Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Dışsal ilişkiler

Örneğin, elimizde rtewton’un bilardo toplanndan bir kutu olsa, bunların birbirleriyle bir çeşit ilişki içinde olduğunu söyleriz. Birbirlerine çarpıp, birbirlerinin durum ve momentumlarını değiştirirler. Aynı zamanda birbirlerini yerlerinden oynatırlar. Yerçekimi gücüne göre birbirlerini çekerler ve eğer elektrikle yüklenirseler birbirlerini yüklerine göre çeker ya da iterler. Eğer bazıları daha yükseğe ve daha çok sıçrıyorsa bunlar daha alçağa sıçrayan az hareketliler üzerinde baskın çıkarlar.

Ancak bunların hepsi dışsal ilişkidir. Topların davranış biçimlerini etkiler fakat içsel özelliklerini değiştirmezler. Aralarında cereyan eden güçlere rağmen, yuvarlaklıklarını, sıçrama özelliklerini koruyup her biri kendi kütle, durum ve momentumuna sahip olan ayn birer bilardo topu olarak kalır.

Ancak benzer bir kutudaki sıçrayan elektronlar birbirleriyle farklı bir şekilde ilişkiye geçerler. Çünkü elektronlar aynı anda hem dalga hem de parçacıktırlar (aynı anda her biridirler). Dalga yönleri birbirine karışacak; iç içe geçip birleşecek ve içsel özellikleri kütle, yük, dönüş hızı, durum ve momentum diğer elektronlarla birbirlerinden aynlmayacak bir hale gelecek varoluşsal bir ilişkiye gireceklerdir. Hepsi bu ilişkiden etkilenecek, ayn birer şey olmayı bırakıp bir bütünün parçalan olacaklardır.

Bütün, bir bütün olarak, belli bir kütle, yük, dönüş hızı, vs, ye sahip olur. Fakat bu oluşuma hangi elektronun katkısının ne olduğu tamamıyla belirsizdir. Aslında artık bireysel özelliklere sahip bileşen elektronlardan söz etmek anlamsızdır. Zira bunlar bütünün gereklerini yerine getirmek üzere sürekli kesilip biçilip değişirler.

tarot falı
Bu çeşit içsel ilişki ancak kuantum sistemlerinde vardır ve buna “ilişkisel holizm” denir.

tarot falı