Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


CİNİN İNSANA MUSALLAT OLMASI

Cinin ya da şeytanın herhangi bir insana musallat olup, ona nüfuz etmesi birçok insanın tuhafına gidebilir. Daha Önce bu durum benim de çok tuhafıma gidiyordu. Cin ya da şeytan insanın vücuduna girer ve belirli bir uzva yerleşir. Daha sonra da vücudun tamamını bürür. Fakat ey okuyucu! Safıyye binti Huy ey in Hazreti Peygamber (s.a.v.)’den rivayet etmiş olduğu hadisi şerifi okuduğunda vc anladığında hayretin izâle olacak:

“Muhakkak ki şeytan, Âdemo&lunun damarlarında kanının akışı gibi akar.” Şeytan kablodaki cereyanın akışı gibi Adcmoğlunun vücudunda akar.

Şeytanların bazıları insana öyle nüfuz eder ki. onu tamamen kontrolü altına alır. Hattâ kişi, bu şeytanî kontrol sebebiyle sârâ hastası olur. Yahut da kişi hafıza kaybına uğrar, şuur ve kontrolünü tamamen yitirebilir. Ben bu söylediklerimi bizzat müşâhedc eltim.

CİNLERİN BEŞERİYETE MUSALLAT OLMALARININ SEBEPLERİ

Mustafa Kcnçur a şöyle sordum:

— Cinlerin beşeriyete musallat olmalarının sebepleri nelerdir?

— Birçok sebep vardır. Bu sebeplerin en başta geleni, insanın bozulmasıdır. Allah ın zikrinden gafil olan, haramlara dalmaktan çekinmeyen. Müslüman, şeytanların, azgın cinlerin ve ifritlerin, vücuduna nüfuz etmelerine gayet müsait hale gelir. Bazen de buna sebep bir insanın bilmeden ağır bir şeyi Allah ın adını

Bu hadisi şerifi. Buharı ve Müslim rivayet etmiştir.

“Bazıları bunları inkâr else de Sunnet-i Ncbeviyye bu hususları açıklamaktadır. Müfessiricr. Kuranda geçen “mess” ifadesini sârâ hastalığı olarak tefsir etmişlerdir. Bu hususu inşaatlah genişçe, bir başka kitapta ele alabiliriz anmadan (Besmele çekmeden) hızlıca yere bırakmasıdır. Çünkü bu yerde bir cin bulunabilir. Bırakılan bu eşya onu rahatsız eder. Canı yanan cin intikam almak için bu insana musallat olur. Çamaşır yıkanan yerlerde Besmele çekmeksizin sıcak su dökmek dc. cinin musallat olmasına bir sebep teşkil eder. Dökülen bu sıcak su. bir cin yavrusunun ya da bir şeytanın canını yakmış olabilir. İşte şeytan ya da cin. Allah ın zikrinden gaflette olan insana musallat olmak için yegâne fırsatı bu sayede elde etmiş olur.

Bazen insana nüfuz vc tasallut sebebi, erkek bir cinin bir kadına âşık olması olabilir. Genelde bu. açık saçık olan ve yüzlerinde peçe bulunmayan kadınlarda zuhur eder. Sana iki önemli şeyi bildirmek istiyorum. Birincisi şudur: Tırnaklarını ojeleyen kadınlar, eşleri ile beraber olduktan sonra guslederler, fakat parmaklarındaki oje maddesi suyun tırnağa temasını önlediği için bu kadınlar hâlâ cünüptürler. Cin ve şeytanlar böyle cünüp olan kadınlara nüfuz ederler. Kadınlar ise bu nüfuzdan habersizdirler. Söylemek istediğim ikinci husus şudur: Fakat temiz vc peçeli kadın —özellikle peçeli olanı— var ya. Allahü Teâlâ onunla cin ve şeytanlar arasına, sırrına vâkıf olamadığımız bir perde koyar. Cin ve şeytanların bakışları çok keskin olduğu halde örtülü kadının yüzünü göremez ve ona âşık olup rahmine nüfiız ederek içerden onunla cimâ edemez. Açık kadınların rahmine nüfuz eden cin. kendisini o
kadınla evli sayar.4 Cinlerin insana nüfuzunun bir başka sebebi, insanın bir acı ya da sevinç kar 11 zayıf düşmesidir. Aşın hOzUn. aşın sevinç ve insanın ahlâken bozukluğu, cinlerin ona nüfuz etmeleri için birer gerekçedir.