Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı

Kılıç Serisi

Tarot Kartı Kılıç Prensi

Kılıç Prensi Kılıç PrensiBurcu: Kova (21 Ocak 19 Şubat) Süre: Ay Kılıç Prensi diğer Prenslerde de olduğu gibi bize sunulan bir şans veya bir deneyimi, bizi dışarıdan etkileyen bir dürtüyü gösterir. Kılıç Prensi olduğunda, bazı durumlarda, sayesinde aniden berraklık kazanacağımız, zorlu bağlantılarımızı analiz etmek ve anlamak için bize yardım edecek olan aydınlatıcı bir dürtü, taze […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Üçlüsü

Kılıç Üçlüsü Kılıç Üçlüsü Bu kart görsel ifadesine dayanılarak hemen, önyargılı olarak ve fazla düşünmeden acı dolu deneyim, özellikle aşk acısı olarak yorumlanır. Bu yaklaşım kartın önemli bir ifadesi olmakla birlikte, kısmîdir ve kartın ana fikrini bulandırır. Her şeyden önce Kılıç Üçlüsü’niin anlamı duyguların aksine verilen kararda yatar. Burada kastedilenin sorgulanabilir bir davranış mı, yoksa […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Şövalyesi

Kılıç Şövalyesi Kılıç Şövalyesi Burcu: Kova (21 Oçak 19 Şubat) Kılıç Şövalyesi yaşamın bugüne kadar keyifle hissedilen yanlarını da hatırı sayılır derecede karartabilecek bir donukluk, katılık, aldatıcılık, tartışma ve anlaşmazlıklar atmosferi anlamına gelir. Vurguladığı soğuma her ne kadar beraberinde bir aydınlanma ve ölçülü bir farkındalık ortamı getirse de, biz genellikle bu kartın temsil ettiği hava […]

read more

Tarot Kartı Kılıç İkilisi

Kılıç İkilisi Kılıç İkilisi Bu kart kronik, iç kemiren kuşkularla nitelendirilen durumlara işaret eder. Aynı zamanda zihinsel düzeyde belirgin bir tutum ve karar gücü edinebilmek için gösterilen ve bazen umutsuz bile olan çabayı gösterir. Fakat gerçek inanç, ancak kavrayışlarımız duygularımızın düzeyine taşınabildiği zaman var olur. Bilinçdışının kart üzerinde okyanus ve ayla resmedilen bu alanı kesilerek […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Kraliçesi

Kılıç Kraliçesi Burcu: Terazi (24 Eylül 23 Ekim) Süre: Ay Kılıç Kraliçesi hava elementinin dişil formunu temsil eder. Akıllılık, uyanıklık, bağımsızlık, yaratıcılık ve algılama yeteneği anlamına gelir. Fikirlerin bolluğu içinde enerjimizi dağıtmadan veya şüphe içinde kıvranmamıza meydan vermeden, zekânın yardımıyla sorunları çözme ve daha yüksek kavrayışlara erişme yeteneğimizin ifadesidir. Kılıç Kraliçesinden kötü kadının, en iyi […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Ası

Tarot Kartı Kılıç Ası Kılıç Ası Her As içimizde yatan bir fırsatı simgeler. Kılıç Ası kavrama gücü olarak bizi netliğe, kesinliğe ve kararlılığa yönelten daha yüksek anlamın prensibini temsil eder. Bundan sonra gelen ve kuşkunun yıpratıcı gUcünü ifade eden kartın (Kılıç İkilisi) aksine, zihnin etkisi burada aydınlatan, berraklaştıran ve özgürleştiren tarzıyla görülmektedir. Konu gereken tüm […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Kralı

Kılıç Kralı Burcu: İkizler (22 Mayıs 21 Haziran) Süre: Ay Yaratıcı olduğunuzu ve dürüstçe açık, bağımsız görüşlerinizin arkasında olduğunuz gösterin. Diplomatik olun, fakat mesafeyi koruyun, ve gerekirse soğuk davranın. Kılıç Kralı hava elementinin eril yönünü tasvir eder. Dolayısıyla yaratıcı, nüktedan, çok yönlü, oldukça çelişkili, ama aynı zamanda uyanık, alaycı ve kurnaz doğasında temsil edilen zeki, […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Onlusu

Kılıç Onlusu Kılıç Onlusu Kılıç Onlusu “Ölüm” (XIII) kartı gibi son ve ayrılık, büyük bırakış anlamına gelir. Doğal sonu gösteren Ölüm kartının aksine Kılıç Onlusu zalim, olasılıkla şiddetli, dolayısıyla da bazen zamansız sonu ifade eder. Bu son çoğunlukla oldukça zorlu bir yaşam deneyimi ile ilintili olsa da, her zaman böyle olması gerekmez: Kılıçların bolluğu şiddetle […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Dokuzlusu

Kılıç Dokuzlusu Kılıç Dokuzlusu Uykusuz gecelerin bu kartı derin bir endişe ve umutsuzluk durumunu gösterir. Bununla bizi uyutmayan bir vicdan azabı veya hastalık ve acı kayıplar gibi varlığımızı tehdit eden deneyimler kastedilebilir. Istırap içerisinde uyanık yattığımız ve günün ağarmasını iple çektiğimiz korku dolu uzun geceleri gösterir. Bu kart uykumuzu çalanın utanç ve suçluluk duyguları veya […]

read more

Tarot Kartı Kılıç Sekizlisi

Kılıç Sekizlisi Kılıç Sekizlisi içimizdeki önemli bir bölümün yaşamasına izin vermediğimizi gösterir. Dolayısıyla çoğunlukla kaynağı gerçekte hep bizim içimi zde olan, fakat doğal olarak çevreye yansıtılan engellemeler ve yasaklamaların ifadesidir. Reverend Ike’ın meşhur bir konuşmasında tanımladığı tipik “evet ama” duruşunu niteler: “Bunu ya da şunu yapmak istiyorum ama..“Bu ya da şu olmak istiyorum ama… ” […]

read more