Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Dalga fonksiyonunu

Öncelikle kuantum fizikçileri John Archibald VVheeler ve Eugene Wigner tarafından ileri sürülen bir görüşe göre, elektronlann garip dünyasıyla her gün yaşanan gerçeklik arasında olması gereken en önemli bağ insan bilincidir. Böyle bir sonuç, ironiyle yaklaşacağım ama benim vardığım sonuca çok yakındır; ne var ki benim bu sonuca ulaşma nedenlerim tamamıyla farklı ve bu farklılık kitapta ortaya çıkacak her şey için çok önem taşıyor.

Dalga fonksiyonunun, Tarot falı gibi fizikdışı doğası nedeniyle bilinç tarafından çökertildiği sonucuna varanlar aslında kendilerini ve kuantum fiziğini, zihinle maddeyi ayn iki varlık olarak gören eski Kartezyen görüşe bağlamış kişilerdir. Bunlar, bilinci fizik dünyanın dışında, tıpkı “makinedeki hayalet” misali fizik dünyaya çok yabancı bir şey olarak görürler. Aynı zamanda, “gerçeklik kavramının zihinde olduğunu” savunan antirealist görüşlere, “Birisi bakmadıkça dünya yoktur”2 düşüncesine açık kapı bırakıp, “Nasıl oldu da hepimiz en başta burada olduk?” sorusuyla bizi şaşırtırlar.

Başlangıçta burada hangi bilinçli varlık vardı da ilk dalga fonksiyonunun çökmesini sağladı?

Kuantumla günlük yaşam arasında bilincin önemli bir bağ oluşturduğu şeklindeki fikrimin başlangıç noktası çok farklıdır. Yeni bir “kuantumkişi” tanımlama projesi; kuantum fiziğinin ve belki de özellikle kuantum mekaniğindeki bilinç modelinin kendimizi (isterseniz ruhlarımızı diyelim) “doğanın hem içinde hem de dışında” doğanın işleyişinin gerçek yardımcılan olarak görmemizi sağlamasına dayanır. Böyle bir uslamlama, biz bilinçli yaratıkların evrendeki her şeyle nasıl ilinti içinde olduğunu anlamaya çalışan birinin kafasında çok farklı görüşler yaratır.
Ben Schrödinger’in kedisinin ölümüyle ilgili varsayımlarda bulunsam; gerçekliğin kendisiyle ilgili bir paradoksun olmadığını, kuantum kuramıyla ilgili bir yanlışlığın, daha doğru olduğudur.

tarot falı