Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Daniel Kitabı’ndaki 70 Hafta Yılsonunda Beklenen Mesih

Aslmda Daniel’de beklenen Mesih’le ilgili gerçek kehanetin, 9. bölümde olduğunu herkes bilir. Ama İncil yazarlarının Tevrat’tan bu konuda bilinçsizce yararlanma gayreti, işi iyice karıştırıp çıkmaza sokmuştur. TevratYeremya bölümünde Babil sürgününün 70 yıl süreceği yazılıydı (Yeremya29:10). Bu kehanetle Mesih’in (Hz. İsa) gelişi arasmda bir ilgi kuramayanlar, Daniel’in aşağıdaki kehanetleri üzerinden, Mesih’in gelişine pek çok yorum yapılmaktadırlar:

Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, En Kutsal’ı meshetmek için senin halkına ve kutsal kentine yetmiş hafta kadar zaman saptanmıştır:

Şunu bil ve anla: Yeruşalim’i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, meshedilmiş olan önderin gelişine dek yedi hafta geçecek. Altmış iki hafta içinde Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak.

Bu altmış iki hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak: Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı.

Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yansı geçince, kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştırılan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler yerleştirecek.” (Daniel9)

Daniel9’da Mesih’in gelişiyle ilgili bu ayrıntılı bilgiyi melek Cebrail vermektedir. En meşhur yorum şöyle. Yeremya’nm kehaneti tutmadı diyerek, buna şöyle bir mazeret üretildi. Yahudiler tövbe edip Tanrı’ya yönelmediler. Tövbe edilmediği zaman ceza 7 kat artar. Bu yüzden sürgün 70 yıl x 7= 490 yıla uzadığı kabul edildi. Bu durumda yukarıdaki Daniel’in yazdığı 70 hafta kehanetini 70×7=490 yıl olarak kabul eden yorumlama en meşhur olanıdır. Buradaki Daniel Mesih’in gelişi ve Kudüs’ün kuruluşu zamanı 7+62=69 hafta, bu da 69×7= 483 yıl eder. Yahudilerde 1 yıl 360 günden, 483×360 =173.880 gün eder. Gelelim Kudüs’ün kuruluşuna. Kuruluş emrini Pers İmparatoru Artahşasta, M.Ö. 444 yılında 5 Mart’ta verdiği kabul edilerek, M.S. 33 yılı 5 Mart arası=476 yıl eder. Bu zaman aralığı, 1 yıl 365 günden, 476×365, 242= 173.855 eder. 5 Mart’ta 30 Mart’a (Fısıh bayramında 5 gün önce, M.S. 33’te Fısıh 3 Nisan’dadır), yani Mesih’in Kudüs’e Kral olarak girişi için (Yuhanna12:l12) 25 gün ilave edersek 173.855+25= 173.880 gün eder. Böyle varsayımlarla Daniel’in

69 haftasının sonunda Kudüs kurulup, beklenen Mesih gelmiş oluyor. Bazı ön kabullerle biraz zorlayarak bayağı tutturuluyor. Ancak C. Mandigal için tarih “Vahiy Bölümünün yorumu” kitabında say. 23’te bu Kudüs’ün kuruluş emri

M.ö. 444 değil, 450’dir. 1 yıl 360 değil 365 gün aldığı için hesaplama yani kehanet ancak bu ön kabulle tutmaktadır. C. Mandigal bu kabulle 483450=33 yıl M.S. 33, yani Hz. İsa’mn çarmıha gerilişini bulur. Geriye kalan 1 hafta yani 7 yıl için zaman durmaktadır. Neden mi? Hz. İsa’yı Yahudiler çarmıha gerdiği için Tanrı’mn halkı olmaktan çıktılar. Ne zaman ki tekrar Tanrının halkı olmayı hak ederler, o zaman son 7 yıl işlemeye başlayacaktır. Şimdi bu da nereden çıktı demeyin. BU KABÜL OLMASA VAHİY KİTABI KEHANETLERİNİN GÜNÜMÜZE UYARLANMASI MÜMKÜN DEĞİL. Yoksa İncil’deki Vahiy kitabının kehanetleri 2000 yıl öncesinde kalmaya mahkum.

Babil esareti M.Ö.587’da başlamıştı ve esaretin kesin bitimi olan tapmağın kuruluşu M.Ö.515 yılıdır. 587516=71 yıl eder. Yeremya 29:10’da Babil sürgününün 70 yıl olacağı bildirilmiştir. Bu da aslında, Yeremya’nm sürgün olarak verdiği zaman diliminin tuttuğunu gösterir. Burada bir yorum hatası daha yapıldığım görmekteyiz. Neden mi? Buyrun Tevrat’ta okuyalım:

Böylece RAB’bin Yeremya aracılığıyla söylediği söz yerine geldi: “Ülke tutulmayan Şabat yıllarını tamamlayıncaya, yetmiş yıl doluncaya kadar ıssız kalıp dinlenecek.”