Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı

Kılıç Serisi

Tarot Kartı Kılıç Sekizlisi

Kılıç Sekizlisi Kılıç Sekizlisi içimizdeki önemli bir bölümün yaşamasına izin vermediğimizi gösterir. Dolayısıyla çoğunlukla kaynağı gerçekte hep bizim içimi zde olan, fakat doğal olarak çevreye yansıtılan engellemeler ve yasaklamaların ifadesidir. Reverend Ike’ın meşhur bir konuşmasında tanımladığı tipik “evet ama” duruşunu niteler: “Bunu ya da şunu yapmak istiyorum ama..“Bu ya da şu olmak istiyorum ama… ” […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Yedilisi

Kılıç Yedilisi Kılıç Yedilisi Kılıç Yedilisi bize güneşin gölge yanını gösterir. Her ikisinin de altın rengi zeminleri ortaktır. Algılama gücü, net düşünen uyanık zekâ burada kurnazlık, kötülük, rezillik ve sahtekârlık olarak olumsuz yönleriyle temsil edilmektedir. Daha zararsız düzeyde ise kart hin oğlu hinliği ve düzenbazlığı veya bakmamak, gerçeğe inanmamak, yan çizmek vb. şeklinde “sıvışmak” tavrını […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Altılısı

Kılıç Altılısı Kılıç Altılısı Kılıç Altılısı sayesinde yeni kıyılara ulaştığımı bir değişimi gösterir. Ayrılık kartı olarak, kahramanın Araba (VII) ile gösterilen keyifli ayrılışı ile Kupa Sekizlisinin tanımladığı kederli ayrılış arasında durur. Bu kartta vurgulanan değişim ilgimizi çekiyor ve bizi meraklandırıyor mu, yoksa korku dolu bir deneyim mi, bu daha ziyade bize bağlıdır. Her durumda diğer […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Beşlisi

Kılıç Beşlisi Kılıç Beşlisi şüphesiz Tarotnun Küçük Arka na’sınin en berbat kartıdır. Sivri dilli bir çatışmayı, düşmanca tartışmaları, kalleşlikleri, alçaklığı ve aşağılamaları gösterir. Kart aynı zamanda bu rezil düşmanlığın bizden mi kaynaklandığı, yoksa tehlikeli bir duruma, tuzağa doğru çekilip kurban mı olduğumuz hususunu açık bırakır. Bu konuda ancak diğer açılan kartlar daha fazla bilgi verebilir. […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Dörtlüsü

Kılıç Dörtlüsü Kılıç Dörtlüsü Kılıç Dörtlüsü hareketsizliğin, engellenmiş akti vitelerin ve zoraki dinlenmenin kartıdır. Bu anlamda Ası lan’a (XII) çok benzer. Ancak fark Kılıç Dörtliisü’nün olaylara yönelmiş olmasıdır: Burada belirtilen engeller ve zorluklar daha somut ve daha kolay anlaşılır olup bizden yaşamımızda bir değişiklik talep etmeksizin tekrar gidebilirler de. Bu kartın anlamı özellikle belirtisi olabileceği […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Prensi

Kılıç Prensi Kılıç PrensiBurcu: Kova (21 Ocak 19 Şubat) Süre: Ay Kılıç Prensi diğer Prenslerde de olduğu gibi bize sunulan bir şans veya bir deneyimi, bizi dışarıdan etkileyen bir dürtüyü gösterir. Kılıç Prensi olduğunda, bazı durumlarda, sayesinde aniden berraklık kazanacağımız, zorlu bağlantılarımızı analiz etmek ve anlamak için bize yardım edecek olan aydınlatıcı bir dürtü, taze […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Üçlüsü

Kılıç Üçlüsü Kılıç Üçlüsü Bu kart görsel ifadesine dayanılarak hemen, önyargılı olarak ve fazla düşünmeden acı dolu deneyim, özellikle aşk acısı olarak yorumlanır. Bu yaklaşım kartın önemli bir ifadesi olmakla birlikte, kısmîdir ve kartın ana fikrini bulandırır. Her şeyden önce Kılıç Üçlüsü’niin anlamı duyguların aksine verilen kararda yatar. Burada kastedilenin sorgulanabilir bir davranış mı, yoksa […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Şövalyesi

Kılıç Şövalyesi Kılıç Şövalyesi Burcu: Kova (21 Oçak 19 Şubat) Kılıç Şövalyesi yaşamın bugüne kadar keyifle hissedilen yanlarını da hatırı sayılır derecede karartabilecek bir donukluk, katılık, aldatıcılık, tartışma ve anlaşmazlıklar atmosferi anlamına gelir. Vurguladığı soğuma her ne kadar beraberinde bir aydınlanma ve ölçülü bir farkındalık ortamı getirse de, biz genellikle bu kartın temsil ettiği hava […]

read more

Tarot Kartı Kılıç İkilisi

Kılıç İkilisi Kılıç İkilisi Bu kart kronik, iç kemiren kuşkularla nitelendirilen durumlara işaret eder. Aynı zamanda zihinsel düzeyde belirgin bir tutum ve karar gücü edinebilmek için gösterilen ve bazen umutsuz bile olan çabayı gösterir. Fakat gerçek inanç, ancak kavrayışlarımız duygularımızın düzeyine taşınabildiği zaman var olur. Bilinçdışının kart üzerinde okyanus ve ayla resmedilen bu alanı kesilerek […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Kraliçesi

Kılıç Kraliçesi Burcu: Terazi (24 Eylül 23 Ekim) Süre: Ay Kılıç Kraliçesi hava elementinin dişil formunu temsil eder. Akıllılık, uyanıklık, bağımsızlık, yaratıcılık ve algılama yeteneği anlamına gelir. Fikirlerin bolluğu içinde enerjimizi dağıtmadan veya şüphe içinde kıvranmamıza meydan vermeden, zekânın yardımıyla sorunları çözme ve daha yüksek kavrayışlara erişme yeteneğimizin ifadesidir. Kılıç Kraliçesinden kötü kadının, en iyi […]

read more