Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


BÜYÜK SESSİZLİK

RÖNESANS TAROTUNU NASIL KULLANACAKSINIZSESSİZLİK genellikle olumsuz boş bir şey, ses % V ve gürültülerin yokluğu olarak anlaşılır. Bu yanlış anlayış yaygındır, çünkü pek az kişi sessizliği yaşamıştır.

Bunların sessizlik adma denedikleri gürültüsüzlüktür. Oysa sessizlik tümüyle farklı bir olgudur. O, kesinlikle olumludur. Varoluşa aittir, boş değildir. Hiç duymadığınız bir müzikle, size aşina olmayan bir rayihayla, ancak gönül gözleriyle görülebilen bir ışıkla fazlasıyla olgunlaşır.

O, uydurma bir şey değildir; bir gerçekliktir, üstelik herkeste zaten var olan bir gerçekliktir, ama biz asla içine bakmayız.

îç dünyanız kendi zevkine, kendi rayihasına, kendi ışığına sahiptir. Bütünüyle sessizdir o, son derece sessiz, sonsuza kadar sessiz. Orada hiçbir zaman gürültü olmadı ve olmayacak. Hiçbir sözcük oraya ulaşamaz, ama siz ulaşabilirsiniz.
Varlığın tam odağı, bir tayfunun odağıdır. Çevresinde ne meydana gelirse gelsin onu etkilemez. O, sonsuza kadar sessizliktir: Günler geçer, yıllar geçer, çağlar geçer, yaşamlar geçer, ama varlığınızın ebedi sessizliği tamamen aynı kalır aynı sessiz müzik, dindarlığın aynı rayihası, fani olan her şeye, anlık olan her şeye karşı aynı aşkmlık.
Bu, sizin sessizliğiniz değildir.

O sîzsiniz.
Sizin sahip olduğunuz bir şey değildir o; siz ona aitsiniz, onun yüceliğidir bu. Orada olmasanız bile, hatta varoluşunuz bir karmaşa olsa bile.

Sessizlik öyle derindir ki orada hiç kimse, siz bile yok sunuzdur. Bu sessizlik, gerçeği, sevgiyi ve başka binlerce nimeti getirir size.