Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı

İlluminati’nin her şeyi gören göz sembolü

Lord Peter Carrington: Bankacı ve Bilderberg Üyesi İngiliz Lord Carrington görünüşe göre, finans dünyasının, kaosların ve savaşların, politik entrikaların daima içerisinde yer almıştır. Yüksek seviyeli bir Bilderberg üyesi olan Carrington, Barings Bankasimn yakınlarda batmasından sonra, Avrupa kıtasında ve gerçekte tüm dünyada en önemli güç merkezlerinden biri haline gelen tarihî Hambros Bankası’nı yönetmektedir. Carrington, İngiliz Başbakanı […]

read more

Fırat’ın Suyunun Kesilmesi

Mehdinin alametler imlendir: Fırat nehrinin durdurulmam (Kitofr- ûl Burhan Fi Alameti-il Mehdıyy ıl Ahir Zaman, s. 39) Gerçekten de Keban Barajı, Fırat Nehri nin suyunu durdurarak kesmiştir, ResulııUoh buyurdu ki: Fırat Nehrimn suyu çekilip altından bir dağ meydana çıkmadıkça kıyamet kopmaz…(Riyazüs Salihin, 3332) Fırat Nehri Özerine sonradan kurulan betondan dev barajlar mıdır, suyun Önemi midir. […]

read more

Kitabı Mukaddes’teki Kehanetler

Kitabı Mukaddes’te kehanet edilen ve yeniden doğuşçu Dispensasyonalistlerin sistematize ettiği yedi aşama ve arkasından gelecek yargı günü şöyle özetlenebilir. Yahudilerin Filistin’e geri dönmeleri. Yahudi Devletinin kurulması. Dünyanın, İsrailoğulları dâhil, tüm uluslarına İncil’in vaaz edilmesi. Rapture (Vecd). Kilise’ye iman edenlerin Cennet’e yükseltilmesi Bu dönemde olan olaylar; Kilisenin göğe alınması Mesih’in kürsü yargısıkilisenin yargılanışı Mesih’in ödül türeni, […]

read more

Ehramların yapımı

Ehramların yapımında kullanılan insan gücü. Mısırlı mühendislerin yetenek ve örgüt anlayışından söz edil diğinde, üstün bir teknolojiye dayanması gereken bu ça lamalara ail bilimi. ! veriler ve bilimsel Ölçü aletleri bu lunamamıştır. Uzmanlar, ehramların yapıldığı sanılan çağlarda. Mı sır’ın nüfusunun 50 milyona yakın okluğunu söylüyorUı Bu sayı grrçeğe uygunsa başka kaynaklara göre Mü 3000 yıllarında […]

read more

Roma İmparatorluğu Yeniden mi Kurulacak?

Hıristiyanlık Roma İmparatorluğunun hâkim olduğu topraklarda doğup gelişmiştir. Tabi bu gelişme hiç de kolay olma-mıştL Kudüs ve Tapınak, Roma askerleri tarafından yakılıp yıkılmış, Yahudiler ve Hıristiyanlar sürgün edilmişti. Hıristiyanlığın önemli kurucularından Pavlus ve Petrus, Roma şehrinde öldürülmüşlerdi. Roma İmparatoru Neron, Roma1-da birçok Hıristiyan vahşice katledilmişti. Vahiy kitabının yazan olduğu iddia edilen Havari Yuhanna, M.S. 95 […]

read more

Daniel Kitabı’ndaki 70 Hafta Yılsonunda Beklenen Mesih

Aslmda Daniel’de beklenen Mesih’le ilgili gerçek kehanetin, 9. bölümde olduğunu herkes bilir. Ama İncil yazarlarının Tevrat’tan bu konuda bilinçsizce yararlanma gayreti, işi iyice karıştırıp çıkmaza sokmuştur. TevratYeremya bölümünde Babil sürgününün 70 yıl süreceği yazılıydı (Yeremya29:10). Bu kehanetle Mesih’in (Hz. İsa) gelişi arasmda bir ilgi kuramayanlar, Daniel’in aşağıdaki kehanetleri üzerinden, Mesih’in gelişine pek çok yorum yapılmaktadırlar: […]

read more

Rockefeller Hanedanı: Apollo’nun Havarileri

Laurance Rockefeller, şu anda ailenin baş ruhani gurusu gibi gözükmektedir. Laurance’m finansal destekleri sayesinde yeniçağ inançları mensupları, Barbara Marx Hubbard’m yazdığı, Ortak Yaratılış Kitabı ve Matthew Fox’un yazdığı Kozmik Isa’nın Dönüşü gibi sapkın kitapları basma ve dağıtma imkânına kavuşuyorlar. Hanedanın bugünkü başı olan David Rockefeller Sr., 1973’de Üçlü Komisyonu kurmuş ve bu organizasyonu bir Dünya […]

read more

İLK KURŞUNU GÜNAHSIZ OLAN SIKSIN

Soru-Kabala ve masonlar arasındaki ilişkiyi hep merak eder dururdum. Beni bu konuda aydınlatırsanız memnun olurum. “KABALANIN GtZLİ BİLGELİĞİ kitabınızı okudum ve bir de masonluk hakkımla yazılanlarla karşılaştırdım ortada çok büyük çelişkiler var? Cevap-Masonlukla Kabala nın hiç bir alakası yoktur, geçen bir kaç yüz yıldır Kabala larot falcılığından masonluğa kadar her turlu saçmalıkla ilişkılendirilmiştir. Hatta bu […]

read more

Yahudi din adamları

Olur ya Müslüman yazarlar gerçeği saptırmış olabilirler diye tereddüt edenler olabilir. Şimdi aşağıdaki itirafları iyi okuyalım: “Eğer Müslümanlar, Rabbanilerin bu iddialarım bilselerdi, bizi tan etmede ve bizimle tartışmalarında başka bir delile ihtiyaçları kalmazdı. Zaman zaman, Müslüman kelamcılar ‘sizin elinizde mevcud olan Tevrat, Musa’nın getirdiği Tevrat değildir’ diye saldırıda bulunur ve biz onları yalancılık ve iftiracılıkla […]

read more

Sümer uygarlığı

Bu uyak adaların dışında, yine ram açıfca vur” mavan başka bölgeler vardın Lübnan’da Beyrut’un 70 km. indeki Baa ekşehrt ve en ilginç anıtı, ürtlü “Baafcek Setl“ bunlardan biridir. Ortalama 20 m uzunluğunda, bin ton ağırlığında kava MrcaUnndan yapılan bir settir bu. Kayalar Q kanld ıftı taş ocağında 21 m. boyunda, 5 m yüksekliğinde. 4.20 m […]

read more