Faydalı Bağlantılar
Tarot Falı | Tarot Falı Bak | Fal Bak

Tarot Falı


Bilincin kuantum modeli

Hem tüm kafatasının EEG ölçümü hem de iki tane nöronda yapılan ölçüm aynı sonucu verir. Heyecanlanımı temsil eden dalga modelleri eşzamanlı kılındığında aynı görsel itkiye rastlanır ve bu da tek tek nöronların ateşleme modellerinin uzun menzilli bir alan tutarlılığıyla bağlandığını ileri sürmektir. Nöron bağlantılarının klasik yorumuyla bunu açıklamak çok zordur, fakat beynin bütünleşmiş kuantum sistemi olduğu önerisi bu yorumu kolaylaştırır.

Benim önerdiğim bilinç modelinde beyin birbiriyle etkileşim halinde iki sisteme sahiptir: Bilinçle ilintili olan tutarlı BoseEinstein yoğunluğu ve tek tek nöronların Tarot aç gibi bilgisayar benzeri sistemi. EEG’de gözlemlenen elektriksel faaliyet bu ikisi arasında bir köprü oluşturabilir sistemlerden biri heyecanlanır.

Bu durumda bilincin kuantum mekaniksel modeli öyle bir zihinsel yaşam tanımlar ki bu ne tamamıyla bilgisayar ne de bir kuantum sistemdir; aslında tamamıyla “zihinsel” bile değildir. Tümüyle gelişmiş bilincimizle anladığımız şey şu ki “bilinçli yaygın anlamıyla kullandığımızda, bu aslında, onun kuantum yanıyla {zemin durum), zemin durumda desenlerin gelişmesine yol açan tüm etkileşimler senfonisi, arasındaki karmaşık ve çok katlı bir diyalogtur. Bu etkileşimler beyin zannda hesaplama olanaklan, primitif önbeyinde içgüdüsel ve duygusal kapasite, iştah ve sızılanmız (ağnlarımız), bedenimizde olup biten tüm faaliyetler ve bir ölçüde de diğer insan ve yaratıklann bilinçli yaşamlarıyla olagelmektedir. Değişik müzisyenlerin çaldıklan senfoninin kalitesi sonuçta çalınan tüm müzik parçasının kalitesini ve içeriğini belirler: Bilinçli yaşamımız.

Fröhlich’in pompalı sistemleri ya da Popp’un sorunları doğrulayıcı tutarlı fotonlar gibi kuramları olsa da olmasa da şu anda en uygun olan bilincin kuantum mekaniksel modeli halihazırda geniş kapsamlı felsefi içerimlere gebedir. Böyle bir model için bir ön koşul olan bölünmez bütünlük ve bu bütünlüğün bileşen parçalannın bireyselliği, kişisel kimlik ve grup ilişkilerinde yatar.

tarot falı