Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


BU ÖRNEK BİR TAROT AÇILIMI

BU  ÖRNEK BİR TAROT AÇILIMININ PRATİKTE NASIL YORUMLANACAĞI KONUSUNDA SİZE BİR FİKİR VERECEKTİR.

Örnek açılım 1 Delia için kariyer yorumu
Delia otuz yaşlarında, sanatçı ve iç tasarımcı bir kadın. Kariyerinde bir dönüm noktasıyla karşılaşır ve yorumcudan, belli bir şirkete bağlı olarak mı ya da kendi kendine mi çalışacağını öğrenmek ister. Delia’nim kararında birçok faktörün etkili olabileceği ve basit bir soru olduğu düşünülerek çapraz keltik açılımı seçilir.

KART 1: Kule.
Kule, kişinin o anda deneyimlediği dramatik değişim ihtiyacını yorumlar. Kişinin içinde bulunduğu duygular uzun süredir bilincini rahatsız etmektedir. Delia’nın yorum istemesindeki neden de bunu sezgisel olarak farkında olmasıdır.

KART 2: Tılsımların Şövalyesi
Kişinin başarabilecek çalışma yeteneği ve hırsı olduğunu ileri süren iyi bir çapraz karttır. Bu konumda Delia’nın yeteneğini etkileyen engelleri temsil eder.

KART 3: Asaların Sekizlisi
Yakın gelecekteki eylemleri ve haberleri belirtir.

KART 4: Asaların Altılısı
Geçmiş ile ilgilidir ve Tılsımların Şövalyesi gibi Delia’nın sandığından daha fazla gitmesi gereken yol olduğunu vurgular.

KART 5: Deli
Delia’nın geçtiği yolları temsil eder. Delia’nın kariyerine ait ilk eylemleri artık geride kalmıştır. Kendi istemlerini nesnel dünyada gerçekleştirebildiğini onaylar.

KART 6: Asaların İkilisi
Yakın gelecekte iş hayatında bir birliktelik ve başarılı çalışmaların olacağmı belirtir. Asaların Sekizlisi ile birlikte bu kart Delia’nın henüz düşünmediği bir seçeneği açığa çıkarır. Bu birliktelik onun bu ikilemine çözüm getirebilir.

KART 7: Tılsımların Kraliçesi
Delia’nın sorusuna ilişkin olarak ruh halini ve duygularını tanımlar. Pratik konuların, parasal güvencenin ve somut bir gelecek kurmanın Delia için ne kadar önemli olduğunu vurgular.

KART 8: Asaların Onlusu
Açılıma yaratıcı ve coşkun bir enerji getirir asalar nesnel konularla da ilgili olduğu için bu kart bir iç tasarımcı için oldukça uygun bir karttır. Bu kart belirdiğinde, kariyer dünyasına inanümaz bir enerji getirir.Bu komumda, kart Delia’yı diğer bireylerin nasıl değerlendirdiğini açıklar. Güçlü bir iş arkadaşı onun bu enerjisine eşlik edecektir.

KART 9 : Kupaların Kraliçesi
Bu kartın konumu, umutların ve beklentilerini temsil eder. Burada Asaların sekizlisi ile birlikte yorumlanır. Kraliçe, fantezileri, imgeleri ve yaratıcılığı belirtir. Aynı zamanda,Delia’nın yeni iş arkadaşını simgeler buna ek olarak da iş yüklerini, yaratıcı ve ruhani bir kişi ile paylaşma isteğini! Bu konum, genelde derin hisleri ve gereksinimleri açığa çıkarır Bu kişi Delia’nın yaşadığı ikileme çözüm olabilecek biridir.

KART 10 : Tılsımların Uşağı
Bu kart, açılıma uygulanabilecek bir eylemi tanıştırır. Önemsiz parasal gelişmeler beklenebilir ve bu soruyu çevreleyen pratik konuları yeniden gözden geçirmek kişilere düşecek parasal oranlan belirlemekte yardımcı olur. Delia değişimin eşiğindedir, fakat bu değişimin kesin hatları henüz belirgin değildir. Yeni bir iş birlikteliğine ihtiyacı olduğunu öğrenir öğrenmez, yeni ve başarı getirecek bir yönelimde bulunacaktır. Bazı tarot yorumlayıcıları, onuncu kart olarak bir saray kartı belirdiğinde ikinci bir açılımın daha yapılamasıı önerirler. Fakatn Uşaklar genelde anlam olarak soyutturlar. Bu nedenle ikinci bir açılım, burada gereksiz gözükmektedir.