Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Boğa burcu iş hayatı

indirPara
Boğa burçları para harcama ve yatırım yapma konularında pratik ve ihtiyatlıdırlar. Zor kazanılmış paraları söz konusu olduğunda kumar oynamak ya da risk almak onlara göre değildir. Bu pragmatik kişilikler sağlam bir ekonomik konum elde etmek için çok uzun süre çalışmaları gerektiğine inanırlar. Gayrimenkul gibi somut yatırımlar onlara göredir, çünkü gayrimenkul elle tutulur bir forma sahiptir. Sıkı çalışmalarının somut bir ödül olarak geri dönmesi onlarda güven duygusu yaratır.

Sorun Çözme
Boğa burçları dünyanın zihinsel ve mantıksal yönleri kadar fiziksel taraflarıyla da ilgili oldukları için, problemleri en etkili biçimde veriyi eşzamanlı olarak toparlayarak ve analiz ederek ve çözümü fiziksel olarak vücutlarında hissederek çözerler. Boğa burçları çözüm bulmada zihinsel ve fiziksel algıların bir kombinasyonunu kullanırlar. Boğa burçları tedbirli bir şekilde karar verir, bir hareket planım uygulamadan önce tüm unsur ve olasılıkları tartarlar. Güç sahibiyken, bir sonuca ulaşmak için gerekli veriyi analiz edebilir ve bir çözüm önerebilirler. Güçten düşerlerse, eski alışılagelmiş çözüm önerilerinde sıkışıp kalırlar. Kullandıkları eski yöntemler artık geçerliliğini yitirmişse, kafaları karışabilir ve ikileme düşebilirler. Gücü ellerinde tutmak için denkleme yeni değişkenler sunma yolları aramalıdırlar.

Başarı
Boğa burçları aileleri ve kendileri için güvenli ve istikrarlı bir yaşam tarzı sundukları ve akıl ve teknolojiyi birlikte kullanarak çevrelerini geliştirdikleri takdirde kendilerini başarılı sayarlar. Boğa burcu araştırmacılar tükenmiş ve suiistimal edilmiş bir ortama önemli besin kaynakları sağlayacak bir sistem geliştirdiklerinde mutlu olurlar. Boğa burcu işverenlerse çalışanları için kazançlı sonuçlar veren zeki, akılcı ve pratik kararlar aldıklarında kendilerini başarılı addederler.

Meslekler
Boğa burçları çevrelerini analiz edebilmelerine, ölçüm yapabilmelerine ve çevreleriyle fiziksel iletişime girmelerine olanak sağlayacak işlere yönelirler.

Aşağıdakiler gibi meslekleri tercih ederler:
Arkeolog, Jeolog, Doğa araştırmacısı, Bitkibilimci, Bilim adamı, Kâşif, Harita taKoçmcısı, Ormancı, Askeri personel, Sevk ve kabul memuru, Pilot, Satış sipariş memuru, Şehir planlamacısı, Mimar, Bilgisayar operatörü, Laboratuvar teknisyeni, Telefon tamircisi, Hava sahası mühendisi, Elektrikçi, Çiftçi.