinin yaşayacağı olay ve deneyimlere ilişkin bir gösterge olacaktır. Transit gezegenlerin geçtiği burçlar güçlü ya da zayıf yönleri belirler. Transit gezegenlerin doğum haritasında yer alan gezegenler ile yaptıkları açılar kişinin hayatındaki olayların zamanlamasını gösterecektir. Ya da eğer harita bir iş için oluşturulduysa, iş ile ilgili olarak büyüme, gelişme ya da kötüye gidiş durumlarının tahmininde kullanılabilir. Gelecekteki açıları bu gezegenlerin doğum haritasında yer alan gezegenlerle hangi gün ve saatte kesişeceğini tahmin ederek oluşturabiliriz.

Nakshatralar

Nakshatralar zodyakın 13 derece 20 dakikalık bölümleridir. Hint astrolojisinde 27 adet nakshatra bulunur. 30 derecelik bölümlerden oluşan burçlara benzer bir şekilde kullanılırlar. Çok spesifik özelliklere sahiplerdir ve işin özünde Hint. astrolojisinin temelini oluştururlar çünkü Dashas olarak bilinen tahmin sisteminin tamamı Ay’a ait nakshatranm yerinin bulunmasma dayalıdır. Bunlar bir insanın yaşamında yer alan tüm yaşam döngüsünü belirleyen şeylerdir. Bu kitapta spesifik bir şekilde zenginlik ve para ile ilgili olan nakshatralar ele alınmıştır. Gökyüzünün bu bölümlerinde yer alan sabit yıldızlar nakshatralara bir doğum haritası ya da kişi üzerinde güçlü etkiler yapmalarını sağlayan nitelikler verir. Bu kitapta belli nakshatralara atıflar yapılmaktadır.

Evler, bir döngüde yer alan yıl sayısı ve derecelere ilişkin sayılarda kitap boyunca yazı yerine rakamların kullanılmasının nedeni, rakamların daha kolay fark edilmeleri ve daha kolay öğrenilmeleridir.

Nakshatralar Dereceler

1 Astovini “at kadın” 00:00Y13:20 Taraşı

2 Bharani “yeni hayat taşıyan’1 13:20 T *26:40 T arası

3 Krittika “kesen” 26:40T 10:00 arası

4 Rohiıi “kırmızı olan” 10:00 b23:20 b arası

5 Mrigashira “geyik başı” 23:20 b06:401 arası

6 Ardra “ıslak olan” 06:40 ü20:00 ü arası

7 Pumavasu “ışığın geri dönüşü” 20:00 203:20 arası

8 Pushya “beslemek” 03:20 Sp16:40 £3 arası

9 Ashlesha “kucaklayan” 16:40 2330:00 arası

10 Magha “yüce olan” 00:00 0. 13:20 $ arası

11 Purva Phalguni “önceden kırmızı olan” 13:20^26:40^ arası

12 Uttara Phalguni “sonradan kırmızı olan” 26:40 10:00 ^ arası

13 Hasta “el” 10:00 np23:20 harası

14 Chitra “parlak olan” 23:20^06:40 £ arası

15 Swati “kılıç ya da bağımsızlık” 06:40 fi: 20:00 harası

16 Vishakha “çatal biçimli” 20:00 û03:20 Nt arası

17 Anuradha “ilahi kıvılcımın disiplini,,, 03:20 R16:40^1 arası

18 Jyeshta “en yaşlı olan” 16:40^l00:00arası

19 M ula “kök” 00:00 X*13:20 harası

20 Purva Ashadha “erken zafer” 13:20)?26:40 ^ arası

21 Uttara Ashadha “geç zafer” 26:40 V110:00 arası

22 Shravana “kulak” 10:00 23:20 harası

23 Dhanishta “en zengin olan” 23:20 T>06:40 22 arası

24 Shatabishak “yüz şifacı” 06:40 S220:00 harası

25 P: Bhadrapada “eski neşeli ayaklat’1 20:00 03:20 Harası

26 U: Bhadrapada “yeni neşeli ayaklar” 03:20 M16:40 arası

27 Revati “en varlıklı olan” 16:40 M30:00 M arası