Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Çelik Kanatlı Tanrılar

Eskimolar ilk kabileleri taşıyan Tanrılara Çelik Kanatlı Tanrılar ya da, bazı yorumculara göre, dev uçaklar derler.
Buna benzer bir inana, kimine göre 38.000 kimine göre 12.000 yıl önce Orta Asya’dan göçen başka bir toplulukta da buluyoruz: Kuzey Amerika Kızılderililerinde.

Piat Kabüesi Reisi Yanmay:
“Eski gelenekleremize göre,” diyor. “Kızılderililer yüce ruh Gitchie Manitu tarafından uzayda yaratıldılar. Yüce Ruh, çocuklarını barındırabilecek bir yer bulabilmesi için Gökgürültüsü Kuşu’nu (Thunderbird) yeryüzüne gönderdi. Gökgürültüsü Kuşu bu topraklan keşfedip Kızılderilileri buraya taşıdı.”

Delaware’de yaşayan LeniLenape kabilesinin yerlileri, kendilerine tarımı, avcılığı öğreten uzun sakallı, beyaz tenli, görevi bitince uçup bulutlarda kaybolan bir Tanrıya inanmak talar.
Kanada Kızılderililerinin folklorunda sık sık tekrarlanan bir inançları vardır.

“Yeryüzünde yaşayan insanlar önceden başka gezegenlerde yaşardı: Bütün insanlar uzak dünyalardan gelen halkın torunlarıdır.”

Kraliçe Charlotte Adası sakinleri. Ateş saçan dairelerle yıldızlardan inen Yflce Bilgeler’den, Navajoslar da uzaydan gelen, uzun süre yeryüzünde kalan sonradan uzak dünyalarına dönen yaratıklardan söz ederler.
Uçan Tanrılar yalnız taşıyıcı görevi yapıp nimet getirmezler bazen yeni bir ırk doğurur, varolan bir ırkı yetiştirir: Tanrıça Orjana ya da Tann Vira koka gibi.

Eski İnka geleneklerine göre Orjana, Venüs gezegeninden gelmedir. Bu dört parmaklı, upuzun kafalı, güneşten daha parlak uçan bir arabası olan Tanrıça, And dağlarına geliyor, 70 çocuk doğurup yeni bir ırk yaratıyor, sonra geldiği gezegene dönüyor. Yaratıcı Tanrı Virakoka da uzaydan gelmedir; ilkin devleri yaratıyor sonra onlardan hoşnut kalmadığı için bir tufanda boğuyor; Tıtikaka gölünün üstüne ayı ve güneşi yerleştiriyor, yeni bir insan kuşağı yaratıyor. Bir ara, insanların nankörlüğüne kızarak, dağlan ateşe veriyor, sakinleşiyor. Günün birinde, ilk inka Kralı sayılan Manko Kapak ve kızkardeşi Mama Oklos’u insanlara yönetici olarak seçtikten sonra, ufukta kayboluyor.
Bugün bile her ağustos ayında bu olayı kutlamak için binlerce yerli Kopakabana’da toplanırlar.