Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Bu tohum yok olmadıkça aklı durduramazsınız

M'nin BüyüsüOrada içinizde derinlerde bir yerde bir tohum olmalı. Bu tohum yok olmadıkça aklı durduramazsınız. Akıl yalnızca özünüzdeki tohumun buyruğunu izliyor. Bir kişi cinselliği düşünüyor; sonra da orada bir yerde cinsellik bastırılıyor. Akim nerede koşuşturduğunu gözleyin. Derinliğine, içinize bakın, tohumların nerede olduğunu görün.

Bir zamanlar duymuştum: Köy papazı pek kaygılıydı. “Şu işe bak,” dedi zangoca, “Birisi bisikletimi çalmış.”
“Nerede biniyordunuz ona, Peder?” diye sordu bu değerli kimse.
“Mıntıkamda, kısa ziyaretlerde bulunduğum evlerin civarında sadece.”
Zangoç, papaz için en iyi planın, Pazar ayininde “on emir” bölümüne başvurmasının olabileceğini söyledi. “Siz ‘Çalmayacaksınız’a geldiğiniz zaman birlikte yüzleri gözden geçireceğiz, çok geçmeden görürüz.”

Pazar günü geldi, köy papazı “emirler” konusunda inceden inceye vaaza başladı; sonra fikrinden cayıp konuyu değiştirdi ve amacın dışına çıktı.

“Efendim…” dedi hizmetçi, “Sanıyordum ki…”

“Biliyorum, Giles, biliyorum. Ama baksana, ‘Zina suçu işlemeyeceksin’e geldiğim zaman bisikletimi nerede bıraktığımı birden hatırladım.”

Bisikletinizi nerede bıraktığınızı hatırlayın tam olarak. Akıl, bazı sebeplerle hücuma geçiyor.
Zihin anlayışa, farkmdalığa gereksinir. Onu durdurmaya çalışmayın. Onu durdurmaya çalışırsanız, öncelikle başaramazsınız; İkincisi, başarılı olabilseniz de kişi yıllarca sebat ederse başarabilir, başarabilseniz de mankafa olursunuz. Ondan hiç “satori” çıkmaz.

Öncelikle başaramazsımz; başaramamanız iyidir. Eğer başarafo’/seydiniz, başarmanın yolunu bulsaydınız çok talihsizlik olurdu bu; mankafa olabilir, zekânızı yitirebilirdiniz. Bu hızda zekâ vardır, bu hızda düşüncenin, mantığın, anlağın kılıcının sürekli bilenmesi vardır. Bunu durdurmaya çalışmayın lütfen. Mankafalardan yana olmak için değilim burada, aptal olmak isteyen herhangi bir kişiye yardımcı olmak için de değilim burada.

Din adına, çok kişi aptal oldu, neredeyse ahmak oldular. Neden akim böyle bir hızla yol aldığım… Öncelikli olarak neden böyle olduğunu anlamaksızm aklı durdurmaya çalışarak mı? Akıl hiç sebep olmaksızın yol alamaz. Onlar sebeplere, katmanlara, bilinçaltının derin katmanlarına dalmadan durdurmaya çalışırlar. Durdurabilirler, ama bir bedel ödemek zorunda kalacaklar; bu bedelse zekâlarım yitirmek olacaktır.

Hindistan dolaylarma gidebilirsiniz, binlerce sannyasin, mahatma bulabilirsiniz; gözlerinin içine bakın onların. Evet, iyi nazik insanlardır, cima aptaldırlar. Gözlerinin içine bakarsanız, zekâ yoktur orada; hiçbir ışık göremeyeceksiniz. Onlar yaratıcılıktan yoksun kişilerdir; hiçbir şey yaratmamışlardır. Sadece otururlar orada. Ot gibi yaşarlar, diri insanlar değildirler. Dünyaya hiçbir biçimde yardımcı olmamışlardır. Hatta ne bir resim, ne bir şiir, ne de bir şarkı üretmişlerdir, çünkü bir şiir üretmek için bile zekâya gereksinirsiniz, aklın belirli niteliklerine gereksinirsiniz.
Size aklı durdurmanızı önermek istemem; aksine onu anlayın. Anlamayla bir mucize meydana gelir. Mucize anlayarak, gitgide sebepleri anladığınız ve sebepler derinlemesine incelendiği zaman, sebepler yok olur, akıl yavaşlar. Ama zekâ yitirilmez, çünkü zihin zorlanmamıştır.

Anlayarak sebepleri ortadan kaldıramazsanız ne yaparsınız? Bir otomobil kullanıyorsunuz örneğin, gaza basarak yol alıyorsunuz, aynı zamanda da frene basmaya çalışıyorsunuz. Otomobilin tüm düzeneğim bozacaksınız. Belirli bir kaza geçirmeniz için her türlü ihtimal var orada. Birlikte yapılamaz bu. Eğer frene basıyorsanız, gazı serbest bırakın o zaman; ona hiç basmayın. Eğer gaza basıyorsamz, frene basmayın o sırada. İki işi birden yapmayın, yoksa tüm düzeneği bozacaksınız; birbiriyle çelişen iki şey yapıyorsunuz.

İhtiras sahibisiniz ve aklı durdurmak mı istersiniz? İhtiras hızı yaratır; o halde hızı artırıyorsunuz ve aklı frenliyorsunuz. Akim tüm ince düzeneğim yok edeceksiniz; akılsa çok narin bir olgudur, tüm varoluşun en narin olgusu. Öyleyse, bu konuda aptalca davranmayın.
Onu durdurmaya gerek yoktur.