Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Çin Meridyenleri ve Acupressure (Parmak Basısı) Noktaları

Çin akupunktur veya acupressure sisteminde, nadilerdeki pranik akış, nadiler ve meridyenler üzerindeki bazı seçilmiş noktalara basınç uygulanarak harekete geçirilir.

Normalde bu akupunktur noktaları nadilerin veya meridyenlerin bedenin yüzeyine yaklaştığı yerlerde bulunur. Bu noktalara uygulanan basınç tıkanmış pranayı veya bedenin hastalıklı lerindeki fazla pranayı bedenin diğer lerine dağıtır. Bu şekilde bloke olmuş meridyenler veya biyoplazmik kanallar temizlenir veya açılır ve enerji, serbestçe dolaşır hale gelerek sağlığın yeniden düzenlenmesini sağlar.

Çinliler chi’nin (veya yaşam enerjisinin) bedende akmasını sağlayan 26 ana meridyenden bahsederler. Bu meridyen hesabı beş elementle ilgilidir. Beş element, yaşam enerjisinin evrende ve beden, içinde bulunarak kendisini ifade ettiği beş farklı şeklini ifade eder. Her bir element bedendeki bir meridyeni veya bir organın işlevini yönetir. Beş elemente dayanan 26 meridyen hesaplaması aşağıdaki gibidir.

Beş elementin birer çift meridyeni, bir yini ve bir yangı vardır, yalnızca ateşin iki çift meridyeni vardır. Buradan yola çıkarak, meridyen sayısı = 5×2 + ateş için 2 ekstra meridyen=12.

12 meridyenin hepsi iki taraflıdır (merkez çizgisinin iki tarafında da bulunurlar). Böylece toplam meridyen sayısı = 12×2 = 24.12 organ meridyenine genellikle iki ekstra meridyen dahil edilir; ‘yang’ enerjisinin bir çeşit deposu olan ve yang organ meridyenlerini kontrol eden Yönetici kanal ve bunun ‘yin’ karşılığı olan düşünce kanalı meridyeni. Böylece toplam 24 + 2 = 26 meridyene ulaşılır.

Bu akupunktur meridyenlerinin bazı ayırt edici özellikleri şunlardır:
1. Her meridyenin bir ucu değişmez bir şekilde elde veya ayakta bulunur.

2. Yin meridyenleri normalde bedenin ön (veya iç) tarafında bulunur ve enerji bu meridyenlerin içinde yukarı yönde, başa veya ellerin parmaklarına doğru ilerler. Yang meridyenleri normalde bedenin arka (veya dış) tarafında bulunur ve enerji bu meridyenlerin içinde yukarı yönde ilerler.
3. Yaşam enerjisinin belirli bir meridyendeki akışının yoğunluğu gün boyunca aynı kalmaz. Dairesel bir şekilde azalır ve artar, böylece enerji bir meridyenden diğerine bir sıra ile geçerek o meridyenin en aktif olduğu zamana gelmesini sağlar (ün sonundaki meridyenler tablosuna bakınız).

4. Çift halindeki meridyenler (Yin ve Yang) birbirlerine yakındırlar ve işlevleri birbirinin tamamlayıcısıdır.
5. Akupunktur noktaları bir meridyen üzerinde ‘Chi’ veya ‘Ki’ye en kolay erişilebilen ve onu meridyen içinde harekete geçirmenin en kolay olduğu yerlerdir.

6. Bir meridyen üzerindeki akupunktur noktalarının hepsi birbirine bağlıdır. Bir meridyen üzerindeki bir noktaya bastırdığınız zaman ki’nin meridyen boyunca devam eden akışını etkilersiniz.

7. Meridyenlerin uçlarına yakın olan noktalar genellikle engellerin kaldırılmasında ve o meridyenin etki alanındaki ağrıların hafifletilmesinde en kuvvetli olan yerlerdir.

Çin Meridyenleri ve Acupressure (Parmak Basısı) Noktaları