Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Büyük Britanya’da Astrolojinin Farklı Evrimi

logoMorrison, 21 Eylül 1840’da doğan Prenses Victoria’nın horoskobunu hazırlar. Morrison’a yazılan bir mektupta “Altesleri, prensesin horoskobunu kabul etmekten mutluluk duyar” denir. Bu, Manş’ın iki yakasında durumun ne kadar farklı olduğunu göstermektedir.

Victoria dönemi (Kraliçe Victoria’nın saltanatı: 1838 1901) popüler astrolojik yayınlar yönünden zengindir, çok saygın olan kişiler astrolojiyle uğraşır. Morrison, kraliyet donanması subayı ve iyi yetişmiş bir kişi olarak Londra sosyete since iyi tanınırdı. Uzun yıllar boyunca astroloji konusunda gösterdiği faaliyeti takma adla yürütür; bu, hoşgörü ortamına rağmen belki de gerekliydi. Yurttaşlık haklarına sahip olmasına rağmen “serserilik” resmi kararının adli tehdidi altında kalan astrolog, mesleğini yasal hale getirmek istemiştir. Gerçekten de, çok sayıda kültürlü ve önemli kişinin astroloji öğrendiğini ve daimi meskenleri olduğunu hatırlatır.

Bütün astrologların sahip olması gerektiğini düşündüğü “Britanya Yıldızlar Bilimi Demeği” damgalı, parşömen üzerine yazılmış bir diploma yaratarak, astrologluk mesleğini organize etmeye de girişir.

Morrison’uıı hayatındaki en çarpıcı olay, hiç kuşkusuz Kraliçe Victoria’nın kocası Prens Albert’in ölümüdür. 1861 tarihli Zadkiel almanağında, bu yıl Satürn’ün konumu “26 Ağustos ya da bu tarihten sonra doğanlar için çok kötü olacak” ve “bundan etkilenenler arasmda, kahraman prensi görmekten üzüntü duyuyorum…” cümlesi okunabilir. Gerçekten de prens kamuoyunu şaşırtarak, 14 Aralık 1861’de ölür. Zadkiel, Ocak 1862’de Daily Telegraph tarafından eleştirilin kehaneti yazanın kim olduğu sorulur. Bir amiral onu ele verir. Morrison da bu amirale karşı dava açar ve kazanır, böylece de gerçek bir reklam yapmış olur.

Artık astroloji İngiltere’de çok önemli hale gelin Kültürlü kişiler (educated peoples) astrolojiyle uğraşmaya başlar, örneğin, doktorluk mesleği ve öğretmenliğin yanısıra, astrolojiyle ilgilenen birçok müşteriyi kabul eden ve eğitimle ilgili eserler yazan Sheffieldli W.J. Simmonite’den sözetmek yerinde olur.

Tavn bilimseldi ve tekniği metamatiğe dayamyordu. 19. yüzyılda, 17. yüzyılın formüllerini tekrarlamakla yetinmeyen ilk kişidir. Morrison gibi Simmonite de 1839’da Londra Meteoroloji Topluluğu üyeliğine seçilir. Zaten 18301860 yıllarında astrometeoroloji çok büyük ilgi çekiyordu. Gizlici lik (occultisme) ve dar görüşlü gelenekten bıkan bilimsel kökenli astrologlar arasında T. Oxley ve E.V. William’ı da analım. Liverpool’dan gelen Oxley, matematik ve astroloji öğretmenliği yaptığı Londra’ya yerleşir. Öğrencisi William’la birlikte çeşitli makinelerin planlarının yanısıra düzlemyuvarlann çizimi, üretimi ve satışı konusunda uzmanlaşır.