Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


CİNLER NE ZAMAN YARATILMIŞTIR?

Allah Azzc ve Celle. cinleri, ilk insanı yaratmadan çok önce yaratmıştır. Bu öncelik, cin ölçüsüne göre de büyük bir zaman birimidir, insan ölçüsüne göre de.

AllahO Teâlâ Hazretleri, bu önceliğe işaret ederek şöyle buyurmuştur:

“Andolsun ki. insanı kuru balçıktan, işlenebilen kara topraktan yarattık. Cinleri de daha önce, dumansu ateşten yarattık.” (Hicr Suresi, âyet: 26-27) Bu öncelik bazılarının zannettiği gibi kırk yıl değildir.6 I lattâ cinlerin önce yaratılmaları, değil insan ölçüsüne göre, cin ölçüsüne göre bile uzun bir zamandır ki. cin ölçüsü daha büyüktür.

Çünkü kırk yıl. sadece bebek bir cinnin annesini emme süresidir. Âyet-i kerimede kasdedilen “öncelik” Abdullah b. Amr b. Âs’a nisbet ettirilen rivayete göre ‘Âkimü’l-Mcrcân. M. Ali Sabih.

Sahâbe-i Kiram dan olup. Hazreti Ömer (ra.) zamanında ^ustad’ı (Mısır) fclhcimişlir. (Mütercim) iki bin yıldır. Yani cinler, insandan iki bin yıl önce yaratılmışlardır. Zannediyorum bu görüş de zayıf bir görüştür. Çünkü bu öncelik iki bin yıldan daha uun bir süre olabilir. Çünkü cinler bize karşı böyle bir mUddcti gurur vesilesi yapmaktadırlar.

Her ne kadar cinler, böylesine uzun bir mUddcti övünç meselesi yapıyorlarsa da cinlerin ilk insandan ne kadar önce yaratıldığını bilmek bize ne bir yarar, ne de bir zarar getirir. Cin Mustafa Kençur. Müslüman olmasına rağmen sık sık cinlerin insandan önce yaratıldığını söyler, bununla gurur duyardı. Tâ ki ona bir Müslümanın diğer Müslüman kardeşine karşı böbürlenmemesi gerektiğini. Allah’ın cinleri daha önce yaratmasının cinlerin üstünlüğünden dolayı değil. Allah’ın iradesi öyle istediği için onların daha öncc yaratıldığını kendisine öğretinccyc kadar. Allah’a hamdolsun ki. benim gibi bir beşerden ilim öğrenmesi Mustafa Kençur’un hoşuna gidiyor. “Bana öğret, bana daha fala bilgi edindir” diyordu.

Bu haberi. Ebû Hucyfc. İshal b Bır’den rivâyel etmiştir. I I-Mübtedâ kitabının uıhibi demidir ki: “Abdullah b. Amr b. Âs’taıı “Cin. Âdem’den iki bin yıl öncc yaratıldı.” Zchcbi. İbni Bişr’in hadis âlimlerine göre muteber bir zât olmadığını söyler. Ali b. Medeni de aynı görüştedir Keza İbni Hibhan. Ahıncd ibni Seyyar ve Dire Kutni dc aynı görüştedir.