Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı

Hadislerde Hz. İsa’nın dönüşü

Şimdi gelelim Hz. Muhammed’ten bu konuda nakledilen sözlere. Hz. İsa’nm gelişiyle ilgili 33 kişinin naklettiği toplam 118 hadis vardır. Bunlardan tekrarı olanlar sayılmadığı taktirde, 85 hadis kalır.16 İşte bir çok müfessirin, Kuran ayetlerini, Hz. İsa’nm gelişme zorlamasının sebebi bu hadislerin varlığıdır. Prof. Hayri Kırbaş bu hadislerin muteber hadis kaynakları olan Buhari, Davud, Tırmizi gibi kitaplarda […]

read more

İlluminati’nin Büyük Projesi

Kaosu Başarmak Görünüşe göre, Crowley’in ruhani rehberi Horus, kaos çıkarmayı başarmıştır. Gerçekten de tüm kötü ruhlar, şeytani amaçlarını gerçekleştirmede kendilerine ortam sağlayan kaosu sever ve desteklerler. Şeytani dokrininin öğretisine göre, nihai olarak Yeni Dünya Düzeni, dünya çapında planlı bir toplumsal sarsıntı ve kaotik düzensizlik sonucu kurulacaktır. Tüm Masonik doktrinlerin temelinde, kaostan doğan düzen fikri çok […]

read more

Turbulasyondan Kilise Kurtulacak mı?

Mesihin yeryüzüne geri dönUjü öncesinde dünya üzerinde savaşlar, depremler, diğer bir sürü afetler ve dinsizlik akımlarının yayılmasıyla imanlı insanlara yapılacak büyük zulümler Kutsal kitap’ta özellikle Incilde çok ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Fakat özellikle Evanjeliklcr, bu sıkıntı döneminin en azgın dönemi olan son 7 yıllık (türbulasyan) dönem öncesi, Mesih’in bir değil iki kez geleceğini söylerler. Birinci gelişte, […]

read more

İlluminati Tarot Falı Yöntemi

İlluminati’nin Tarot falı organizasyon kollarına olan adaylıklarının bize kanıtladığı gibi, İlluminati’nin küresel amaçlarına destek sağlayan ya da bu amaçlarla ilişkileri olan Tarot falı bakan vatan haini bu adamların listesi uzar da uzar. Her ikisi de İlluminati’nin kodamanlarının kontrolü altında olan federal hükümetler ve şirketler cemiyeti arasındaki rüşvetçi, sıkı ve ensest ilişki, Amerika’nın Faşist bir ulusa […]

read more

Hayalle gerçek nasıl bağdaştırılabilir?

Ele alınacak ilk malzeme buna ilkel malzeme de diyebiliriz, efsaneler, destanlar, mitoslar, toplum düşleri, eski dinî inançlar ve bunların yaratılışında rol alan doğal ya da sosyal etkenlerdir. Bir yüzyıla yakın bir zamana kadar bu çok zengin, ilginç ve karmaşık malzeme herh.ıngi bir araştırmaya, bir incelemeye bağlı tutulmayıp denetlenmeden olduğu gibi kabul edildi. Her doğaüstü ve […]

read more

Armagedon Savaşı veya Kıyamet Savaşı

Tevrat’ta açıkça Armagedon Savaşı veya Kıyamet Savaşı gibi bir savaştan bahsetmez. Ancak Tevrat’ta gerçekte olmamış birçok savaştan bahsedilmekte ve bunların bazılarım Hıristiyan ve Yahudiler kıyamete yakm savaşlara yorumlarlar. Bunlardan en önemlisi Tevrat Hezekiel 3839’da geçen MAGOG ülkesinin önderi GOG’un İsrail halkına saldırısıdır: “9 Sen, bütün askerlerin ve seninle olan birçok ulus çıkıp kasırga gibi geleceksiniz; […]

read more

İlluminati’nin Büyük Çalışması

Ahlak ve Dogma İhtilal yapan kimseler bir şeyi çok iyi öğrendiler. Her tarafı kontrol etmek zorundalar. Christians Aıuake gazetesi Bu dünyada iki büyük güç vardır… İkisi de aynı kişiler tarafından yönetilmektedir. James Knox American Focus İlluminati’nin Büyük Çalışması yeryüzündeki tüm insan ların dönüştürülmesi işi , büyük ölçüde 1990’lı yıllardan sonra gelecek on yıllar içerisinde tamamlanacaktır. […]

read more

Yuhannanın Vahyi Kehanetleri Hangi Zaman Dilimini Kapsıyor? .

Vahiy kitafcs Hz. Isanın önemli havarilerinden ve Hz. ba nın hayatını anlatan 4 Incil’den sonuncusunun yazan. Haran Yuhanna tarafından yazıldığı İddia edilmektedir. İncirde Yuhannanın yazdığı İddia edilen İki mektup daha vardır-Havari Yuhanna tarafından, M S. 95 yılında Roma İmparatoru Tîtu Flavlua Domltlanus tarafından Ege Denizindeki Patmosa adasına sürülmüştü. Yuhanna bu adada sürgUn yıllarını geçirirken, Anadoluda, […]

read more

Para Babası Devrimciler

Ödül ve Ceza Dünyadaki iş ilişkilerinin çoğu, aşağı seviyedeki bağlantılar ve kuklalar tarafından yürütülür. Ancak bu adamlar ve kadınlar, Has Daire’nin önceden hazırladığı yönergelere göre hareket Daha önce bu kuruluşa ‘İlluminati’nin dünya çapındaki finansal kurumuna Robert Strange McNamara başkanlık yap mıştı. Kirli, sonu gelmeyen bu örümcek ağı bağlantıları hakkında söylediklerimi desteklemek için Tarot falı gibi […]

read more

Güneş Tapınağı

Garcilaso de la Vega LA PAZIN 90 KİLOMETRE ötesinde, TİHkaka gölünun 24 Km. yakmlannda 3820 metre yüksekliğindeki bir bozkırında sayısız yüzyıllardan beri yükselen esrarlar şehri Tiahuanako’ya çeşitli adlar verilmiştir; yerli efsanelerde buraya Huinai Marka (Ebedi Şehir) denilir, kimi Yeni Dünya’nm Baalbek’i der. kimi de Devler Şehri. Aslında Tîahuanako yaşı bilinmeyen, geçmişi tarih öncesi çağlarının karanlıklarına […]

read more