Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Tarot Falı Deli Kartı

DELİ

Yeni ve bilinmeyen tecrübeleri yaşadığımızda (Kendimizi aramak), yılmaz ruhumuz (RiderWaite versiyonda, onun mantosu, man dalas’la dekore edildi) ve Tarot’un kendi ruhu, Deliyle simgelenir. Meşhur olan felsefe öğretmeni Gareth Knight, Deli’yi Tarotun “Yaratıcı kaynağı” olarak adlandırır. Genellikle erkek olarak tanımlanmış Deli, kadınların ve erkeklerin hayatlarında, “Gezici yön” (kahraman yolculuğu düşünün) olarak bilinmiştir. O yön, bize maceralara katılma cesareti verir.

Dünya kültürün çapında ve mitolojide, Deli’nin bir yönü, sinsi davranışlarıyla, çoğu düşmanlarını yenen, üçkağıtçıdır. Üçkağıtçılık tipinde masalların çoğu, kurnazlık yöntemlerini vurgular. (Mesela, Coyote for Native American People Amerikan insanlarına çekingenlik, masallan). Diğerleri, onun kutsallığını (Bazı Afrikan mitolojisinde olduğu gibi) vurgular. Deli, yaratıcı, korkusuz, neşeli, demokratik ve hepimizin kolaylıkla kabul ettiği, yabani kahramana dönüşendir. Bu bilgiyi verdikten sonra, siz onun bazı yönlerini kendinizde veya sevdiğiniz filmlerdeki bazı karakterlerde, bulmuyor musunuz? Onun gibi, tüm Major Arcana kartlan, enerjilerimizi tanımamızı sağlayan ilk örnektir.

21 ÖĞRETMENİMİZ
Deli’den sonraki, Major Arcana’nın kalan kartlannı incelememiz için, bazı yazarlar onlan, çeşitli örnekler ve bağlantılarla, organize ettiler. Bazı yazarlar her kartı, tek başına bir varlık, diğerlerini ise, sırayla ilerleyen, birbirine bağlı olan konular olarak yorumlarlar. Ruhani Tarot’ta, on archetypi güç, olanaklar ve on archetypi de testler, olarak ayırttık. The world Dünya’nın 21 kartlan, kaynaklarla ruhumuzu birleştiğinde ve çıkmazlardan kurtulduktan sonra, başanlan birliği simgelerler.

Rachell Pollock, Salvador Dali’nin Tarot destesindeki kalan 21 kartı, 7 kademeli 3 gruba böler. Bu 7 kademeliler, kişisel gelişmenin zorluklarıdır:
Kart 17, normal problemler,
Kart 814, ruhsal gelişmenin iç çalışması,
Kart 1521, ilk örnek güçlerle birleşmek.
Greer, Tarot aynalar’da kartlan, 3 halkalı açar. Her birinin, 7 kısmı vardır. 3 grup, akimın 3 doğal yeteneğini simgeler: bilinç, sezme ve hayal yaratma. Her bir halkayı oluşturan 7 kart, bu yeteneklerin gelişmesini temsil eder. Bunlar, 7 şakrayı ve 7 yaratıcı ışını anlatırlar. Bazı yazarlar, çok zor ve kanşık olmakla beraber, değişik gruplama yaptılar.

Yazara göre, kartların arasında bir başka bağ vardır. Bu bağ şöyle tanımlanabilir: Bazı Majör Arcana kartlan, ikincil Majör Arcana kartlarına daha fazla hükmederler ve kendi etkileri altına alırlar.

Knight, Tarot kartlarını anlarken ve onları “Evrenin aynası” formunda dizerken, “Kardinal iffet”i temsil eden, 4 Majör Arcana kartının (Güç11, İrade14, adalet8, dünya veya dikkat21), başka 4 majör kartına ve 1 Minör Arcana destesinin üzerinde, etkisi olduğunu anlatıyor.

Greer’e göre, Majör Arcana kartlannın ilk 10’u ve 11 ile 21 arası rakamlı kartların ayrıntılı hesapları, (mesela 11=1 + 1=2, veya 18=1+8=9), Minör Arcana’nm ilk on kartı üzerine “müfettiş” rolü almaktadırlar.

Bu ta, Deli’den sonra gelen, 21 Majör Arcana Kartım, her birini 7 kartta oluşan, 3 gruba bölüyoruz. Kartlardan 17, kendimizde tanıdığımız ve içimizde var olduklarına emin olduğumuz, kişisel özelliklerimizi yönetiyor. Bazı durumlarda bu özellikleri, başkalarında buluyoruz ve öyle olmak isteği duyuyoruz. Bu 7 karttan bir tanesinde, mutlaka birimizin güçlü bir temeli vardır. Buna rağmen, bütünlüğe u laşmamız için, ihtiyacımız olduğunda, karakterlerin tüm özelliklerine başvurabilmeliyiz.

Kartlar 8-14, hayat boyu mücadele ettiğimiz özelliklerin, ilk örnekleridir ve ilk yedi özelliklerin gelişmesini, değişmesini ve düzeltilmesini, temsil ederler. Bu davranış biçimleriyle ve fikirleriyle uğraşırken, karakterimizi temizliyoruz. Kartlardan 15-21, ilk çabalarımızda yer alan orijinal özelliklerimizi, huy, bakış ve davranış biçimimizi, gösteriyor. Özetlemek gerkirse, Majör Arcana’ nın tümü, model veya “Öğreten masalları” olarak kabul edilebilir.

Biz, kendi irademizle daha iyi incelemek için, Majör Arcana kartlarını, 3 gruba böldük, fakat unutmayın ki kişisel gelişme, çizgisel değildir. Bu kartlarda görülen manzaralar, gerçek anlamda bizim karakterimizi ve dünyasal davranışlarımızı, ne sabitleştirir ne de kökleştirir. Mesela, aynı zamanda bir sürü temel özellik gözükebilir ve bir yönümüzü temizlemek için savaştığımız davranışlarımızın bazıları, erken gelişmenin bir yansımasıdır. Yol devam ediyor; hiç bir zaman sabit değildir. Açıklık için, kartların mesajına tek tek bakmalıyız.

AKIL ÖĞRETMENLERİ
Mary K. Greer, Tarot Mirrors (Tarotun aynalan) ında, tarot kartlan, iç halimizin aynaları olduğundan bahseder. Onlar, bilinç ve bilinçaltının bağlantısıdır. Onlar, hayatımızın gerçek anlamını ve amacını düşünmemize yardımcı oluyorlar. O yüzden Tarot kartlan, dönüşen resimlerdir. Dönüşen yolculuğu en çok simgeleyen kart, Deli’dir ve genellikle destede, bu kartın numarası, 0 veya 22’dir.