Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı

İllüminati ve onun emrinde çalışan ajanlar

Bizim için Kaos iyidir Modem tarih bize, Illüminati’nin ve onun emrinde çalışan ajanların, hem insanların hem de ulusların işlerine defalarca müdahale ettiklerine dair sayısız deliller sunmaktadır. Birleşmiş Milletlerle bağlantılı bir İllüminati örgütü olan Dünya İyi Niyet Teşkilatı; dünya çapındaki fal bak ve pek çok kriz ve kargaşanın “iyilik için” kullanılabileceğini savunmaktadır. (Yeni bir çağ ve […]

read more

Kuyruklu Yıldız

Hâlâ İkna olmayanlar İçin bir kanıt daha. Bu konudaki hadîs nakillerini okuyalım: O grlmeden önce, doğudan ışık vettn bir kuyruklu yıldı: gbriine-cAtir. (EI-Kaviul Muhtasar Fi AUnatü Mekdiyv-il Muntazar. s. 53) “O yıldan doğmam, güneş ve ay tutulmasından sonra Uacakhr (Kıiab-ul Burhan Fİ Alametı-ıl Mrhdiyyil Ahir Zammı, s. 32) 1966 yılında (hicri 1406da) yani M yüzyıl […]

read more

Gizli Teşkilatların Ötesinde: İlluminati’nin Süpermenleri

Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak, kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız evlerin üzerinden ilan edilecektir. Illuminati nin iğrenç ve tehlikeli fikirlerinin ve planlarının çoğundan haberdar oldum. Illuminati’nin fikirlerinin ve Jakobenizmin (keskin devrimciliğin) prensiplerinin ABD’de Tarot falı gibi yaygın bir şekilde […]

read more

Dünya Tarihinin karanlık çağları

Yine de çeşitli görüşler ileri sürülüyor, hayal bilimi dürtüyor, bilim birtakım hayalleri körüklüyor. Bütün bunlara karşılık bilimin henüz açıklayamadığı esrarlar var. Çünkü insanoğlu geçmişini kesinlikle bilmiyor, tanımıyor. Olsa olsa çok kısa bir süre hakkında bilgi toplayabilmiştir. Bu da bilinen bir diğer gerçektir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan jeolojik araştırmalar yeryüzü kabuğunun 4 ya da 4,5 milyar […]

read more

Hadislerde Hz. İsa’nın dönüşü

Şimdi gelelim Hz. Muhammed’ten bu konuda nakledilen sözlere. Hz. İsa’nm gelişiyle ilgili 33 kişinin naklettiği toplam 118 hadis vardır. Bunlardan tekrarı olanlar sayılmadığı taktirde, 85 hadis kalır.16 İşte bir çok müfessirin, Kuran ayetlerini, Hz. İsa’nm gelişme zorlamasının sebebi bu hadislerin varlığıdır. Prof. Hayri Kırbaş bu hadislerin muteber hadis kaynakları olan Buhari, Davud, Tırmizi gibi kitaplarda […]

read more

İlluminati’nin Büyük Projesi

Kaosu Başarmak Görünüşe göre, Crowley’in ruhani rehberi Horus, kaos çıkarmayı başarmıştır. Gerçekten de tüm kötü ruhlar, şeytani amaçlarını gerçekleştirmede kendilerine ortam sağlayan kaosu sever ve desteklerler. Şeytani dokrininin öğretisine göre, nihai olarak Yeni Dünya Düzeni, dünya çapında planlı bir toplumsal sarsıntı ve kaotik düzensizlik sonucu kurulacaktır. Tüm Masonik doktrinlerin temelinde, kaostan doğan düzen fikri çok […]

read more

Turbulasyondan Kilise Kurtulacak mı?

Mesihin yeryüzüne geri dönUjü öncesinde dünya üzerinde savaşlar, depremler, diğer bir sürü afetler ve dinsizlik akımlarının yayılmasıyla imanlı insanlara yapılacak büyük zulümler Kutsal kitap’ta özellikle Incilde çok ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Fakat özellikle Evanjeliklcr, bu sıkıntı döneminin en azgın dönemi olan son 7 yıllık (türbulasyan) dönem öncesi, Mesih’in bir değil iki kez geleceğini söylerler. Birinci gelişte, […]

read more

İlluminati Tarot Falı Yöntemi

İlluminati’nin Tarot falı organizasyon kollarına olan adaylıklarının bize kanıtladığı gibi, İlluminati’nin küresel amaçlarına destek sağlayan ya da bu amaçlarla ilişkileri olan Tarot falı bakan vatan haini bu adamların listesi uzar da uzar. Her ikisi de İlluminati’nin kodamanlarının kontrolü altında olan federal hükümetler ve şirketler cemiyeti arasındaki rüşvetçi, sıkı ve ensest ilişki, Amerika’nın Faşist bir ulusa […]

read more

Hayalle gerçek nasıl bağdaştırılabilir?

Ele alınacak ilk malzeme buna ilkel malzeme de diyebiliriz, efsaneler, destanlar, mitoslar, toplum düşleri, eski dinî inançlar ve bunların yaratılışında rol alan doğal ya da sosyal etkenlerdir. Bir yüzyıla yakın bir zamana kadar bu çok zengin, ilginç ve karmaşık malzeme herh.ıngi bir araştırmaya, bir incelemeye bağlı tutulmayıp denetlenmeden olduğu gibi kabul edildi. Her doğaüstü ve […]

read more

Armagedon Savaşı veya Kıyamet Savaşı

Tevrat’ta açıkça Armagedon Savaşı veya Kıyamet Savaşı gibi bir savaştan bahsetmez. Ancak Tevrat’ta gerçekte olmamış birçok savaştan bahsedilmekte ve bunların bazılarım Hıristiyan ve Yahudiler kıyamete yakm savaşlara yorumlarlar. Bunlardan en önemlisi Tevrat Hezekiel 3839’da geçen MAGOG ülkesinin önderi GOG’un İsrail halkına saldırısıdır: “9 Sen, bütün askerlerin ve seninle olan birçok ulus çıkıp kasırga gibi geleceksiniz; […]

read more