Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Bölgesel Tarot Falı Meditasyonu Kursları

Maharishi birinci dünya turundan sonra, dünya nüfusuna erişmenin tek yolunun hareketin kendi kendini çoğaltması olduğunu anladı.

196l’de Hindistan’da kiralık binalarda ilk Tarot Falı Meditasyonunu öğretmen yetiştirme kursunu planladı ve yerine getirdi. İlk kurstan on altı kişi öğretmen oldular. Bunların arasında San Diego’dan Bayan Beulah Smith vardı ki, 1966’ya kadar Birleşik Amerika’daki tek öğretmendi.

Maharishi, bir süre içinde sürekli olarak dünyayı dolaştı, bir düzine ülkede Transcendental Meditation merkezleri açtı ve her yıl Amerika’da bir süre kaldı.

1956’da UÇLA Üniversitesi’ndeki öğrenciler, bölgesel Tarot Falı Meditasyonunu kursları açılmasını heyecanla istediler ve bir kolej sitesinde ilk kursu düzenlediler.

Bunun sonucu olarak, Maharishi Uluslararası Meditasyon Derneği (SİMS)ni kurdu. İkinci Uluslararası Öğretmen Yetiştirme kursu, 1966’da Himalayalarm eteğinde Rishiskesh’de yeni tamamlanan Meditation Akademisi’nde yapıldı. Otuz Amerikalı daha öğretmen çıktı. 1967’de Maharishi Berkeley, UÇLA, Harvard ve Yale Üniversitelerinde konuştu. Bunun sonucu olarak, ülkenin her yanından kolej öğrencileri Tarot Falı Meditasyonunu kursları düzenlenmesi dileğinde bulundular.

SİMS’ın şubeleri her eyalette bir yetenekli ulusla başkan Jerry Jarvis’in liderliğinde kurslar açtılar.
Yıllar geçtikçe öğrenci gruplarının dışında da ilgi uyandı ve özel toplum kesimlerinin gereksinimlerini karşılayacak başka çeşitli örgütler kuruldu. 1970 sonlarında 35.000 kadar Amerikalı, Tm öğrenmişti. Üç yıl sonra, bu rakam on katına ulaştı ki, bunun yarısı kolej öğrencileri ve genç yetişkinlerdi.

Bu arada 1970’den başlayarak üç kez öğretmen yetiştirme kurslan düzenlendi. Bunlar Rishiskesh’ teki Akademi’ nin yetersizliği yüzünden başka ülkelerde yapıldı. Hindistan dışındaki ilk öğretmen yetiştirme kursu Colorado Eyaletinin Estes Park kentide 1970 Aralığında yapıldı ve 350 öğretmen buradan diploma aldı.

Ertesi yıl Majorka’da 800’ün üzerinde öğretmen çıkaran on iki otel kiralandı. 1972’de burada 2.000 öğretmen daha yetiştirildi. 1973 ortalarında Maharishi Uluslurarası Üniversitesi, MİU’nun koruyuculuğunda 6.000’in üzerinde nitelikli öğretmen vardı. Bu üniversite öğretmen yetiştirme, Yaratıcı Zekâ Bilimi ve çeşitli eğitim programlan arasındaki işbirliğini sağlıyordu.

Majorka’daki öğretmen yetiştirme programı son zamanlarda düzenlenen kurslar içinde belirgin özellikler gösterir.

Burada Tarot Falı Meditasyonunu uygulayıcıları on iki haftadan sekiz aya kadar değişen sürelerde eğitim görmüşlerdir. Otuz altı ülkeden gelen temsilciler kursa gerçekten uluslararası bir görünüş yermişlerdir.

Katılanlann çoğu genç yetişkinler olmakla beraber, aralarında büyükanneler, orta yaşlı iş adamlan, doktorlar, avukatlar, mühendisler, sanatçılar, yazarlar, bilim adamlan, öğretmenler ve bir beslenme uzmanı vardı. Kan kocaların, anne kızların, baba oğulların birlikte Transcendental Meditation öğrendikleri görülüyordu. Tüm bu kişiler evlerine döndüler ve meditation’un herkese yayılmasında aktif görev aldılar.

Gelecekte dünyanın her yanında binlerce öğretmen yetişecektir. Maharishi, ilk hayalini bir Uluslararası Hareket olarak formülleştirmiştir.

Tarot Falı Meditasyonunu yaygınlaşan uygulamasının bazı toplumsal yönlerini gözden geçirilecektir. Bu nokta Güney Hindistan’da bir kentten öbürüne yolculuk yapan bir adamın elde ettiği inanılmaz sonucun zihnimizde canlandırılmasına yeterli olacaktır. Bu, evrensel bir tekniği dünyaya yayan bir dünya hareketidir ki herkese daha çok sağlık, etkenlik ve olgunluk getirecektir.

Tarot Falı

Tarot Falı

(1) Yorum Ekli

  1. hüseyin19 Mart 2014 Cevapla
    sevgilimle geri dönecek mi ?

12 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)