Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Dauidiarılar Grubu ve Şeytani Ayinler Takvimi

indir (1)“Büyük Çalışma’nın amacı”nı anlatan Stanislas de Rola’dan daha önce bahsetmiştim. Komplocular bununla, Yeni Dünya Düzeni kurmak ve Tanrı’yı küresel ruhanilikten koparmak isteyen İlluminati’nin, şeytani planına atıf yapmaktadırlar. Büyük Çalışma aynı zamanda, Yeni Düzen’e direnenlerin yok edilmesi ve yeryüzünden tamamen temizlenmesini de amaçlar.

33. dereceli Mason ve şeytani OTO tarikatının Büyük Üstadı olan Aleister Crowley; “İnsanlığın dönüştürülmesi”
Üstte solda: Işık saçan yılan. İki Babilli kitabında Hislop, “İlkel dönemlere ait mitolojilerde yılan, güneşin evrensel sembolü olarak kabul edilir… Nasıl ki güneş dünyanın aydınlatıcısı ise öyle de yılan, insanoğluna iyiliğin ve kötülüğün bilgisini öğreterek, onun büyük ruhani aydınlatıcısı olur,” diye yazar.

Üstte sağda: Alevlerden ve küllerden yükselen yeniden doğmuş phoneix (zümrüdüanka) kuşu.
Altta: 17. yüzyıla ait bu simyasal çizimde, İsa Karşıtı Kral (Deccal) ve onun küfür üçlemesi (Dünya üzerindeki üç taç), bir çember içindeki üçgenle sembolize edilen, güneş tanrısının dönüştürücü ateşine tapınıyor.
Kral Arthur ve Yuvarlak Masa. Bu Gotik minyatürde, Kutsal Kâse’nin sihirli bir belirtisi de görülmektedir.

Üstte solda: Babil, Mısır, Peru ve pek çok diğer antik kavimlerin tapındığı Güneş Tanrısı. Bu çizimler Hislop’un İki Babilli kitabından alınmıştır.

Üstte sağda: Putperest İngiltere’de geleneksel kıyafetleri içerisinde bir Baş Druid (Başrahip). (Wellcome,ın GelenekselGal Tıbbı kitabından)

Altta: GüneşTanrısı’nın bu dört sembolü, yakın dönemlerde yayımlanan yeniçağ inançlarına ait kitaplardan alınmıştır. Çember içerisindeki nokta, çok bilinen bir Masonik semboldür.

rüngen şeylere” (elbette yılana) saygı göstererek, Tanrı’ya karşı büyük saygısızlık yaptıklarını yazar (Romalar 1:239). Daha da kötüsü, Masonlar ve putperest inanç sahipleri, başında “kral” olduğunu simgeleyen tacı olan phoerıix yılanına bile saygı ve hürmet gösterirlerdi. Okültistler (gizemli şeylere inananlar) bu sürüngene, doğadaki en ruhani varlık olarak, uzun yaşama ve gençliğini yenileme gücüne sahip bir varlık olarak büyük saygı gösterirler.26 Bu nedenle, tıpkı bugünkü Mason tapınaklarının karanlık duvarları arasında ve İlluminati’nin gizli toplantıla rında olduğu gibi eski kutsal ayinler ve toplantılarda da phorıeix (zümrüdü anka) sembolü kullanılırdı.
Yüzyıllar boyunca entrika çemberini oluşturan şeytani kişiler, phoneix (zümrüdü anka) sunağına gösterdikleri tazim ve yap tıkları ibadet sayesinde, kendilerinin de yenileneceklerine ve ölümsüz olacaklarına boş yere inanmışlardır. İlluminati’nin ve onun şeytani atalarının, yüzyıllardır devam eden bir dünya hâkimiyeti kurma arayışlarında, bu kadar sabırlı davranmaları mn nedeni de budur. Bu insanlara, Büyük Çalışma’nın bir ya da iki nesil geçmekle, bu süre içerisinde tamamlanamayacağı zaten öğretilmiştir. Karşıtlar arasındaki diyalektik çatışma, kıyamete yakın zamanlarda son bir sentez gerçekleştirilene kadar Tanrı tahtını kaybedene kadar devam edecektir. Bu Büyük Çalışma’nın sonuca ulaşmasına kadar geçecek sürede ise Illuminati kendine bağlı aydınlanmış üyelerini, İlahi varlıklar oldukları için ölmeyeceklerine, bilakis o zamana kadar yaşayacaklarına inandırmıştır. Başarılı ruh göçleri sayesinde, dünyayı zaferlerle dolu yeni çağın şafağına doğru yönlendireceklerine ve sonsuza kadar yöneteceklerine inanmaktadırlar.