Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


ÇİN FALINDA KAPLAN’IN BEŞ FARKLI TÜRÜ

Metal Kaplanı: 1950
Metal Kaplam iddialı ve dışa dönük bir kişiliğe sahiptir. Çok hırslıdır, ulaşmak istediği hedefler zaman zaman değişse de, istediğini elde edene kadar dur durak tanımadan çalışır. Fakat çok sabırsızdır, işler umduğu gibi gitmezse telaşlanır ve eli ayağı birbirine dolaşır. Görüntü acısından diğer insanlardan farklı olsa da pek çok kişi tarafın¬dan sevilir ve takdir edilir.
Su Kaplanı: 1902- 1962
Bu kaplan’m çok değişik ilgi alanları vardır. Yeni fikirleri dene-mekten çekinmez ve uzak yerlerde yeni yerler keşfetmekten büyük zevk alır. Sakin ama kurnaz bir kişiliği vardır. Kriz anlannda Su Kaplanı sakinliğini korusa da bazı zamanlar son derece kararsız ve tutarsız davranabilir. İnsanlarla iletişimi kuvvetlidir. İkna kabiliyeti sayesinde hayatta isteyip de elde edemeyeceği şey neredeyse yoktur.
Tahta Kaplanı:1914-1974
Tahta Kaplanı arkadaş canlısı, sevimli bir karektere sahiptir. Kaplan’m diğer türlerine göre bağımsızlığına daha az düşkündür ve başka insanlarla birlikte çalışma konusunda daha uyumludur. Ancak, daldan dala atlamak gibi bir huyu vardır. Elindeki işi tamamlamadan başka bir işe dalabilir. Çevresinde çok sevilen ve aranan biridir. Arkadaş çevresi çok geniştir ve eğlenceli bir hayatı vardır. Zaten ken- diside çok esprilidir.
Ateş Kaplanı: 1926-1986
Ateş kaplanı el attığı her işi büyük bir zevk ve istekle yapar. Hayat dolu bir tiptir ve yaratıcılık isteyen her iş için kendini ortaya atar. Lider ruhludur ve bu özelliği ona diğer insanlarla iletişim kurmasında ve fikirlerini paylaşmada büyük fayda sağlar. Çok iyimserdir. İyimser-liğinin sonucu olarak etrafındakilere çok cömert de davranır. Konuşmalarıyla karşısındakini çok çabuk ikna eder, bu nedenle herkes tarafından sevilen bir kişidir.
Toprak Kaplanı: 1938-1998
Sorumluluk sahibi bir Kaplan’dır. Her konuda tarafsız olmaya ve insanlara eşit davranmaya büyük önem verir. Diğer kaplanların aksine, aynı anda bir sürü işle ilgilenmek yerine tek bir konuda uzlaşmayı ter¬cih eder. Fakat, bazen kendi konusuna o kadar konsantre olur ki, başkalarının söylediği hiçbir şeye kulak asmaz hale gelir. Çok başarılı bir iş adamı olabilir. Arkadaş çevresi geniştir. Görünüşüne çok dikkat eder.