Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Cesaret sağlam bir yürek demektir

Cesaret sağlam bir yürek demektir. Cüret etmek, mücadele etmek, insanca umutlan korumak demektir. Daha iyisini umut etmemenin daha alışıldık ve rahat olduğu durumlarda, sta tü konun zincirlerini kırabilmek cesaret ister. Gerçeği kabullenmek, kendimiz ve diğerleri için daha iyi imkânlar yaratmak için cesaret gerekir. Cesaret, yeni koşulların sağlanmasına ve doğru olanın sürdürülmesine yardımcı olmasıyla üretkendir de. Haysiyet, yetenek ve özgürlük için risk almak gerektiği düşünülür. Oysa bu sonuçlara ulaşmak için bazen metanet ve kahramanlık da gerekse, yaratıcı değişim yeteneğinin altında yatan cesarettir çoğu zaman.

Tutum değiştirmek ya da kendimizi daha iyi tanımak gibi kişisel gelişim çabalan, yalnızca cesaretle göğüs gerilebilecek sorunlara da gebedir. Hayattaki en büyük sıkmtılar işi bırakmak, bir ilişkiyi bitirmek, baskın kültüre karşı çıkmak gibi daha iyisine duyulan umudu tatmin etmek için risk almayı ve belirsizliklerle yüzleşmeyi gerektirir. Kutsal Dalai Lama’nın Şefkatin Gücü adlı kitabında ifade ettiği üzere, neticede içsel gücümüzü besleyen ve kararlılığımızı artıran şey şefkat olduğu için, kendimizden başkalannı düşündükçe daha cesaretli oluyoruz. Hayırseverlikte amaç bir soruna çözüm getirmek, bir haksızlığı ortadan kaldırmaktır. Cömertlikte ise niyet daha yaratıcı olmaktadır:

sorunu tamamen ortadan kaldırmak, daha haklı ve onurlu fırsatlar yaratmak için insanlığa aykırı her engeli kırmaktır amaç. Hem dünyadaki hem de kişinin kendi yüreğindeki yanlışlan düzeltmesi hep cesaret gerektirir.
Kişi cömertliği bir tutum ve yaklaşım olarak ne kadar ciddiye alıyorsa, yaratıcı çabasını ve üretkenliğini doğru yere yöneltme konusunda da o kadar titiz olmalıdır. İdrak, kişinin daha özgün ve anlamlı dürtülere sahip olmak için normal karar verme faktörlerinin ötesine geçmesini sağlayan bir kişisel değerlendirme ve yargılama şeklidir. Örneğin ne yapacağımızı seçtiğimizde bunun nedenini de idrak ederiz. Bu nedenler kişinin sadece eylemleriyle değil, alışkanlıklarıyla da ifade ettiği prensipler ve inançlardan ibarettir. İdrak sayesinde aynştır mayı da öğrenir, böylece bir durumu, görünürdeki gerçekliğini değerlendirmekten öte, bütün hakikatiyle algılama yoluna gideriz. Çoğu zaman kararlar dış etkenlerle verilir gibi gözükür; oysa idrak sayesinde içeride yatan dürtülerimizi de ortaya çıkarabiliriz. Karar verirken genelde muhtelif seçenekler karşılaştırılıp tartılır. Oysa kişi ancak yüreğin kriterlerine göre dürüst bir değerlendirme yaparak idrak edebilir.

tarot falı