Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Burçlar ve yıldızlar nasıl okunur?

logo

Büyük Britanya, astrolojinin 18. yüzyılda uğradığı kesintinin en azından Avrupa’dakiyle aynı şiddette gerçekleşmediği j tek Batı ülkesidir. Astrolojiye ilgil azalır fakat yayın ve etkinliklerin kesintisiz bir dizi oluşturması 18. yüzyıl ve Modem Çağ arasında süregelen çizginin kanıtıdır. Bu ilginç durum 1 dikkate değerdir; bunun günümüze kadar ulaşan sonuçlarım göreceğiz.

İngiliz astrologlar bu işi ideolojik önyargıları ve kuramsal doğrulama istekleri olmaksızın sürdürmüşlerdir. Düşüncede ampirizmin hakimiyeti vebelki de aynı şekilde toplumsal ve politik istikrar, bu şaşırtıcı devamlılığı açıklamaktadır.

Daha 17. yüzyılın ikinci yansında, Londra’da bütün Avrupa ülkelerinden daha fazla astroloji el konumı ve gökgünlükleri yayınlanır. 18. yüzyılın ilk on yılında görülen belli bir gerilemeye rağmen, kültürlü kişiler astrolojiye inanmaya devam ederler. Halkın büyük bir çoğunluğu, astrologların geleceği bileceklerine daima inanır. Bu inanış Londra’da gelişip büyüyen çok eski Ortaçağ loncası “Stationers Company”nin yayınladığı almanaklar tarafından da desteklenir. Çok sayıda baskısı yapılan ve gökgünlükleri William Lilly, John Gadburry, William Andrews, John Partridge ve diğerleri gibi tanınmış astrologlar tarafından yazılmıştır.

Francis Moore’un (1657 1715) ünlü almanağı Vox Stellarum 1896’ya kadar yayınlanmış (yayın hakkı 1927’de satılmıştır) ve 1768’de 107.000, 1808’de 393.000,1839’da 560.000 adet basılmıştır. Halka yönelik olup astrolojik formasyonla ilgili hiçbir bilgi içermez. Burada, Napoleon (1805 ve 1814) hakkında yayınlanmış en azmdan üç çalışma hatırlanabilir. Kimse Napoleon’un doğum saatini bilmediği için “düzeltme” ilkesi kullanılmıştı: Yazarlar farklı saatlerde ama sabah gerçekleşmiş olan bir doğumda birleşiyorlardı.

1827’de yeni bir kehanetler almanağı The Prophetic Mes senger Smith tarafından yayınlanır ve daha öncekiyle rekabet etmeye başlar. Bu eserde verilen evler tablosu hala Raphael takma adım taşıdığına göre, eser günümüze kadar aynı adla gelmiş olmalıdır [10]. Gerçekten de, İngiltere’de modem zamanların ilk astrolojik tablolan bulunmuştur. Smith öldüğünde, almanağın yayınlanması diğerleri tarafından yine Raphael takma adıyla sürdürülür.
Bundan bir süre soma yeni bir rakip ortaya çıkar, bu Zad kiel takma adını almış, Morrison isimli çok ilginç bir kişidir ve 1836’da Zadkiel Almanac’ı çıkanr. Tiraj, görünürde Vox Stellarum’unkinin çok altındadır, fakat okuyuculan ve içeriği daha farklıdır. Bununla birlikte, iki almanak da, gerçekleşe bilmeleri için yeterince belirsiz bir şekilde ifade edilen yıllık kehanetler ve başka şeylerin yamsıra, kraliyet ailesi üyelerinin ve dönemin ünlü kişilerinin yıldızlarıyla ilgili makale! içerir.