Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Cincinnati Üniversitesi’nden Seeman, Nidick ve Banta.

Tarot Falı Meditasyonu

Tarot Falı Meditasyonu “kendini gerçekleştirme”yi ilerlettiği hipotezini denemeden geçirdiler. Bu Maslow’un toplumun en başarılı, yaratıcı ve sağlıklı üyelerini inceleyerek vardığı bir görüştür.

“Kendini gerçekleştirme”, kişinin Maslow’un tanımladığı gibi insanlığın en yüksek değerleri olan değer ve çevreye yansıyan niteliklerini genellikle ne ölçüde kullandığı ile ilgilidir.

Araştırmacılar bu hipotezi denemek için “Shostram Kişisel Yön Cetveli” POI’ye baş vurdular. Bu, kendini gerçekleştirmeninbelirginliklerini ölçmede geniş ölçüde kullanılan bir araçtır.

Testler on beşer deneklik bir Transcendental Meditation ve deney grubu üzerinde yapıldı. Deney grubu, sonra Transcendental Meditation öğrendi. İki ay sonra her iki grup gene POI’yı tamamladılar.

Test öncesi ve sonrasının sonuçlan karşılaştırıldı.  Araştırmacılar Tarot Falı Meditasyonunun çeşitli test dereceleriyle ölçüldüğü gibi kişisel gelişmede olumlu değişmeleri ilerlettiğini buldular. İşeyönel menin artışı araştırmacılara meditation’un denekler üzerinde kendi fiziksel Tiroskoplanna (denge çarkı) güvenle inandırdığını gösterdi.

Aynı zamanda meditation yapanlar, hareket çabukluğu, kendine saygı, saldırganlığı kabul ediş ve içtenlikli ilişkiler kurma alışkanlıklarını geliştirdiler.

tarot falı sundu…

Cincinnati Üniversitesi’nden Seeman, Nidick ve Banta.