Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Burçların astrolojik okumaları

logoİlk sonuçlardan sonra Gauquelin’ler çalışmalarını başarılı iş yaşamlarına götüren kişilik özellikleri üstünde yoğunlaşmışlardır. Bunu yapabilmek için araştırmanın çevresinde oluşturulduğu bir “temel birim” olarak alman

“karakter özelliklerini” test etmeye yarayacak, Avrupa’daki 16.000 doğum tarihi ve saati toplanmıştır. Araştırmacılar ünlü kişiler sözkonusu olduğu için çok sayıda biyografideki niteleme sıfatlarını sistematik olarak çıkarmışlardır.
Bu araştırmalarda, ayni tür istatistik analizler yapılmıştır. Üst düzeydeki sporculara uygulanan karakter özellikleri yöntemi iki önemli şeyi göstermektedir:

a) “Morali çok sağlam” olan sporcular, Mars’m konumuyla ilgili olarak yukarıda sözü edüen sonuçlan verirler;
b) “Morali sağlam olmayan” sporcular öncekilere göre anlamlı olarak daha az sıklıkta 1. ve 4. sektörlerinde Mars’la doğarlar ve “sıradan” insanların dağılımına yaklaşırlar. Böylece, yazarlara göre Mars’m konumu bir karakter özelliğinin ifadesidir, bunun mesleki yazgıyla ilişkisi vardır.

Eleştiriler ve Kontrol. Yazarlan bunu hiç istememiş olmasına karşm, astrolojiyi bu denli yakından ilgilendiren bu yeni sonuçlar karşısında bilim çevreleri tepki göstermiştir. Araştırmalarını resmi üniversite dergilerinde yayınlatma olanağı bulamayan Gauquelin’ler buluşlarını ar darda yargılamak zorunda olan üç komite ile karşı karşıya kalmışlardır: Belçika’da 1948’de kurulan “Comite Belge Pour l’Investigation Scientifique des Phenomenes Re putes Paranormaux”, (Comite Para); Amerika Birleşik Devletleri’nde “Commitee for Scientific Investigation of Claims of the Paranormal” (CSICOP) ve son olarak, Fransa’da “Comite Français Pour l’Etude des Phenomenes Paranormaux” (CFEPP)
Anlaşılması zor bazı nedenlerle, Goquelin’lerin çalışmalarının incelenmesi o dönemde yalnızca Mars gezegeni ve sporcularla ilgüi olan sonuçlarla sınırlandırılmıştır: Bu olaydan sonra “Mars etkisi” olarak adlandırılacak şey için, sürekli olarak polemik yapılmıştır. Bunun, başta Ga uquelin’lerle temas kuran Fransız istatistikçi J. Porte’un

Mars örneğinde yoğunlaşmış olmasmdan ya da belki de Science et Vie dergisindeki ilk yazısının özellikle bu etki üstünde durmuş olmasmdan kaynaklandığı sanılmakta dır.35 Gene de bu, daha başmdan, çok daha geniş olan çalışmanın anlamını ve kapsamını daraltmak ve daha önceden varolan kontrollerden yoksun kalmak demektir.

Belçika komitesi, istatistik metodolojiyi kontrol etmek için özellikle her sektörün saatlerini 9 kez kaydırarak çalışmayı yeniden yapmıştır: Böylece 1. ve 4. sektörlerin dağılımları tesadüfi olmaktadır. Chicarreler ilk dağılımla karşılaştırılarak hesaplanmıştır: Etkinin tesadüfen olmaması için olasılık hala yeterli kalmaktadır, Belçika komitesinin ilettiği tablo, Gauquelin tarafmdan yaymlanmışmtır.