Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Bir farklılık yaratmak istiyorum

Farkındalık sevgiden daha yüksek değerde midirYIKMA ALIŞTIRMALARI
1. Sevmediğiniz ya da özelliklerinden hoşlanmadığınız bir insanda gördüğünüz bir şeyi bir başka insanda gördüğünüzde onu da hoşlanmadığınız insanla bir kefeye koymayın. Bunun yerine gör düğünüz her neyse hem sizin hem de diğerleri için faydalı olacak bir güce dönüşmesini sağlayın. Bu sayede beyniniz herhangi bir durumdaki mevcut zekâ seviyesini sabitlemeyi öğrenecek ve bu yeni seviyelerden yeni çözüm yolları bulmanızı engelleyecektir.

2. Hiçbir faydası olmayan sonuçlar doğuracağını düşündüğünüz problemler üzerinde planlar yapmayın. Bu sayede, insanlar, sizin muhteşem inceliklere sahip, gelişmiş iletişim sistemlerinizin “negatif’ sonuçlar doğurmaktan başka bir işe yaramayan planlar ürettiği fikrine kapılacaklardır. Size durumun imkansız bir hal aldığını düşündüren kimliklerle mücadele etmeye çalışın.

3. “Bir farklılık yaratmak istiyorum, büyük işler başarmak istiyorum.” gibi yanlış ve hayali benlik portreleri çizmekten ve bunlara eşlik eden duygusal baskılardan vazgeçin. Çok önemli bir şeyler yapıyormuş gibi görünmenin yarattığı baskı, hayatta olmanm zaten başlı başına çok önemli bir plan olduğunu görebilmekten alı koyar bizleri.

YAPMA ALIŞTIRMALARI
L Dünyadaki problemler üzerine düşünün ve kendi içinizde bunlara çözümler getirmeye çalışın. Böylelikle diğerlerinin kendi çözüm yollarını bulabilmeleri için de onlara liderlik yapabilirsiniz. Eğer insanlardaki kavrayış eksikliği meselelerle başa çıkmalarında onları güçsüz kılıyor ve zorluyorsa, bu problemle başa çıkacak en akıllıca yolu bulmak için kendi zekânızı yeniden uyandırarak onlara yardım edin.

2. Hangi değer ve prensiplere hizmet etmek istiyorsanız onlara odaklanın ve yaptıklarınızın hiçbir işe yaramayacağmı telkin eden tarihe tahammül etmeyi öğrenin. İlkeleriniz adma tahammül etmeyi kabullenin ve bundan memnuniyet duyun; bu durum hatalara karşı kaygısızlık gösterdiğiniz manasına gelmez. Tarihin engellerine karşı durmak ve gelişmek için ihtiyacınız olan yeni zihin için mücadele etmeyi göze alın.

3. Benlik planı, bilinen bir sonuca yönelik planlar yapmak değildir, yeni sonuçlara ulaşmaktan çok, zekânın arttırılmasını amaçlar. Dünyanın gözü kapalı bir şekilde mücadele ettiği problemlerle ilgili kendinizce net bir fikir planlayın, zaman içinde bu problemlerle başa çıkma noktasında daha fazla yol kat ettiğinizi göreceksiniz. Gerçekleşmelerinin imkansız olduğu planlar yapın. Mesela savaşların sona ereceği gibi. Böylelikle park bileti alıp almamaktan çok daha büyük bir etki alanında sonuçlar doğuracak planlar yapma gücüne ulaşacaksınız. Bütün büyük insanların ortak hikayesidir bu: Büyümek için beklemezler, büyük amaçlara hizmet edecekleri fırsatları beklerken zaten büyüktürler.

Yedi adımın son basamağında hiç alakasız bir görev duygusu ile gerçek bir SQ misyonu arasındaki farkı ele alacağız.
SQ misyonu, üzerinde çalışacağımız ya da izinden gideceğimiz bir şey değildir. Gerçek durumla benliğimiz arasında birleştirici bir rol üstlenir. Dünya hayatımıza en güzel katkımız, gerçek durumu doğrudan vurguluyor olabilme bilincine ve kabulüne ulaşmaktır. Misyon, örnek olmaya çalışmak değildir, konuştuklarımızı harekete geçirebilmektir.
Bundan önceki altı adımda bir misyon duygusu yarattık: farkında lık, anlam, değerlendirme, odaklanma, bakış açısı ve planlama. Yaptığımız her ne ise bunun dünyada bulunma gayemizin bir ifadesi olduğunu anladığımız noktada SQ misyonunun var olduğunu göreceğiz.